Vad är kolloidalt silver

Kolloidalt silver är en vätska som ser ut som och smakar som vatten - och består nästan bara av rent vatten. Medlet har använts sedan länge i olika delar av världen för att bemästra infektioner och sjukdomar av olika slag. I dag används detta ”silvervatten” av tiotusentals människor i Sverige, och t.ex. i USA kan användarna räknas i miljoner – och så vitt bekant har inte ett enda dödsfall eller någon allvarlig skada rapporterats. Det cirkulerar ändå i olika fora på Internet berättelser om enstaka fall, där någon drabbats av argyria (permanent blå- eller gråfärgning av huden). Livsmedelsverket hör till dem som ogenerat sprider sådana skrönor. I själva verket handlar det då om helt andra produkter än det kolloidala silver som säljs t.ex. av företaget Ion Silver i Sverige. Detta har en koncentration av 10 ppm (10 miljondelar) och består alltså av 99,999 % destillerat vatten och 0,001 % silver. Med andra ord är denna vätska sannolikt betydligt renare än det vatten du får ur kranen hemma i köket. De som drabbats av argyria har använt helt andra silverprodukter, ibland egentillverkat kolloidalt silver med kanske hundrafalt högre silverkoncentration och/eller större partiklar, eller kemiskt framställda silversalter. Det senare kan innebära att partiklarna fastnar i kroppens vävnader och där fungerar nästan som en fotografisk film, där alltså ljuset gör att silversalterna sedan reduceras till metalliskt silver och åstadkommer blåfärgning av huden (precis som ett fotografiskt negativ vid framkallningen blir mörkt, där det träffats av ljus via kamerans objektiv).

Men argyria är ändå faktiskt enbart en kosmetisk åkomma, som i alla fall inte innebär någon allvarlig skada eller fara för livet.

Man VET att kolloidalt silver har en förmåga att ta död på nästan alla bakterier, virus, svampar, amöbor och andra skadliga mikrober. Det är förstås därför det så framgångsrikt används som vattenreningsmedel. Och mycket tyder också på att kolloidalt silver kan ha en avgörande betydelse, när det gäller att bekämpa cancer, vilket visats av både klinisk erfarenhet och forskning. Detta skulle i så fall betyda, att kolloidalt silver åtminstone i vissa fall kunde ersätta både antibiotika och cytostatika – två enormt stora inkomstkällor för läkemedelsföretagen… Men eftersom kolloidalt silver i princip med rätt utrustning kan tillverkas hemma av vem som helst och s.a.s. är ett ”naturligt” ämne, så går det inte att ta patent på, varför Big Pharma här inte med ensamrätt kan införliva medlet i sitt sortiment. Därför skyr man inte heller några medel, när det gäller att förklara kolloidalt silver overksamt, eller t.o.m. farligt. Och man har i stor utsträckning fått med sig myndigheter och organisationer i denna desinformationskampanj. Även media hänger på helt okritiskt, utan att ta reda på fakta. I en klass för sig finns ovan nämnda Livsmedelsverket, som på sin hemsida exellerar i svepande och fullständigt osakliga formuleringar. Där finns uttryck som ”kan vara”, ”kan bli”, ”är troligen”, ”skulle kunna”, ”det finns uppgifter om”… Inte en enda vetenskaplig referens! Fullkomligt häpnadsväckande – och en skandal att en statlig myndighet kan bete sig så!

Men det är faktiskt precis vad man kan vänta sig av Livsmedelsverket. Under 2009 hävdade man där, att det fanns "tusentals" vetenskapliga studier som visade hur farligt mättat fett skulle vara för hälsan. Dock kunde man inte visa upp en enda. Till sist lät man sig provoceras att lägga ut länkar till 72 studier som skulle visa att man hade rätt. Vid granskning av en grupp oberoende forskare, visade det sig, att möjligen två (2) av dessa med litet god vilja kunde tolkas så. http://www.kostdoktorn.se/livsmedelsverket-avfardas-i-dagens-medicin Övriga var helt irrelevanta i sammanhanget eller visade t.o.m. att mättat fett var bra för hälsan (vilket det faktiskt är). Man hade uppenbarligen inte själva läst den forskning man hänvisade till! Så måste det vara också nu. Man har inte tagit del av den omfattande forskning som finns om kolloidalt silver. Märkligt nog bortser man fortfarande också från uppenbara vetenskapliga fakta, när det gäller mättat fett och fortsätter att rekommendera hälsovådliga margariner och lättprodukter - t.o.m. till barn! Upprörande!

