Ändamålet med denna webbplats

Anledningen till att jag startat denna webbplats är bland annat att jag vill kunna framföra erfarenheter, synpunkter och fakta, som alldeles uppenbart förbises eller nonchaleras i den offentliga vården. Redan Hippokrates (ca 400 f. Kr.) förstod att kosten var helt avgörande för en god hälsa (”Låt maten vara din medicin, och medicinen din mat!”). Det förefaller emellertid som om dagens utövare av läkekonsten i hög grad glömt detta. Annars borde ett barn begripa, att det är så. Det vi äter och dricker skall ju inte endast tjäna som ”bränsle” för alla kroppens aktiviteter, utan också ge material för reparation och uppbyggnad av kroppen. De mineraler, spårämnen, vitaminer och essentiella aminosyror, som man vet är helt nödvändiga för kroppens funktion, kan ju inte på något magiskt sätt komma flygande genom luften och in i kroppen. Man måste helt enkelt få i sig dem via mat och dryck (eller injektioner, men det skall ju inte behövas i normalfallet). Men hur många har upplevt, att en läkare ens frågar vad man äter? I stället börjar doktorn nästan direkt försöka hitta någon form av medicin, som kan bota ens sjukdom. Kosten tycks ibland nästan vara det allra sista man tänker på.

I dag är detta särskilt anmärkningsvärt, när epigenetiken blivit en etablerad vetenskap och det framstår alldeles klart, att vår föda är den i särklass viktigaste komponenten, när det gäller att via de epigenetiska processerna påverka vår hälsa - och motverka sjukdomar som t.ex. cancer och diabetes.

Jag vill också visa hur okunskap, prestige och ekonomiska intressen i hög grad påverkat den medicinska vetenskapen och dess tillämpningar. Kanske är det allra viktigaste för mig att försöka övertyga alla som får en cancerdiagnos att inte bara omedelbart underkasta sig traditionell behandling (kirurgi, strålning, cellgifter). I dagens kunskapsläge borde sådana barbariska behandlingsmetoder för övrigt i princip vara avskaffade - utom möjligen kirurgi, som i vissa akuta lägen kan vara nödvändig.

Min uppmaning är: Ta reda på så mycket du kan om sjukdomen! Läkarna kan mycket - men de är ofta djupt okunniga om kostens avgörande betydelse, och de känner inte till de alternativa behandlingar mot cancer som funnits i decennier och som inte har de skrämmande biverkningar skolmedicinens behandling oftast har! En hel del information får du under rubriken "Botemedel mot cancer", och du kan åtminstone där få uppslag till hur du kan söka vidare...

 Jag vill sedan uppmana dem som hittat till denna webbplats att med jämna mellanrum titta in här, eftersom jag kommer att fortlöpande komplettera med ny information. Mina otillräckliga kunskaper innebär också att texterna kan innehålla fel i vissa detaljer - eller i värsta fall att jag helt missuppfattat något. Då vill jag förstås vädja till dem med bättre kunskaper som besöker denna sida att så snart som möjligt göra mig uppmärksam på sådant (helst med referenser till vetenskapliga studier eller lätt verifierbar erfarenhet), så att jag kan rätta till felen.

Slutligen kan det finnas anledning att citera den Hippokratiska eden - antik i sina ordvändningar och begrepp, men sannerligen tänkvärd.

Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Asklepios, vid Hygieja och Panakeia samt vid alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittne att jag så vitt jag förmår och mitt förstånd räcker skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse.

Den som lärt mig denna konst skall jag akta lika högt som mina föräldrar, dela med honom vad jag äger och vid behov hjälpa honom; hans söner skall jag anse som mina bröder, och om de önskar lära denna konst skall jag undervisa dem däri utan lön eller förbindelse. Föreskrifter, muntliga föredrag och allt vad till undervisningen hör skall jag meddela mina och min lärares söner samt de lärjungar som avgivit skriftlig och edlig förpliktelse enligt läkarbruk, men icke åt någon annan.

Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietiska anordningar (min fetstilsmarkering) till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt: ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel. I renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min konst. Stensnitt skall jag förvisso icke göra, utan överlåta denna praktik åt dem som därmed befattar sig.

I de hus där jag ingår vill jag ingå till fromma för de lidande och hålla mig fjärran från varje medveten fördärvbringande orättrådighet, särskilt från könsligt umgänge med kvinnor och män, såväl fria som slavar.

Vad jag under utövandet av mitt yrke eller under umgänget med människor utom yrket sett eller hört, och som möjligen är av beskaffenhet att ej böra utspridas, skall jag förtiga och anse som om det vore osagt.

Håller jag nu denna min ed och ej bryter däremot, så må det vara mig förunnat att njuta av livet och min konst, alltid och av alla ärad och aktad! Överträder jag den och blir menedare, så må motsatsen bli min lott!

Kommentarer

14.02.2019 13:18

Sune Johansson

https://go.beyondchemo5.org/X640V219?aid=415&sid1=SFCO021419BeCh&sid2=&sid3=&sid4=&sid5=&oid=1701&tid=102810c1a656df39c41b4368982a63 Vad tror du om det här:

16.02.2019 23:33

Cirell

Stort tack! Tittar på detta.

11.06.2017 17:12

Eric.Öhlund

wwwMan måste ju få äta på vilken tidpunkt man vill under dagen utan att bli idiotförklarad.God Hjul.

21.06.2016 22:39

SE

En förklaring hittar du också på sidan "Medicinhistoria". Direktlänk: http://www.svaradoktorn.se/425444535

21.06.2016 22:35

Josef Boberg

"Men hur många har upplevt, att en läkare ens frågar vad man äter?"

Det kan ses som pricken över i-et för att förstå varför skolmedicinen är så handfallen som den är.

30.04.2016 10:45

Monika

Hej och tack för att du skriver om sånt som fler behöver få kunskap om!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?