2. dec, 2020

Ny kommunikation med Livsmedelsverket

 Efter att ha tillskrivit Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket (som FHM hänvisade till), och Socialstyrelsen har jag inte fått något meningsfullt svar, när det gäller detta med den pågående ”pandemin”.

Då skrev jag till Livsmedelsverket – och fick faktiskt ett begripligt och ganska konkret svar. Det såg ut så här:

Hej!

tack för dina synpunkter och din fråga.

Du ställer frågan:

Har Livsmedelsverket något som helst ansvar för att agera på ett sätt som kan minska de direkta skadorna av den pågående pandemin? 

Mitt svar är ja, Livsmedelsverket har ett ansvar där.

Av den anledningen informerar vi om olika åtgärder att vidta för att minska risken att bli sjuk och vi besvarar frågor om coronaviruset.

Informationen på webbplatsen om Coronapandemin hittar du här. I vårt forum finns frågor och svar, samt möjlighet att ställa egna frågor.

Välkommen igen, gärna via vårt forum "Fråga oss", länk nedan.

Ingela

Fråga oss, Livsmedelsverket

Om du har ytterligare frågor använd dig gärna av vårt forum "Fråga oss".  Där kan du även söka svar på din fråga, bland andra frågor som tidigare ställts till oss.

Box 622, 751 26 Uppsala

018-17 55 00Dock tyckte jag svaret hade vissa brister – varför jag skrev följande:

”Tack för ett konkret och bra svar på min direkta fråga! Det förefaller som om
SLV försöker ta sitt ansvar, när det gäller mat och dryck och de risker som kan
vara förenade med just intagandet av mat och dryck. Dessvärre förefaller inte
SLV:s bedömningar och råd i det avseendet ha nått fram, varken till allmänheten
eller till övriga berörda myndigheter (Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket,
Socialstyrelsen).

De rekommendationer vi ständigt matas med via media verkar hela tiden
försöka skrämma oss långt utöver det som enligt SLV är rimligt! Ett
kommunikationsproblem tycks alltså föreligga!

Kvarstår också en viktig fråga till SLV:

Varför är man helt inriktad på teknikaliteter beträffande smittans spridning –
medan ingenting nämns om det helt centrala, att göra människor mindre
mottagliga för smittan genom att ge dem ett bättre immunförsvar?

Och varför nämner man aldrig något om de enkla, billiga och lätt
administrerade medel som finns i det avseendet?
Man vet numera, att rejäla tillskott av C-vitamin, vitamin D3 och zink
dramatiskt minskar risken för allvarliga följder av det aktuella viruset.
Och man vet att hydroxiklorokin insatt i ett tidigt skede minimerar risken
för allvarlig sjukdom och död!

I England tycks man för övrigt ha börjat administrera D-vitamin till riskgrupper
och sjukvårdsanställda.

Tyvärr så låga doser (400 IE) att det knappt gör någon skillnad, sannolikt
skrämda av skolmedicinens okunniga inställning. Det krävs åtminstone
5000 IE dagligen eller mer!

Möjligen ligger inte just den här delen inom SLV:s ansvarsområde. Ocheftersom de tre andra nämnda myndigheterna inte heller anser sig ha ett
sådant ansvar, så måste jag konstatera, att ingen svensk myndighet i dag har ansvaret
för det som är alldeles grundläggande för folkhälsan – och som skulle ha
kunnat förhindra de flesta av de redan inträffade dödsfallen på grund av det nu
aktuella viruset.

Kanske är det förmätet av mig att ens försöka ge råd beträffande detta, men
eftersom nu redan fler har dött av de drakoniska åtgärder samhället
vidtagit mot det här coronaviruset, än vad någonsin viruset i sig kan
åstadkomma, så vore det kanske inte helt orimligt att t.ex. SLV och de övriga
myndigheterna skapade någon form av samverkansgrupp för att ta tag i detta.