För övrigt har vi numera som bekant publikationen FASS, där alla godkända och registrerade läkemedel finns beskrivna. Men FASS har bara funnits sedan 1966. Tidigare hade varje enskilt läkemedelsföretag en egen katalog med sina produkter i. Det innebar att det kunde finnas uppemot femtio olika broschyrer för apotekspersonalen (och läkarna) att hantera. Men från 1966 finns alltså allt samlat i ett enda dokument. Där finns också ”avregistrerade” läkemedel angivna. Och där kan man faktiskt hitta åtminstone fyra olika produkter, som innehåller kolloidalt silver.

AGOLEUM (0,3 % lösning)

Företag: Ellem Läkemedel AB

Avregistrerades den 23 juli 1943

 

ELEKTROCOLLARGOL (Injektionslösning)

Företag: Apotekarnes Droghandelsaktiebolag

Avregistrerades den 1 april 1947.

 

CHOLEVAL (Tabl. 0,25 och 0,5 mg)

Företag: Carl Johannsen, Stockholm.

Avregistrerades den 1 oktober 1949

 

KRAMEK (Tamponger för rektalt bruk)

Företag: Ferring AB

Avregistrerades den 1 januari 1974.

 

Kolloidalt silver i olika former var alltså en gång godkända läkemedel – och den produkt som användes längst var Kramek – som avregistrerades först 1974.

 

När det gäller kolloidalt silver vet man också, att det kan vara effektivt mot t.ex. MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker), som tillsammans med andra multiresistenta bakterier börjar bli ett synnerligen allvarligt hot mot allas vår hälsa. Att kolloidalt silver inte ens prövas mot multiresistenta bakterier är obegripligt – om man inte känner till hur ”marknaden” på det här området fungerar. Vid utbrottet av Ebola i Västafrika för ett par år sedan fanns det uppgifter om att kolloidalt silver faktiskt var effektivt mot Ebolaviruset, och man var ju i desperat behov av botemedel mot den epidemi som hotade att gå helt över styr. Man godkände snart sagt vilka försök som helst – även med oprövade medel – för att få stopp på spridningen. Med ett undantag: Kolloidalt silver var absolut förbjudet! Varför? 

Svaret är nog inte ”medicinskt”, utan politiskt/ekonomiskt. Det är svårt att skylla på det kolloidala silvrets farlighet, eftersom det t.ex. använts för att desinficera färskvattentankarna inom sjöfarten i kanske 50 år eller mer – utan att man kunnat rapportera ett enda fall av förgiftning eller skada. Och numera använder NASA kolloidalt silver för desinfektion av recirkulerade vätskor i de bemannade satelliter som cirkulerar runt jorden. Tror någon att NASA skulle använda kolloidalt silver, om det vore hälsovådligt? Kolloidalt silver används faktiskt också frekvent i USA, där det finns några miljoner användare (och 150 olika tillverkare), medan svenska myndigheter tycks använda all kraft för att förklara hur farligt detta medel är!

I dag (2017) hör man för övrigt inte längre något om Ebola i våra media. Anledningen är att Ebolaepidemin nu avklingat, sedan några afrikanska ledare beslutat sig för att trotsa USA och dess myndighet FDA (Food and Drug Administration; ungefär motsvarigheten till Läkemedelsverket i Sverige) – och börjat bota Ebola med kolloidalt silver. WHO, USA och FDA kämpade emot in i det sista, och hävdade att kolloidalt silver inte är något ”godkänt läkemedel” och därför inte skulle få användas (trots att man hela tiden visste att det är effektivt mot ebola - och andra virussjukdomar). Kolloidalt silver används nu alltså i Nigeria, Angola, Sierra Leone och på fler håll – och botar Ebola. I Ghana använder man sedan flera år också medlet för att enkelt bota Malaria - en sjukdom som fortfarande skördar hundratusentals offer i Afrika - många av dem barn. Länk till en film från en klinik i Ghana kommer här nedan.

