24. mar, 2020

Medicinsk historielöshet dödar oss

När ”Flexnerrapporten” publicerades i USA 1910, så var det ett beställningsverk från familjerna Rockefeller och Carnegie och några andra med oerhörda ekonomiska tillgångar. De behövde ha avsättning för sina petrokemiska produkter – och såg att detta med människors hälsa kunde vara en gigantisk marknad.

******

I dag är de flesta av oss tämligen historielösa. Tyvärr gäller detta också i hög grad läkarkåren - liksom våra myndigheter och politiker, när det gäller just den medicinska historien. Det finns i dessa dagar kanske särskild anledning att beakta detta – eftersom man utan överdrift kan påstå, att människor dör varje dag just på grund av denna historielöshet, som prisas och understöds av de stora läkemedelsföretagen och gigantiska ekonomiska intressen.

Från tidernas begynnelse har det funnits ”medicinmän”, som på olika sätt försökt bota människor sjukdomar. Metoderna har varierat i olika kulturer.

I USA fanns i början av 1900-talet ett antal olika inriktningar på de läkarutbildningar som erbjöds vid landets universitet. Det fanns ”örtmedicin”, "homeopati", "naturmedicin" mm, mm. Men alla dessa utbildningar resulterade i att man blev ”doktor” och hade rättighet att behandla människor.

Dock fick efter hand de olika lärosätena ganska varierande kvalitet, och viss kritik fanns mot detta. Det började växa fram ett önskemål om en gemensam och likvärdig läkarutbildning.

Det var alltså den perfekta jordmånen, när några stora karteller, med familjen Carnegie och bröderna Rockefeller i spetsen, gjorde sitt inhopp på ”marknaden”. Den ökända Flexner-rapporten (1910) innebar i princip närmast ett totalförbud mot "naturliga" botemedel Därefter skulle - förutom kirurgi - endast petrokemiska, farmaceutiska metoder godkännas.

De nämnda familjerna hade närmast obegränsade ekonomiska tillgångar, och genom att utnyttja dessa och ge frikostiga ”donationer” till de institutioner som utbildade läkare, kunde de efter hand vinna så stort inflytande över dessa, att de slutligen helt styrde utbildningarnas inriktning. Deras agerande tjänade dubbla syften. Dels fick de ett oförtjänt gott rykte för sin ”välgörenhet” (Jämför i dag Bill Gates stiftelse) och dels fick de tillgång till en extremt lönsam ”marknad”. Läkemedelsindustrin är i dag en av världens i särklass mest lönsamma - och har länge varit investerares favoritobjekt.

Det hela betydde att ”Rockefeller Foundation” som bildades 1913, efter mindre än 20 år hade lyckats styra över all läkarutbildning till vad vi i dag ser, hundra år senare - en inriktning helt mot petroleumbaserade, syntetiska läkemedel.

Örter, vitaminer, kosttillskott och traditionella ”folkmediciner” får inte finnas inom skolmedicinen och betraktas generellt som "kvacksalveri". Dagens läkare bibringas fortfarande via sin utbildning uppfattningen att farmaceutiska produkter ("MEDICIN") är den enda lösningen på hälsoproblem. Att dessa produkter i dag är orsak till minst 1/3 av samtliga dödsfall i vårt land, och att man genom sin inställning effektivt hindrar framgångsrik alternativ behandling av t.ex. sjukdomar som diabetes och cancer är en ofattbar tragedi - men alltså en mycket lönsam sådan för de stora läkemedelsföretagen!

Nästan över en natt blev alltså i början av 1900-talet bl.a. 30 000 örtmedicinare arbetslösa och förbjudna att bedriva sin verksamhet. Efter att läkarna tidigare hade haft en ganska varierad kunskap och praktik, delvis med vad vi idag skulle kalla en holistisk eller funktionell inriktning, kom nu den kliniska verksamheten att helt och hållet bli ”farmaceutisk”. Det betydde att läkarna utbildades för att hitta rätt kemiskt preparat till varje åkomma. Det betydde också, att nästan all medicinsk forskning kom att bedrivas på det området.

Tyvärr spreds också denna inställning över hela Västvärlden, och det är denna tradition som fortfarande gäller. Svenska läkare har i dag knappt fått någon utbildning i kost och nutrition - som självklart är basen för allas hälsa. När det gäller antalet undervisningstimmar i dessa ämnen ligger Sverige, tillsammans med Tyskland och Belgien, i EU:s bottenskikt. Och den medicinska forskningen, när det gäller kost, eller ”naturprodukter” (som inte kan patenteras) lyser i stort sett med sin frånvaro…

I mitten av 1950talet bidrog sedan den ökände forskningsfuskaren Ancel Keys i USA till dagens katastrofala hälsotillstånd genom att med sina förfalskade studier ge oss uppfattningen att fett är det som förstör vår hälsa – genom att ge övervikt och ge skadliga kolesterolnivåer och hjärtsjukdom. Däremot menade han att kolhydrater – socker och stärkelse – var rena hälsokosten (I dag vet vi, att det snarare är LÅGA kolesterolnivåer som utgör en hälsorisk)

När sedan USA 1977 kom med sina övergripande kostråd – undvik fett och ät mer växtbaserade kolhydrater – inleddes den fullkomliga epidemin av fetma i USA, som tyvärr spridit sig över stora delar av världen.

Rekommendationen att äta ”fettsnålt” är sannolikt det som förorsakat mer lidande och fler förkortade liv än alkohol och tobak tillsammans! Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har under många år konsekvent propagerat för den kosten – och deras ”nyckelhålsmärkning”, som stämplat ”OK” på mängder av mat med litet naturligt fett och massor av socker har säkert kostat både människoliv och astronomiska summor för sjukvård!

Men kanske mest upprörande i dag är – att fortfarande agerar våra myndigheter utifrån Flexnerrapporten och ägnar stor möda åt att försöka förhindra användandet av enkla naturliga botemedel och förebyggande behandling mot sjukdom. De tycks inte sky några medel, när det gäller att odugligförklara alla ”naturläkare” och idiotförklara dem som använder deras tjänster.

Och något så självklart som att vårt immunförsvar är det som varje minut håller oss vid liv tycks man inte ha fattat. Om man bara antyder att något så enkelt som att stärka vårt immunförsvar genom att tillföra vitaminer och mineraler som de flesta av oss har brist på – så betraktas det som kvacksalveri!

Det finns knappt någon som dött av hälsokostbranschens produkter – och definitivt inte av C-vitamin och Vitamin D3. Ändå vägrar man i den närmast katastrofala situation vi nu befinner oss i att ens överväga den möjligheten. Däremot är man beredd att testa sådant som är ”godkända läkemedel” - även om det är sådant som är avsett för helt andra medicinska problem.

Sammanfattningsvis: Bröderna Flexners rapport från 1910 tar fortfarande livet av människor – även i Sverige! En outsäglig tragedi!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?