20. nov, 2018

Naturens egen målsökande anticancer-robot - repris

Man talar ibland inom medicinsk forskning om att hitta preparat som själva söker sig till det organ som skall ”behandlas” – utan att ge skadliga biverkningar på omgivande vävnader. Låter fantastiskt!

Nu är det så, att det sedan länge funnits en sådan ”målsökande robot”, som kan slå ut cancerceller. Men denna ”medicin” är självklart ett sådant hot mot Big Pharma och cancerindustrin att den först förtalades och odugligförklarades – delvis med hjälp av uppenbart forskningsfusk - för att till sist förbjudas (i USA).

Läkemedlet heter LAETRIL, och är ett koncentrat av molekylen Amygdalin eller B17, ett ämne som finns t.ex. i bittra aprikoskärnor, i pumpakärnor, mungbönor, äppelkärnor och andra kärnor och fröer – samt i vissa slags gräs.

Amygdalinmolekylen består av fyra komponenter: Två delar glukos, en del vätecyanid och en del benzaldehyd. Vätecyaniden är som bekant ett extremt farligt gift i sin fria form (en gas som förr kallades cyanväte och gav poeten Dan Andersson en för tidig död; han övernattade i ett hotellrum, där man använt cyanväte mot vägglöss och inte vädrat ut ordentligt), och även benzaldehyd är livsfarligt. Dock är båda dessa ämnen, när de är kemiskt bundna i amygdalin, helt ofarliga.

Men nu kommer det viktiga: Eftersom cancerceller har ett oerhört ”sockersug”, så reagerar de på glukosen i denna molekyl och formligen drar till sig amygdalinmolekylerna – precis som när man vid PET-skanning ger patienten dropp med glukos som kontaminerats med en radioaktiv isotop och cancercellerna drar till sig glukosen – och därmed också den radioaktiva isotopen – vilket sedan gör att man vid skanningen kan identifiera en ansamling av cancerceller (en tumör) via den radioaktiva strålningen som då syns som en ljus fläck (mycket förenklat).

Men vad händer då, när amygdalinmolekylen nått en cancercell? Jo, det finns ett enzym som heter Beta-glukosidase, och det kan lösa upp den kemiska bindningen och frigöra både cyaniden och Benzaldehyden. OCH – detta enzym finns nästan enbart i cancerceller! När amygdalinet penetrerar en cancercell, så frigörs alltså både cyanid och Benzaldehyd, och dessa båda ämnen är tillsammans mer giftiga än summan av de båda ämnena var för sig. Man får en s.k. synergieffekt – och cancercellen dör! För säkerhets skull finns i kroppens övriga celler enzymet Rhodanese! Detta enzym bryter ner vätecyanid och Benzaldehyd till två andra ämnen – Thiocyanate och Bensoesyra – som faktiskt är gynnsamma för friska celler! Så om cyanid och Benzaldehyd frigörs i kroppen utanför cancercellerna, så är det ingen fara. De tas om hand och oskadliggörs av enzymet Rhodanese!

Är inte detta amygdalin en fantastisk Guds skapelse, så säg!

Men läkemedelsbolagen kan inte ta patent och tjäna pengar på några ”Guds skapelser” och vill inte heller ha konkurrens av några. Därför gör man allt man kan för att förhindra spridning av information och användning av sådana. I detta fall lyckades det – och Laetrile är alltså sedan många år förbjudet i USA. Man ville t.o.m. förbjuda försäljning av aprikoskärnor (!) – men där misslyckades man faktiskt…

De som ägnade sig åt cancerbehandling med Laetrile i USA förtalades, förföljdes, åtalades och dömdes (för användning av ”icke godkända läkemedel”) efter att ha botat tusentals cancerpatienter. Där kan man alltså inte längre få denna behandling.

Men åtminstone några av klinikerna flyttade till Mexiko, där man alltså fortfarande kan få aktuell behandling. Vid en utvärdering nyligen visade statistiken, att man med Laetrile kunde bota ca 85 % av alla cancerfall. MEN om patienten innan hade utsatts för strålning och/eller cytostatika, så var andelen botade endast 15 %! Det är dock svårt att få tillgång till vetenskapliga studier som bekräftar detta, men läkaren Tony Jimenez uppger sig ha arbetat med Laetrile vid en klinik i Mexiko sedan 1988, och han säger sig kunna verifiera dessa uppgifter. Dessutom har han under de gångna åren inte upplevt ett enda förgiftningsfall av Laetrile.

Han och hans kollegor behandlar alltså cancerpatienter med koncentrerad Amygdalin (Laetrile) - och inte aprikoskärnor. Men han anser att kanske 20 – 40 kärnor om dagen kan vara en effektiv dos, och att 14 – 16 kärnor kan vara tillräckligt i förebyggande syfte.

Vad gäller dosering med Laetrile oralt (via munnen) säger han, att den optimala terapeutiska dosen är 400 mg på morgonen och 400 mg före varje måltid, samt 400 mg före sänggåendet – d.v.s. sammanlagt 2000 mg (2 gram) om dagen.

Intravenöst (via injektioner) kan man ge högre doser, eftersom man då inte går via magen och matsmältningen. Då använder man doser så mycket som mellan 3 och 9 gram per dag – som distribueras via dropp under ca ½ timme. Dosen avgörs bl.a. av hur utvecklad eller spridd cancern är hos den enskilda patienten

Laetrile är verksamt mot alla cancerformer – och Dr Jimenez rekommenderar att man kompletterar behandlingen med tillskott av C-vitamin, zink och selen – och förstås generellt en god och näringsrik kost.

Medlet är alltså godkänt och tillgängligt i Mexiko, och man kan få det där tillsammans med ett recept och sedan ta med det hem för egen behandling – i princip var som helst i världen.

 På följande länk kan man se och höra Dr Tony Jimenez själv berätta:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?