För att visa att vad som hänt betr. ebolaepidemin vill jag citera ur en artikel i tidningen ”Standard Times Press” i Sierra Leones huvudstad, där man i en längre artikel bl.a. skriver följande:

Enligt ett uttalande från NSF:s medicinske ledare, Dr Rima Laibow, skulle en skeppslast kolloidalt silver anlända till Sierra Leone den 20 augusti. Men sändningen kom inte förrän den 28 september – fem veckor senare. Under den tiden spreds ebola, och människor led och dog i onödan på grund av att internationella krafter motsatte sig den enkla kliniska demonstrationen av detta botemedel”. 

I Nigeria presenterade läkaren Rima E. Laibow, från organisationen Natural Solutions Foundation, också kolloidalt silver som ett botemedel mot ebola. I ett öppet brev till flera presidenter i Afrika beskriver hon kolloidalt silver som en enkel lösning mot ebolaepidemin. Hon skriver att nanosilver (kolloidalt silver) är ett effektivt medel mot bakterier och virus utan biverkningar. Det behöver ingen kylning och är självsteriliserande, vilket gör det enkelt att hantera även i tropiska miljöer. Dessutom kan det framställas förhållandevis billigt, jämfört med traditionella mediciner. Men innan användningen av silvret kunde börja, utsattes Nigerias Hälsominister Onyebuchi Chukwu för hot och påtryckningar från USA och dess myndighet FDA – varför behandlingen med kolloidalt silver fördröjdes och många människor alltså hann dö i ebola, innan behandlingen med KS kunde sättas in.

Läkemedelsindustrins vinster tycks alltså gå före människoliv! Ansvaret vilar tungt på de stora läkemedelsbolagen, liksom på FDA i USA. Och de svenska myndigheterna Livsmedelsverket och Läkemedelsverket tar på sig en del av detta ansvar genom att helt utan saklig grund propagera för att kolloidalt silver inte skall användas i vårt land. Någon/några på berörda myndigheter borde ställas till svars för detta!

Aktuell forskning tycks också visa, att olika mikrober (bakterier, virus, svamp etc) möjligen är involverade i alla våra s.k. ”kroniska” sjukdomar, varför det inte är märkligt om kolloidalt silver kan vara ett botemedel - eftersom detta just är aktivt mot dessa mikrober. Risken med att betona det kolloidala silvrets nästan magiska effekter är, att några tror att de kan fortsätta att äta och leva som vanligt - och sedan bara dricka litet kolloialt silver, om de blir sjuka. Men det viktigaste är ändå vår ”livsstil” i vid mening - och att dra ner på socker och andra snabba kolhydrater i vår kost är sannolikt det som allra mest skulle förändra vår hälsa till det bättre. Det skulle minska risken för såväl diabetes som övervikt, cancer och Alzheimers och några andra s.k. ”kroniska” sjukdomar. Men detta är förstås alldeles för enkelt och banalt för att någon skall ta det på allvar (innan man prövat och sett effekterna). Tyvärr så ingår i dagens läkarutbildning knappt något om just kostens avgörande betydelse för vår hälsa. Detta har djupt tragiska effekter på folkhälsan och är en av anledningarna till att svensk sjukvård på många områden inte längre klarar av sitt uppdrag - trots att de anställda där sliter ut sig för att försöka hantera den omöjliga situationen...

