21. apr, 2020

Ett justitiemord?

Dr Judy Milkovits medverkade till att skapa det första ”Institutet för neuro-immuna sjukdomar” - för att studera orsaken till och möjlig behandling av ”Chronic fatigue syndrome” (Kroniskt trötthetssyndrom – CFS) - som blev en formlig epidemi på 1980-talet och innebär ett svårt lidande för de drabbade - ibland nästan i nivå med det hos dem som drabbades av narkolepsi efter att ha fått vaccinet Pandemrix mot svininfluensa 2009.

Efter gedigna vetenskapliga studier upptäckte Judy Milkovits, att 67 % av de drabbade kvinnorna bar på ett ”mus-virus”, som kallas XMRV (Xenotropic Murine Lekemia Related Virus-related Virus). Detta virus fanns bara hos 4 % av friska kvinnor.

De slutsatser Dr Mikovits drog har senare ifrågasatts av andra forskare, som bland annat ansett att hennes resultat berodde på brister i den vetenskapliga processen – som ”föroreningar” i materialet. Men om det berodde på föroreningar – hur kan det då komma sig att dessa föroreningar nästan enbart drabbat just det undersökta materialet från kvinnorna med CFS?

Det som spetsar till frågeställningen är naturligtvis detta att kvinnor med CFS ofta behandlats som ”psykfall”. Om man kan konstatera en konkret fysiologisk orsak - som ett virus – måste man på allvar ompröva idén att betrakta CFS som en psykiatrisk diagnos. Och detta möter självklart stort motstånd från ”experterna” - som ofta är män. En försvårande omständighet är ju också just att denna sjukdom huvudsakligen drabbar kvinnor.

Men oavsett denna sjukdoms etiologi och möjligheter att hitta botemedel, så är det självklart en skandal att man hotade att krossa Judy Mikovits, om hon inte förnekade de data hon fått fram i sin forskning. Man kunde självklart ha ifrågasatt hennes resultat och initierat kompletterande forskning. Det är ju så vetenskapligt arbete går framåt – inte genom att man undanhåller obekväma resultat!

Man anar självklart prestige och ekonomiska intressen bakom detta kriminella agerande. Och tyvärr är detta på det medicinska området synnerligen vanligt!

Judy Mikovits är självklart mycket upprörd över att man försökt tillintetgöra det som hon på goda grunder betraktar som sitt vetenskapliga livsverk. Hon anklagar (också på goda grunder) både CDC (Centers for Disease Control and Prevention), FDA (Food and Drug Administration) och flertalet farmaceutiska företag för kriminellt agerande – som mer går ut på att skapa förmögenheter och politisk makt, än att bevara människors hälsa.

En ledande gestalt i försöken att vilseleda världen på detta område tycks vara Dr Anthony Fauci, som har blivit särskilt aktuell i dessa dagar, då han redan i januari 2017 förklarade att ”There also will be a surprise outbreak” (Det kommer också att bli ett överraskande utbrott) - som den nu pågående coronapandemin… Hade han en profetisk förmåga att förutse vad som skulle komma tre år senare – eller är han själv delaktig i det som nu hänt, som han i så fall planerat sedan länge?

Efter att tidigare ha propagerat för användande av C-vitamin – och själv påstått sig använda 1000 mg om dagen – har nu Fauci gjort en helomvändning och tar tillbaka allt positivt han tidigare sagt om C-vitamin. Man kan undra varför. Kanske är det för att inte låta människor förebygga sjukdom – och i stället bli sjuka – för att därmed bli lättare offer för den vaccinationskampanj som snart kommer?

Dr Judy Mikovits har också en bestämd uppfattning om just Covid-19 – som hon anser omöjligt kunnat spridas på det sätt som är det officiella uppfattningen. Se och hör henne på följande länk:

Och missa inte följande länk – där ovan nämnde Dr Fauci avslöjas:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?