3. maj, 2020

Tankar omkring detta med coronaviruset och C-vitamin.

Den senaste tiden har vi utsatts för flera uppenbara ”bedrägerier” – med anledning av den pandemi som nu håller på att förändra världen. Det mest förödande är nog inte det nu aktuella coronaviruset i sig – även om det är illa nog - utan mer kanske det sätt politiska och medicinska auktoriteter hanterat situationen. I media har ”experter” ständigt uppträtt och där serverat oss förödande lögner, som gör att människor varje dag dör i onödan. Vad kan vara mer motbjudande?

Man kan se två ”huvudlinjer” i desinformationen. För det första påstår man, att det inte finns något sätt att förebygga sjukdomen (Covid-19) – annat än att undvika smittan. En uppenbar lögn!

Den andra linjen är påståendet att det inte finns något sätt att bota sjukdomen, sedan man drabbats. Det är en lika uppenbar lögn, som nu avslöjas varje dag världen över, när man framgångsrikt behandlar Covid-19-patienter med flera olika metoder – varav ingen tycks intressera svenska myndigheter eller läkare!

Jag skall här bara ta upp en enkel, effektiv och billig metod – höga doser av C-vitamin – effektivast i intravenös form. Men att bara nämna vitaminer i samband med allvarliga sjukdomstillstånd tycks ju framkalla kraftig ångest hos våra läkare. De blir ibland skräckslagna – och jag har flera gånger fått veta att behandlande läkare skrikit NEEJ!, när patienter eller deras anhöriga bett om sådan behandling (mest när det gäller cancer, som är en om möjligt ännu mer ångestskapande sjukdom).

Se gärna denna artikel från min hemsida – publicerad den 8 januari:

Jag kan förstås också berätta, att när jag med bl.a. just rejäla doser C-vitamin lyckades bli av med min dödliga cancer för några år sedan, så var en vanlig kommentar på min hemsida att jag var ”galen”. Ibland kom det litet milt överseende inlägg om att jag skrev i ”ungdomligt oförstånd” och helt saknade kunskaper på området. Eftersom jag nu snart fyller 76 år kanske sådana påståenden känns något mindre relevanta – åtminstone när det gäller det ungdomliga oförståndet, som i så fall kanske får bytas ut mot ”ålderdomligt oförstånd”...

När det gäller den nu aktuelle svenske f.d. överläkaren och docenten i narkos och intensivvård, Sture Blomberg, så tror jag definitivt att såväl galenskap som bristande vetenskaplig kompetens omedelbart kan uteslutas. Och att han i hög grad med sofistikerad vetenskaplig stringens bekräftar vad jag för flera år sedan skrev om ämnet på mitt mer amatörmässiga sätt skall självklart inte på något sätt göra hans utsagor mindre trovärdiga.

Dr Blombergs lista av vetenskapliga referenser till stöd för sin uppfattning är också imponerande och gör det svårt att med vetenskapliga argument ifrågasätta hans uppfattning. Han har på sin blogg gjort en utförlig beskrivning av just C-vitaminets fantastiska egenskaper, och jag vill med hans hjälp avslöja en del av de totalt felaktiga myter som nu sprids via media.

Särskilt riktar jag mig då mot professorerna Agnes Wold och Björn Olsén, som var och en officiellt skämt ut sig genom att förklara att vårt immunförsvar inte kan påverkas – och att C-vitamin skulle vara livsfarligt. Men tyvärr är de inte ensamma om dessa galna åsikter. Även inom Folkhälsomyndigheten tycks sådana uppfattningar förekomma.

Sture Blomberg berättar om den sedan länge kända kunskapen – att människan är ett av mycket få däggdjur som inte själv kan syntetisera C-vitamin, utan är absolut beroende av att få detta via födan. Viktigt är då också att veta att vi, liksom övriga däggdjur, är absolut beroende av C-vitamin för vår överlevnad. Extrem brist på detta vitamin ger sjukdomen skörbjugg – som i princip innebär att man blöder till döds. Denna sjukdom tog mellan åren 1600 och 1800 livet av mer än en miljon sjömän – bara i den brittiska flottan – därför att den vitaminfattiga kosten ombord vid långvariga marina expeditioner just åstadkom denna dödliga sjukdom!

Andra däggdjur i ungefär vår storlek producerar åtskilliga GRAM (åtskilliga tusen mg) C-vitamin per dygn i normalfallet – och betydligt mer om de blir skadade eller sjuka. Getter tycks närmast vara ”världsmästare” på detta och kan vid sjukdom tillverka upp till 100 g/dygn. Men beroende på deras ”basproduktion” av detta vitamin tycks getter faktiskt mycket sällan bli sjuka.