Den som har litet tid på sig rekommenderas att ta del av denna (svenska!) film: http://almanova.eu/ny-dokumentarfilm-om-kolloidalt-silver-silverbibeln/

På en del håll i världen tycks man, som redan nämnts, dock trotsa de ekonomiska intressena och använder framgångsrikt kolloidalt silver för desinficering och mot sjukdomar som förorsakas av bakterier, virus, svamp eller encelliga parasiter. Kolloidalt silver (10 ppm) är också lätt att administrera, även till små barn, eftersom det inte har någon särskild smak. Det ser ut som och smakar som vanligt vatten - vilket det alltså också är till 99,999 %. Bl.a. i Ghana använder man alltså med stor framgång kolloidalt silver mot malaria - en sjukdom som fortfarande är ett gissel för mänskligheten. Runt om i världen löper 3,2 miljarder människor, nästan hälften av jordens befolkning, risk att få malaria. Under 2015 registrerades långt över 200 miljoner fall av malaria i världen, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Mer än 400 000 människor avled av sjukdomen. Mer än 70 procent av dessa var barn under fem år, och omkring 90 procent av alla fall fanns i Afrika söder om Sahara (WHO African Region). Siffrorna är dock osäkra eftersom långt ifrån alla fall registreras. Trots stora framsteg i kampen mot malaria har miljoner människor fortfarande inte tillgång till skydd eller behandling mot malaria. Man sägs kämpa med forskning för att hitta vacciner och botemedel. Dock tycks kolloidalt silver, som sagt, vara absolut förbjudet att använda. Men se videon på följande länk! (Här handlar det om kolloidalt silver med styrkan 20 ppm; erfarenheten tycks annars visa, att 10 ppm är det optimala)

https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms

Kolloidalt silver har också i många år använts inom veterinärmedicinen. Vid t.ex. brännskador och större sår ger kolloidalt silver snabbare läkning och färre sekundärinfektioner, och såren läker med mindre ärrbildning. Men inom humanmedicinen är det alltså nu i princip förbud mot användning, och de helt grundlösa myterna om kolloidalt silvers farlighet fortsätter att spridas. Uppsala Universitet deltar i desinformationen genom en ganska ny forskningsrapport, som sägs bevisa att kolloidalt silver bl.a. bidrar till att ge bakterieresistens mot antibiotika. I själva verket hade man använt silvernitrat, ett välkänt giftigt silversalt, som kemiskt är nästan så långt ifrån kolloidalt silver man kan komma!

När man från många håll försöker demonisera kolloidalt silver kallar man ofta silver för en "tungmetall", för att få oss att associera till kvicksilver, bly, uran, kadmium och andra metaller med kända toxiska effekter... Rent tekniskt är det i någon mening korrekt, eftersom man som "tungmetaller" räknar dem som har en densitet över 5 g/kubikcentimeter. Men dit hör de flesta metaller - utan att vara "giftiga". Många är helt ogiftiga för människokroppen - och dit hör definitivt silver. När någon kallar silver för "en giftig tungmetall" så är det helt enkelt en gemen lögn! Folk har i århundraden ätit med silverbestick - och vad jag vet har detta aldrig i historien resulterat i någon "silverförgiftning".

För den som verkligen vill veta fakta om kolloidalt silver kommer här en länk - där man också kan klicka sig vidare till flera vetenskapliga studier... Oavsett vad man tror om kolloialt silver i övrigt, så verkar det i alla fall klart, att det är helt ofarligt för oss människor - nästan oavsett hur mycket vi sätter i oss

http://thesilveredge.com/studies.shtml#.VvZ8odLhA0O

 För den som kanske är obekväm med engelskan bjuder jag gärna på denna översättning av en text på länken:

Användningen av kolloidalt silver (nanosilver) under 120 år visar dess säkerhet och motsäger försöken att utmåla det som en ”ny substans” med ”okända risker”.

Kolloidalt silver antas av många vara ett nytt ämne på grund av det relativt nyligen uppkomna begreppet ”nano”. Emellertid har, vid en närmare undersökning, nanosilverprodukter en lång, åtminstone 120-årig historia av relativt säker och reglerad användning – huvudsakligen i form av just kolloidalt silver. Det historiska perspektivet visar att nanosilver har saluförts internationellt och använts kommersiellt inom ett brett spektrum av vardagliga tillämpningar i många decennier. Det skulle vara ett misstag, som inte gagnar allmänheten, att beskriva nanosilverprodukter som ”nya kemikalier” med ”okända egenskaper” som är ”potentiellt skadliga” – endast på grund av det nya begreppet ”nano” och förkasta den samlade kunskap om produkternas vetenskapliga historia, som visar både säkerhet och effektivitet inom ett vitt område av tillämpningar.

