11. feb, 2021

Risken med att avslöja läkemedelsindustrin.

Det amerikanska paret Ty och Charlene Bollinger hånas nu i USA för sitt omfattande arbete med information om cancer och vacciner. Samma sak kan man drabbas av i Sverige – där alla försök att informera om orsaker till cancer och enkla sätt att förebygga och bota sjukdomen ofta möts av öppet förakt från läkare och myndigheter. Och minsta antydan om att ifrågasätta vacciners säkerhet eller verkan bemöts i princip med yttrandeförbud i media.

Facebook har också nyligen officiellt förklarat, att man saklöst kommer att stänga av dem som ifrågasätter vacciner (av alla slag)!

 

Våren 2014 drabbades jag av cancer, som en helt enig läkargrupp förklarade absolut säkert skulle innebära min snara död – om jag inte underkastade mig ett synnerligen omfattande och handikappande kirurgiskt ingrepp.

Jag var lyckligtvis redan av olika skäl ganska påläst, så jag trotsade läkarnas dödsdom och började i stället min egen ”behandling” - som i korthet bestod av en ändrad kost (typ LCHF) och ett antal tillskott av vitaminer och mineraler – samt kolloidalt silver.

Men det var förstås med viss bävan jag trotsade läkarnas upprepade påståenden om att jag skulle dö! Om en överläkare, som skall vara specialist på just den form av cancer man drabbats av, och med stöd av ett antal kollegor med kraft och auktoritet förklarar att man snart kommer att dö – då vill det till att ha tro på sin egen kunskap och förmåga. Och om även ens omgivning envetet påpekar att man måste lita på läkarna (vilket jag själv inte blev så särskilt utsatt för), då är det en svår situation. Jag vet också, att många faller till föga för påtryckningar från sina närmaste – och låter sig utsättas för brutala behandlingar, som de själva vet kommer att skada dem.

Under tiden jag själv var i den akuta situationen sökte jag självklart via Internet all information jag kunde komma över. Och det som kanske var allra mest övertygande var just Ty och Charlene Bollingers videoserie ”The Truth about Cancer”. Jag beställde hela serien på DVD-skivor från USA och väntade med spänning. Serien hade visats gratis på nätet, och jag följde den noga, men de som intervjuades där (läkare, forskare och canceröverlevare) artikulerade ibland dåligt och talade med svåruppfattad amerikansk accent, så det var ibland svårt att förstås allt.

Men med serien DVD-skivor jag köpt följde också en ordagrann utskrift av allt som sades i form av en bok. Där kunde jag alltså i lugn och ro gå igenom allt – och jag blev för varje sida allt mer övertygad om att jag var på rätt väg – vilket också bekräftades av min egen cancerutveckling - och att läkarna slutligen mycket motvilligt tvingades konstatera, att de inte längre kunde se någon cancer hos mig (vilket de hela tiden förklarat skulle vara absolut omöjligt).

Jag kan nog utan överdrift påstå att Ty och Charlene Bollingers forskning om alternativa metoder mot cancer starkt bidrog till att jag lyckades bibehålla min motivation och stod emot både läkarnas och omgivningens stora tveksamhet inför ”min metod”.

Senare köpte jag också deras serie ”The Truth about Vaccines” - som i sin enkla saklighet var lika övertygande – men förstås också lika störande för skolmedicinens och läkemedelsindustrins verksamhet. Vid den tiden var inte heller detta med vacciner någon stor fråga för mig. Om man har fått en akut dödsdom i cancer, så orkar man inte bekymra sig om så mycket annat!

Men nu har som bekant detta med vacciner blivit aktualiserat på ett mycket konkret och dramatiskt sätt. Och makarna Bollingers uppfattning blir mer störande än någonsin för läkemedelsindustrin - precis som deras uppfattning om cancer störde den mångmiljardindustri som olika former av cancerbehandling redan då var. Självklart berodde detta på att Bollingers team i huvudsak hade alldeles rätt – och att cancer kan både förebyggas och botas med alternativa, icke farmaceutiska eller kirurgiska ingrepp.

Och om deras ”avvikande” (men korrekta) uppfattning sprids, även när det gäller vacciner, så riskerar den förstås att äventyra vaccintillverkarnas planer på att dra in tusentals miljarder dollar på ”vacciner” som nu skall ges till hela världens befolkning!

Kunskapen om vacciner generellt är synnerligen infekterad av ekonomiska intressen, forskningsfusk och bedrägerier. Och när det gäller de preparat man nu kallar ”vacciner” - men som i själva verket i traditionell mening inte alls är några vacciner, utan mycket tveksamma och riskabla experiment med vad man kan kalla en ”genterapeutisk teknik”, så är erfarenheterna mycket begränsade, och riskerna enligt många forskare alldeles orimligt stora.

Nu har makarna Bollinger blivit ”påhoppade” av okunniga och illasinnade krafter, som absolut inte vill att vi skall hålla oss friska eller botas utan läkemedel och vacciner.

Några fakta är värda att nämnas.

De aktuella Covid-”vaccinerna” är inte GODKÄNDA av FDA i vanlig ordning efter att ha genomgått föreskrivna tester och kliniska prövningar! De är bara tillåtna för akut användning i ett nödläge!

Man tycks också helt nonchalera, att det redan noterats ca 500 dödsfall av Covid-vacciner - enligt CDC:s egen databas. (CDC = ”Centers for Disease Control and Prevention” i USA).

Det amerikanska TV-bolaget CNN har försökt smutskasta makarna Bollingers verksamhet som ”vinstdrivande” - och man nämner inte att deras grupp under de senaste sex åren skänkt 250 000 dollar till välgörenhetsorganisationer, som hjälper människor som drabbats av cancer och vaccinskador.

Inte heller nämner de, att de tio största vaccintillverkande läkemedelsbolagen bara under 2020 drog in vinster på ca 400 miljarder dollar!

Känt är också, att de fyra företagen som tillverkar de 72 olika vacciner som används i USA (Merck, Pfizer, Sanofi och Glaxo) är några av världens mest korrupta företag. Under de tio senaste åren har de betalat 35 miljarder dollar för att ha förfalskat vetenskap, bedragit kontrollanter, ljugit för för läkare och och för att sälja läkemedel som de visste var giftiga och visste att de skulle döda människor!

Till och med FDA (Foood and Drug Administration) medger också på sin egen webbplats, att mer än 106 000 personer i USA varje år dör av läkemedel, som är godkända av FDA och korrekt ordinerade och använda!

Länk till Ty och Charlene Bollingers uttalande:

https://thetruthaboutcancer.com/statement-ty-charlene-bollinger/

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?