Frånvaron av ett gemensamt ansvar kräver varje dag människoliv, så en ängslig
begränsning till det egna reviret borde kunna övervinnas – för det allmännas
bästa!

Eftersom SLV agerat på åtminstone ett område, som inte hör till myndighetens
primära ansvar, så är min uppfattning att man även nu kundetänja litet på
gränserna nu, och t.ex. rekommendera C-vitamin, vitamin D3 och zink – med hänsyn till det allvarliga läget i samhället.

Jag tänker då på SLV:s gravt missvisande skrämselpropaganda mot
kolloidalt silver.


På er hemsida kan man bl.a. läsa följande:

Det finns uppgifter om personer som efter lång tids intag av silver, även kolloidalt silver, har utvecklat så kallad argyria. Argyria ger en skiffergrå/gråblå missfärgning av framför allt hud och ögonvitor. Även inre organ kan missfärgas. Argyria är sällsynt, men missfärgningen är permanent och försvinner inte även om man slutar ta silverprodukter. Troligen krävs höga doser för att drabbas, men någon säker dos för att inte utveckla argyria är för närvarande inte känd”.

Och

”Bakterier som utsätts för antibiotika och andra antibakteriella produkter kan bli motståndskraftiga mot preparaten. Kolloidalt silver som innehåller silverjoner kan ha bakteriedödande effekt. Det innebär att bakterier som utsätts för sådana produkter kan bli resistenta mot silver. Det är tänkbart att silverresistenta bakterier också blir mer motståndskraftiga mot antibiotika”.

Och

”Kolloidalt silver skulle kunna påverka miljön. Effekterna beror på i vilken form silvret förekommer, den giftigaste formen är den fria silverjonen. Framför allt påverkas organismer som lever i vatten. Silver har varit ett problem bland annat vid utsläpp från fotolaboratorier”.

Kan bli, skulle kunna, det är tänkbart, det finns uppgifter om”.

Det är ovärdigt en statlig myndighet att grunda sina rekommendationer på lösa
antaganden! Man vet att kolloidalt silver är kraftigt verksamt mot de flesta
patologiska mikrober (bakterier, virus, amöbor, svamp, encelliga parasiter etc.).

Möjligen skulle kolloidalt silver också vara verksamt mot det virus som nu ger
Covid-19. Det är i alla fall helt riskfritt att använda – även i rejäla doser! Jag
har för övrigt själv använt uppemot en dl kolloidalt silver dagligen sedan sex år
– utan att jag drabbats av Argyria eller andra biverkningar (förutom att min
cancer försvann).

Och eftersom i dag bara en av tillverkarna i Sverige producerar och säljer ca
6000 liter om dagen, kan måste man inse, att tusentals människor i Sverige
frekvent använder detta utomordentligt verksamma antibakteriella och
antivirala medel. Och än har jag varken sett eller hört talas om en enda
människa med Argyria i vårt land (eller i något annat land p.g.a. just denna
produkt (kolloidalt silver 10 PPM).”

Det viktigaste i SLV:s svar:

Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.

Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Du behöver inte skölja frukt eller grönsaker extra noga på grund av coronaviruset. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Risken för att bli smittad med coronavirus när man tar på eller äter frukt och grönt bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att äta mat.

God handhygien och de vanliga råden om hygien när man lagar och hanterar mat är tillräckliga även nu i coronatider.

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där viruset finns.

Det är inte troligt att coronaviruset smittar via dricksvatten.

Det beror dels på att den behandling som ingår när dricksvatten produceras är tillräckligt för att ta bort eventuella virus, dels på att viruset dör när det kommer ner i magsäckens sura miljö.

Risken för att coronavirus sprids via mat som serveras i bufféer bedöms vara mycket liten. Det är varken maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Men om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel och att människor är nära varandra kunna bidra till att smitta sprids.

Förväntar mig kompletterande svar på vad jag ovan anfört!

Sven Erik Nordin

sevenerik44@yahoo.se

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?