Om någon till äventyrs fortfarande skulle vara orolig för kolloidalt silvers påverkan på miljön, så kan jag citera följande från ett utlåtande av “American Biotech Labs” (min tolkning):

"Ett desinfektionsmedel av clorin-typ (som finns på varuhusens hyllor och fritt kan köpas i dag) har en ”toxic spill ratio” på 3 gallons (ca 11 liter) – vilket betyder att ett utsläpp på 11 liter eller mer måste rapporteras till EPA (United States Environmental Protection Agency). I jämförelse har Biotec Labs´ nanosilverprodukt på 32 ppm en ”toxic spill ratio” på 12 500 000 gallons (ca 47 317 500 liter).

En vanlig oljetanker rymmer omkring en miljon gallons (ca 3 785 400 liter). Det betyder att mer än 12 sådana tankers skulle behöva tömma hela sin last av nanosilver på samma ställe för att utsläppet skulle bedömas som giftigt för miljön! Ledningen för ”American Biotech Labs” anser att det i hela världen inte finns någon tillräckligt stor tanker för att ett totalt utsläpp av denna nanosilverprodukt skulle behöva rapporteras som ett giftigt utsläpp för miljön. Med andra ord torde produkten, med avseende på miljön och sin förmåga att döda bakterier, mögel, jästsvamp och andra patogener, vara kanske det säkraste desinfektionsmedel som finns".

Med tanke på att det kolloidala silver som saluförs i Sverige har bara 1/3 av detta medels koncentration, så förefaller riskerna för miljön i vårt land lindrigt sagt överdrivna!

Ytterligare information om kolloidalt silver finns på denna länk:

http://www.kolloidaltsilver.me/

Möjlig tillnyktring hos läkarvetenskapen!

Livsmedelsverket har, som nämnts här ovan, länge ägnat stor kraft åt att desinformera om hur värdelöst kolloidalt silver är, och svenska läkare tycks ignorera eller vara fullkomligt okunniga om detta fantastiska preparat - medan vi är många andra som känner till och drar nytta av dess goda egenskaper. Möjligen är en tillnyktring på väg nu, när man i den vetenskapliga skriften Medicinsk ACCESS vågar skriva om detta. Kanske kan de okunniga stollarna på Helsingborgs Dagblad också tvingas ta tillbaka sina fullständigt vettlösa anklagelser mot den svenske tillverkaren av kolloidalt silver, Anders Sultan. I bästa fall borde denne också återfå sina grundlagsskyddade rättigheter att som privatperson få yttra sig om kolloidalt silvers egenskaper! Använd gärna nedanstående länk - och bläddra fram till sidan 51!

http://np.netpublicator.com/netpublication/n39615712/50%E2%80%9D%20target=

 ...eller läs direkt här här:

Agneta Schnittgers artikel om kolloidalt silver i Medicinsk Access

Eftersom det för många tycks ha vållat problem vid läsningen direkt från nätupplagan av Medicinsk Acess kommer här senare delen av Dr Agneta Schnittgers artikel om kolloidalt silver i utskrivet skick:

 "Inom sjukvården används silverjonklädda sårkompresser med gott resultat för att förhindra bakterieinfektioner. Man har dessutom sett en snabbare läkning med tillskott av frisk vävnad.

Silvernanopartiklar får täcka ytor på olika implantat och främmande kroppar såsom tandproteser, benproteser, hjärtkatetrar, urinkatetrar och ortopediska implantat. Silverjonerna har enligt studier in vitro och enligt djurstudier dessutom en blodförtunnande effekt via trombocyterna, vilket bör minska risken för blodproppsbildning. Den låga giftigheten gör att silvernanopartiklar kan inandas som spray, intagas via munnen, appliceras på huden eller användas via urinvägarna eller via blodbanan.

