7. aug, 2020

Mindre vaccinationer ger mindre spädbarnsdödlighet, och färre för tidigt födda!

Följande är ett försök att tolka det viktigaste av Dr Joseph Mercolas inlägg på sin blogg den 5 augusti. Länk till inslaget kommer sist i texten.

När coronapandemin under de senaste månaderna på många håll förhindrat kontakt med sjuk- och hälsovård har också vaccination av blivande mödrar och små barn minskat drastiskt. Dels har vårdens resurser inte räckt till, och dels har blivande och nyblivna föräldrar dragit sig för att besöka vården av fruktan för att bli smittade, och dessutom har ju ”lock down” proklamerats. Man har alltså försökt få människor att stanna hemma så mycket som möjligt. Följderna beträffande minskat antal vaccinationer tycks vara särskilt märkbara i USA, där vaccinationsprogrammet föreskriver 26 vaccindoser till alla barn, innan de fyllt ett år!

Sedan tidigare finns det också tydlig statistik som antyder, att gravida kvinnor som vaccineras löper betydligt större risk att föda barn för tidigt - med alla de komplikationer detta innebär.

I USA har under coronapandemin antalet dödsfall bland barn märkligt nog minskat från ”normala” ca 700 till 500 i veckan. Större delen av nedgången handlar om ”spädbarnsdöd”. Läkare och forskare misstänker att minskat antal dödsfall i ”SIDS” (Sudden infant death syndrome - plötslig spädbarnsdöd) kan bero på minskat antal vaccinationer av små barn.

Intressant i det sammanhanget är också, att just denna diagnos första gången användes 1969. Företeelsen var fram till 1950-talet närmast okänd, men sedan USA på 1960-talet började med sitt omfattande vaccinationsprogram för små och nyfödda barn, så började fenomenet uppträda allt mer frekvent. Det blev så vanligt att man just skapade begreppet SIDS.

Enligt ”the National Institute of Child Health and Human Development” är SIDS den vanligaste orsaken till död hos barn mellan 1 och 12 månader.

Man har också konstaterat, att antalet för tidigt födda (före graviditetsvecka 37) under den här tiden minskat med 90 % i Danmark, med 73 % i Irland och nära 50 % i Canada. Neonatalspecialisten Dr Roy Philip vid universitetssjukhuset i Limerick, Irland, förklarar att han under hela sin karriär aldrig upplevt något liknande. Utan strikt vetenskapliga ”bevis” finns det anledning förmoda att detta också kan ha att göra med de av coronapandemin påkallade bestämmelserna om karantän och ”social distansering” (och ”lock down”), vilka medfört mindre kontakt med vården och färre vaccinationer. Man vet också t.ex. att i Kalifornien minskade barnvaccinationerna med 40 % under veckorna efter att ”lock down-besluten” trädde i kraft.

Intressant här är förstås, att man sedan länge också känner till, att för tidigt födda barn (särskilt före vecka 32) löper mycket högre risk än andra barn att drabbas av hörsel- och synproblem, CP (cerebral pares) och tidig död.

Nu spekulerar man förstås om olika alternativa orsaker till de här statistiska förändringarna. Några antyder att blivande mödrar skulle ha haft det lugnare hemma och varit utsatta för mindre stress, när de fått (tvingats) stanna hemma. De sägs ha kunnat sova mer, haft mer stöd från familjen, drabbats av färre infektioner mm. Men man kan verkligen undra, om stressen under coronapandemin generellt MINSKAT, även om kvinnorna kunnat stanna i ”hemmets lugna vrå”! Den dramatiskt ökade frekvensen av självmord, kvinno- och barnmisshandel under pandemin tyder förstås snarare på motsatsen - en ökad stressnivå hos alla – kanske framför allt hos gravida kvinnor

Något som är minst sagt intressant i dessa sammanhang är det som inträffade i Japan, där 37 spädbarn under åren 1970 – 1974 avled efter DPT-vaccination (mot difteri, stelkramp och kikhosta). Ett stort antal läkare som upprördes av detta bojkottade vaccinet, och denna bojkott spred sig sedan över hela Japan. Den japanska regeringen påbjöd sedan att minimiåldern för vaccination skulle vara 2 år. Tidigare hade man följt den amerikanska modellen – med vaccinationer vid 2, 4, 6 och 12 månaders ålder. Efter den här förändringen – inga vaccinationer före 2 års ålder – har plötslig spädbarnsdöd närmast försvunnit i Japan. Under de följande åren blev Japan känt som landet med den absolut lägsta andelen spädbarnsdödlighet.

USA har däremot en av världens högsta förekomst av spädbarnsdödlighet – och den högsta vaccinationsgraden! Kanske inte så långsökt att se ett samband?

Slutligen länken till Dr Mercolas artikel:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?