23. nov, 2021

Öppet brev till Ärkebiskop Antje Jackelén

För en tid sedan skrev jag ett brev till Vår Herre. Självklart fick jag inget skriftligt svar. Inte heller från någon av hans ”närmast underlydande”, som antagligen tyckte att det hela var ett oförskämt och blasfemiskt stycke – och inte såg allvaret i min betraktelse.

(Länk till brevet här:

Jag misstänker, att Du är mycket upptagen – om än inte i lika hög grad som Gud Fader själv – så jag fruktar att jag också får vänta förgäves på ett svar från Dig.

Vi kan förstås inte kräva, att Du som teolog skall vara i besittning av extraordinära kunskaper i medicin, men säkert inser Du att Du är en mycket viktig "influencer" - om än förstås inte i samma omfattning som Påven i den katolska kyrkan. Därför anser jag, att Du har ett alldeles särskilt ansvar, även när Du yttrar dig i frågor som inte främst berör vårt andliga liv.

Du bör därför enligt min uppfattning vara särskilt angelägen om att uttala Dig utifrån korrekta vetenskapliga fakta - när sådana finns. Och när det gäller den nuvarande "pandemin" och de injektioner man felaktigt kallar "vacciner", så finns det överväldigande bevis för att det vi nu upplever sannolikt är historiens störstra och mest dödliga bedrägeri på det medicinska området!

Med anledning av detta har jag har faktiskt något viktigt jag vill delge Dig...

På senare tid har jag förstått, att Svenska Kyrkan aktivt deltar i att driva igenom massvaccinationen mot Covid-19. Ibland i kyrkans egna lokaler – och delvis under överinseende av kyrkans egen personal. Man medverkar alltså aktivt i ”vaccination” av oskyldiga BARN! Detta trots att barn praktiskt taget inte löper någon som helst risk att drabbas allvarligt eller dö av Covid-19!

Detta har på allvar fått mig att överväga ett utträde ur Kyrkan. Men insikten om att detta vid min död skulle innebära vissa praktiska bekymmer för mina anhöriga har hittills fått mig att avstå.

Nu kan jag i dagens DN (23 oktober 2021) till min glädje konstatera, att Du i alla fall tagit bladet från munnen och offentligt tillkännagivit, att ”Sveriges kristna trossamfund säger blankt nej till till vaccinpass i samband med religionsutövning” - eftersom ”De är ett hot mot den grundlagsskyddade religionsfriheten”.

Det är ju ett litet positivt tecken. Men visst hade det varit klädsamt, om Du också tillkännagivit, att den nu pågående massvaccineringen - och "vaccinpassen"-  är ett flagrant brott även mot flera andra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Det handlar bl.a. om FN:s barnkonvention, som sedan 2020 är svensk gällande lag – och som förbjuder medicinska experiment på barn (som nu sker dagligen – och delvis alltså med kyrkans hjälp).

Detta strider också både mot Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen, som båda är avsedda att skydda alla människor mot farliga eller skadliga medicinska experiment. Och bakgrunden är förstås de närmast ofattbart gräsliga experiment, som under nazisternas ledning genomfördes på rättslösa fångar i koncentrationslägren under andra världskriget. Man ville förhindra att något liknande någonsin skulle kunna ske igen.

Att sedan yttrande- och tryckfrihetsrätten nu dagligen åsidosätts är ett annat påtagligt lagbrott. All information om ”vaccinernas” tveksamma effekt, och de omfattande skador de ger, undanhålls av våra myndigheter och politiker – och mainstream media – och de tusentals läkare och forskare som är medvetna om bedrägeriet hindras med alla medel från att komma till tals.

De utmålas som fanatiska ”antivaxxers” och världsfrånvända foliehattar, medan genuint okunniga och självutnämnda ”experter” med egna intressen i vaccinbranschen hela tiden tillåts framträda som ”oberoende experter”!

Som av en händelse publicerar DN i samma upplaga din mycket välformulerade text om att ”kyrkan ber det samiska folket om ursäkt”!

Kyrkan ansåg sig göra en god gärning, när man ”räddade” de undermåliga samiska barnen från deras föräldrar och deras ”okristliga” vanor och traditioner. I efterhand kan man se det oerhörda övergrepp samerna utsattes för i kristendomens namn. Det skapade självklart sår som än inte på länge är läkta.

Grunden var alltså, att man delade upp människor i ”hederliga kristna” och ”de andra”!

Nu har även de kristna i hög grad övergett själva kristendomen – och anslutit sig till att dyrka den heliga ”Vetenskapen” - och börjat betrakta dem som inte strikt följer den medicinska vetenskapens (d.v.s. i praktiken läkemedelsindustrins) normer och värderingar som ”avfällingar”. Och de som inte okritiskt följer dessa har följaktligen blivit ”de andra”.

För mig är det övertydligt, att de som hänger sig åt dyrkan av vetenskapen på detta område i själva verket dyrkar Mammon! Läkemedelsindustrin är sedan många decennier en av världens mest mest lönsamma – liksom också (just därför) den mest korrumperade av alla.

Vi ser dagligen bevis för detta, och flera höga chefer i branschen har drabbats av samvetsnöd och ”hoppat av” - och skrivit artiklar och hela böcker om sina företags förfärliga och rent kriminella verksamhet. Till synes utan att väcka någon särskild uppmärksamhet hos politiker och andra beslutsfattare - eller hos media!

Den danske läkaren och författaren Peter C Götzsche har i sin bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” på goda grunder påstått, att läkemedelsbranschen i de flesta avseenden uppfyller kriterierna för att betraktas som just ”organiserad brottslighet”. (Och ingen har än kunnat visa att han har fel!).

De kämpar med rena maffiametoder om marknadsandelar på detta oerhört lönsamma område – där människor endast är en förbrukningsvara, vars liv inte har något värde, om de inte är sjuka, och därmed lönsamma kunder!

Just nu ser vi det ultimata beviset. Hela världen skall injiceras med ett oprövat medel, som redan förorsakat mer skada och fler dödsfall än det aktuella viruset någonsin skulle kunna ge.

Och nästan alla tiger om detta – även kyrkan!

Som jag redan nämnt förefaller det alldeles uppenbart, att det nu är vi "ovaccinerade" som blivit "de andra", kättarna, som inte följer den heliga läkemedelsindustrins order. Och därför måste vi med alla medel övertygas om hur fel vi har - och att vi är en fara för alla! Detta trots att det i själva verket tycks vara precis tvärt om - att det är de "vaccinerade" som främst är spridare av det aktuella viruset.

Till yttermera visso tycks viruset i sig vara ungefär lika farligt (eller harmlöst) som en av de traditionella årstidsinfluensorna! Den största faran för vår hälsa verkar just "vaccinerna" vara!

Det finns alltså risk att Du ganska snart tvingas att be en hel generation om förlåtelse för att Du inte sökte sanningen och aktivt motsatte Dig de dagliga ”brott mot mänskligheten” som nu sker. I all synnerhet när de riktas mot de oskyldiga barnen!

Med kärleksfulla hälsningar från medmänniskan

Sven Erik Nordin

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?