Vad gäller resistenta svampinfektioner med bl.a. Candida glabatra, så fungerar kolloidalt silver bra – t.o.m. bättre än traditionella svampmedel som Ketoconazole, Fluconazole och Griseofulvin. Silverjonerna förstör även här svamparnas cellväggar och förhindrar knoppningsproceduren. Även svamp kan skydda sig med ett biofilmhölje, som hindrar sedvanliga svampmedel men släpper igenom nanopartiklar. I analogi med bakteriebekämpning ökar den svampdödande effekten av Fluconazole och Griseofulvin i närvaro av silvernanopartiklar. Man har testat silverjoner på tånagelsvamp och funnit en bättre effekt än med Fluconazole och lika bra som med Amphoterisin B.

Inflammationen runt de infekterade hudområdena dämpas vid närvaro av silvernanopartiklarna. Dessa nanopartiklar har även visat sig ha effekt på astma, som är en sjukdom med stort inslag av inflammation och allergi. Studier visar att nanopartiklarna har en cytokinhämmande effekt, vilket bromsar den inflammatoriska reaktionen.

Hur kan kolloidalt silver ta död på virus? Forskarna har funnit en antiviral effekt av silverjoner in vitro på HIV-1-infekterade celler, på HIN-1 influensa A virus och på hepatit B virus. Silverjonpartiklarna binder sig till virus-DNA och hindrar virus från att föröka sig, vilket kan förklara den antivirala effekten.

Försök görs att täcka kondomer med silvernanopartiklar för att förhindra HIV-smitta. Forskning finns även på att tillverka en vaginalkräm med silvernanopartiklar för att minska risken för HIV-smitta hos kvinnor med HIV-positiva partners.

Det finns in vitro studier gjorda på silvernanopartiklar och olika sorters cancerceller. Man har testat allt från maligna hjärntumörceller, lungcancerceller, bröstcancerceller, levercancerceller, kroniska myelomceller, bencancerceller och coloncancerceller. Den huvudsakliga mekanismen består i silverjonpartiklarnas överproduktion av ROS och angrepp på mitokondrierna, vilket i sin tur leder till för tidig celldöd, apoptos.

Verkningsmekanismen tycks vara densamma, även om olika typer av cancerceller är mer eller mindre känsliga för silvernanopartiklarna. I studierna har man inte sett någon ökad toxicitet för friska celler. Det förefaller logiskt, då deras mitokondrier är intakta, medan cancercellernas energi och andningsförmåga är väsentligt nedsatt.

Enligt nyare forskning betraktas cancer som en mitokondriesjukdom och inte ett angrepp på kärnans DNA. 

En annan mekanism finns hos hjärntumörer orsakade av glioblastom. Dessa cancerceller glufsar i sig av silvernanopartiklarna genom s.k. endocytos. Inte så klokt, då silvret gör DNA instabilt och hämmar celldelningen, varför cellen går i apoptos.

Det finns cancertyper som är multiresistenta mot sedvanliga cytostatika. Närvaron av silvernanopartiklar har givit traditionella cytostatika en bättre effekt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det otvetydigt finns en väl etablerad konsensus över kolloidalt silver som vattenreningsprodukt och som desinfektionsmedel. Livsmedelsverket har förbjudit kolloidalt silver som kosttillskott, fastän det är godkänt av FDA (Food and Drug Administration) i USA. Det finns redan en mängd in vitro-studier och djurstudier som belyser silvernanopartiklarnas antimikroba och anticancerösa verkningsmekanismer i biologiska system. Inga studier har kunnat visa att silvernanopartiklar är giftiga eller har en negativ inverkan på friska kroppsceller. Fortsatta forskningsinsatser behövs för att till fullo kunna implementera silvernanopartiklarna i vår terapeutiska arsenal".

Betr. anmärkningen om "nyare forskning" i texten ovan: Se sammanfattning av Thomas Seyfrieds bok "Cancer as a Metabolic Disease här: http://www.svaradoktorn.se/425408168)

Läs också denna artikel från SVT.Nyheter: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/alla-tjanar-pa-silverplastren-revolution-i-varden-av-brannskadade

Om du behärskar engelska skapligt, så se också gärna följande amerikanska show, där en gammal och erfaren läkare till sist kommit fram till att kosten har avgörande betydelse för vår hälsa (och inte längre rekommenderar "low fat") - samt blivit övertygad om hur effektivt kolloidalt silver faktiskt är. Men det är först i slutet på videon detta framkommer tydligt - så se hela!

