28. jun, 2020

Brist på vitamin D3 en säker död på sjukhus?

Våra myndigheter och större delen av läkarkåren fortsätter dagligen att ge råd och anvisningar för att undvika fler dödsfall i Covid-19. De pratar sig varma om olika teknikaliteter som smittspårning, karantän för människor i riskgrupper, skyddsutrustning, bestämmelser om hur många som får träffas samtidigt o.s.v.

Men fortfarande nämner de INTE NÅGOT OM VÅRT IMMUNFÖRSVAR OCH HUR DETTA KAN STÄRKAS! Alla vet (eller borde veta) att tillräckliga nivåer av vitaminerna C och D3 är absolut nödvändiga för ett optimalt fungerande immunförsvar. Om man dessutom ser till att också ha bra nivåer av ämnen som zink, magnesium och jod finns det goda möjligheter att vårt immunförsvar kan bekämpa de flesta patologiska mikrober – som bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter.

Men i stället för att rekommendera sådant, så förefaller man försöka skrämma oss för framför allt vitaminerna. De officiella rekommendationerna om vitamin C och vitamin D3 ligger på en nivå som kan förhindra skörbjugg och ”engelska sjukan” (sjukdomar som beror på just för låga nivåer av C- resp. D3-vitamin).

Det har länge framstått klart att mörkhyade och människor som sällan eller aldrig kommer ut i solen (som de på äldreboenden och andra institutioner) är överrepresenterade bland dem som drabbas allvarligt av Covid-19. Men den självklara slutsatsen att detta kan bero på låga halter av vitamin D3 tycks inga ansvariga ha kunnat dra. Upprörande!

Man talar ofta också om att immunförsvaret ”överreagerar” i form av s.k. cytokinstormar, som bryter ner vävnader, varför vi inte bör stödja det med t.ex. de nämnda vitaminerna! Kan det vara så att man inte till fullo har förstått sammanhangen här? Jag har tidigare sett uppgifter om att höga nivåer av vitamin D3 tvärt om förhindrar sådana cytokinstormar. Att detta vitamin väsentligt minskar risken för virusinfektioner och infektioner i luftvägarna vet man sedan länge, men nu tycks all tidigare kunskap på området ha fullkomligt drunknat i skräcken för Covid-19.

Dock kommer nu från olika håll studier som ganska entydigt visar, att brist på vitamin D3 kan vara den viktigaste orsaken till dödsfall i Covid-19. indonesiska experter har analyserat 780 patienter, som testats positiva för Covid-19. Hela 98,9 % av dem som hade ”brist på vitamin D3” (under 20 ng/ml) avled!

Data visade sedan att bland dem med tillräckliga nivåer av D3 var andelen dödsfall endast 4,1 %.

En undersökning gjord av ”Anglia Ruskin University ” i Cambridge fann också att europeiska länder med generellt låg nivå av vitamin D3 hade fler ”pandemiska skador”.

De här studierna är relativt små, och de behöver förstås kompletteras med större sådana. Men resultaten är ändå skrämmande, och sammantaget tycks nu allt mer tyda på att vitamin D3 är något av en ”nyckelfaktor”, när det gäller bekämpandet av Covid-19. Eftersom både C-vitamin och vitamin D3 är absolut ofarliga i mycket högre doser än sjukvården påstår, så måste det anses som mycket anmärkningsvärt att man i Sverige (vad jag vet) inte ens gör några försök med tillskott av dessa båda ämnen. Jag tror inte heller att man i någon större omfattning mätt nivåerna av D3 hos de Covid-sjuka (om det alls gjorts).

Den svenska sjukvården tycks lida av missuppfattningen att vitaminer bara är ”näringsämnen”, som inte kan användas som ”medicin”. Detta är sannolikt en missuppfattning som årligen kostar människor livet – och särskilt just nu! Som jag tidigare påpekat borde åtminstone människor i riskgrupper och de som arbetar i nära kontakt med Covid-sjuka få gratis tilldelning av dessa två vitaminer (gärna också zink, magnesium och jod).

Här nedan en länk till den artikel jag huvudsakligen hämtat mina uppgifter ifrån:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?