Intressant är nu att konstatera, att de officiella rekommendationerna om intag av C-vitamin för vuxna är 75 mg per dag (75 tusendels gram!). Fullkomligt katastrofalt och ovetenskapligt. Det räcker till nöds för att förhindra skörbjugg – men är mycket långt ifrån det som krävs för en god hälsa och ett välfungerande immunförsvar.

En underrubrik i Dr Blombergs inlägg är:

Vitamin C dödar eller inaktiverar alla kända virus in vitro och in vivo”.

Det betyder i klartext att C-vitamin dödar eller inaktiverar alla kända virus såväl vid provrörsförsök som i levande vävnad t.ex. hos människa.

Vidare skriver han:

Även om Vitamin C dödar alla virus in vitro och in vivo, så dödar det dock inte alla bakterier, men många, och är nästan alltid bakteriostatiskt, dvs. det hindrar bakterien från att föröka sig. Dessutom stärker det alltid immunsystemet (min fetstilsmarkering) - faktiskt via ett 20-tal olika mekanismer. Vitamin C har visat sig bota difteri, tetanus, akut reumatisk feber, stafylokock- och streptokock- och pseudomonas-infektioner och på ett gynnsamt sätt påverka sjukdomar som malaria, spetälska (lepra), tyfoid feber, brucellos, trichinosis, dysenteri (amöba och bacillär), trypanosomala infektioner (Chaga’s disease).” 

Att i nuvarande situation bortse från detta och till och med varna för C-vitamin förefaller vara minst sagt kontraproduktivt – och närmast kriminellt! Särskilt måste man se det så, eftersom C-vitamin är fullkomligt oskadligt och harmlöst, även i mycket höga doser. Man har givit patienter upp till 50 gram (50 000 mg) under en dag utan att några skadliga biverkningar uppstått.

Anledningen till skolmedicinsk utbildade läkare är så skräckslagna för höga doser hänger möjligen samman med att de är helt inriktade på kemiska preparat (”läkemedel”), vars toxiska effekter ofta är så kraftfulla att något mg hit eller dit kan vara skillnad mellan liv eller död för patienten. Lyckligtvis har vitaminer – och framför allt C-vitamin – oerhört mycket större säkerhetsmarginaler.

Vidare skriver Dr Blomberg, att Vitamin C har tre viktiga funktioner. Det är en anti-oxidant, ett anti-histamin och en co-faktor för vissa viktiga enzymer.

Att det är en antioxidant innebär att det skyddar våra celler mot oxidativ stress, som är en betydande hälsorisk i flera avseenden. Funktionen som antihistamin kan just i dessa tider ha betydelse för alla som nu plågas av olika pollenallergier, och funktionen som co-faktor för vissa viktiga enzymer innebär att c-vitamin kan få dessa viktiga enzymer att fungera på bästa sätt.

Ett annat co-enzym är för övrigt Q10, som bl.a. är viktigt för all muskelfunktion – och som effektivt blockeras av statinpreparat, som nu ca en miljon svenskar medicineras med (för att sänka kolesterolnivån). En annan pågående galenskap!

Även för fosterutveckling och annat är C-vitamin oerhört viktigt – men skolmedicinens uppfattning att ”bara ett vitamin” inte kan ha någon avgörande betydelse i medicinska sammanhang tycks helt ha blockerat sedan länge kända kunskaper på detta område.

När det gäller cancer – som jag alltså själv har erfarenhet av – så tycks det vara så, att C-vitamin är kemiskt så lika glukos, att cancerceller (med sitt enorma sockersug) tar till sig vitaminet i ”tron” att det är glukos. Men C-vitaminet överraskar sedan genom att inne i cancercellen med hjälp av järn och koppar bilda den kraftfulla oxidanten väteperoxid, som effektivt tar död på cancercellen.

Men jag uppmanar alla intresserade att ta del av Sture Blombergs originalinlägg på hans blogg – och gärna kontrollera hans imponerande referenslista!

Här kommer länken till originaltexten på Dr Blombergs blogg

Jämför också gärna med texten på min hemsida, som i huvudsak skrevs 2016):

Om slutligen någon skulle vilja stödja min verksamhet, så går det t.ex. att köpa min bok ”Och cancern bara försvann” (Karneval förlag) – som nu också finns som ljudbok. Det går också bra att stödja min verksamhet ekonomiskt med en gåva – genom att swisha en summa till 0730262198 eller sätta in några kronor på mitt bankkonto i Swedbank – 3021 22 82190.

Minsta gåva är välkommen! Jag ligger faktiskt under gränsen för ”fattigpensionär”!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?