http://www.dailymotion.com/video/x1yucir_dr-oz-endorses-colloidal-silver-probiotics_lifestyle

Nyligen har en dokumentärfil om kolloidalt silver producerats. Den är definitvit sevärd - och SVENSK! Länken finns här: http://almanova.eu/ny-dokumentarfilm-om-kolloidalt-silver-silverbibeln/

 

Något att begrunda är också, att det i USA finns mer än 150 olika tillverkare av kolloidalt silver - och nästan samtliga dessa produkter säljs av Amazon. Se länk här: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_c_1_16/261-9613948-7050923?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=colloidal+silver&sprefix=colloidal+silver%2Caps%2C210&crid=2AHQ4YK1ETDRB

Tror någon att ett företag som Amazon skulle riskera sitt rykte genom att sälja en produkt som riskerade att skada människor?

Intressant information från en man med KOL: 

 

Den som vill ta del av användarberättelser - från människor som utan ekonomiskt intresse självman skrivit och berättat om sina erfarenheter av kolloidalt silver - kan läsa här: https://www.scribd.com/document/361590317/Anvandarberattelser-Kolloidalt-Silver-2-0-doc

 Den som vill ha korrekt, objektiv och vetenskaplig information om kolloidialt silver kan också ta del av följande information:

http://www.silvergenesis.com/PDF%20Docs/ThePoliticsofColloidalSilver.pdf

 

och denna:

https://www.naturalnews.com/2018-06-19-everything-you-need-to-know-about-colloidal-silver.html

 och denna:

https://www.youtube.com/watch?v=QGuoO393B3U

 

 Aktuell forskning:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2818642/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1190212/

https://www.youtube.com/watch?v=oKFov8YlzJA

 

 

Stadsepidemiologens bedrägeri:

 

http://www.ion-silver.com/docs/Anders_Tegnell.mp3

 

 

 

 

Kommentarer

17.04.2020 12:25

Lars Granlund

Vilken är mekanismen för att kolloidalt silver vid oralt bruk dödar skadliga bakterier och lämnar goda bakterier ifred?

27.03.2020 15:00

Janet Riben

Har Fredrik Alvelöv läst någon forskning sedan 2009? Har han läst vad som används mot Ebola epidemien? Vet han koncentration av silver i Kolloidalt Silver? Kanske bra att göra det!!

26.02.2020 14:42

Fredrik Alvelöv

Din artikel är verkligen skrämmande okunnig och livsfarlig! Kolloidalt silver är en tungmetall och ett miljögift. Förbjudet som kosttillskott redan 2009!!

18.12.2019 13:09

Ann

Kan kolloidalt silver bli för gammal, gäller öppnad flaska ?

14.10.2019 17:54

Kristina

Kan man få utrensningssymtom när man börjar använda KS?

31.08.2019 08:50

Lotta

Önskar att fler läste denna info men det går inte att dela den.

12.08.2019 19:39

Peter

Var finns det några studier som visar att KS har effekt i kroppen, dvs in vivo? Dom enda studierna jag har sett är gjorda in vitro, dvs att KS dödar bakterier i en petriskål. Även klorin gör det.

15.07.2019 07:39

Charlotte

Hur vet jag hur mycket kolloidalt silver jag ska drick om dagen? Jag är( vad jag vet) fullt frisk.
Vuxen.
Är det mening att dricka silvret ändå? Vilket är det bästa kolloidala silvret(märke)?

28.04.2019 12:39

faith

Vänner glad mig, jag är så mycket lycklig idag !!! Det är därför jag ger detta stora tack till Dr.oje. Jag har lider av hiv / aids för de senaste sex åren
(6) år har jag spenderat mycket pengar på att

05.03.2019 11:57

Josef Baranyi

En mycket informativ och välskriven information om de mycket viktiga ämnet kolloidalt silver. Mycket beklagligt att myndigheter ger ut hundratals miljarder på piller som orsakar lidande och död.

05.03.2019 13:18

SEN

Tack Josef för den kommentaren! Den gläder mig uppriktigt!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?