29. maj, 2017

Apotekskunder lurade

Numera ersätts som bekant mediciner av billigare kopior (s.k. generika), sedan originalpreparatets patent gått ut. Principen är förstås ekonomiskt riktig, men de nya preparaten har alltid andra namn och ser ofta ut på annat sätt. I praktiken är detta naturligtvis som gjort för att skapa förvirring bland sjuka människor.
Ofta kommer patienter och hävdar, att den nya medicinen inte har samma effekt som originalet eller att den ger nya biverkningar. De möts då oftast av läkarens eller apotekspersonalens påståenden om att detta är absolut omöjligt – eftersom det handlar om exakt samma verksamma substans. Men det kan faktiskt vara så, att apotekskunden har alldeles rätt! En utredning har visat att detta är ett problem som man måste ta på allvar.
När EMA (European Medicines Agency, EU:s myndighet för medicinkontroll) uppmärksammade problemet kunde man efter en tidskrävande utredning till sist konstatera, att det i samtliga fall man hittat var ett och samma företag – det indiska företaget GVK Biosciences – som hade ansvarat för underlagshandlingarna och prövningarna för godkännandeprocessen.

Naturligtvis finns efter detta avslöjande fortfarande risken att apotekskunder blir lurade – och förklarade inbillningssjuka, när de påpekar att den nya medicinen inte fungerar som originalet.

Mediciner är en miljardindustri, och en av de mest lönsamma, alla kategorier – och frestelserna för de aktiva företagen på marknaden att fuska är förstås stora. De använder också mer pengar för att muta läkare och berörda myndigheter än på seriös forskning. När det gäller tillräckligt mycket pengar, så tenderar ju också etik och moral att föra en ojämn kamp mot de ekonomiska intressena. Stora delar av läkemedelsindustrin är att likna vid nätverk av organiserad brottslighet (som ju t.ex. också den danske professorn och forskaren Peter C Götzsce ingående visar i sin bok, vars titel är just ”Dödliga Mediciner och Organiserad Brottslighet”). Man offrar medvetet människoliv för inkomsternas skull.

Men det är inte enbart de "felaktiga" medicinerna som riskerar att skada patienterna. De korrekt fungerande preparaten är illa nog! Nyligen genomfördes i Skåne en vetenskaplig undersökning av medicinkonsumtionen hos närmare 2000 äldre personer. Det visade sig, att 80 % (ÅTTA AV TIO) hade medicinska problem som berodde på deras mediciner! I genomsnitt åt de 11 (ELVA) olika mediciner! Detta är ingenting mindre än en skandal!
Man tror att den tredje dödsorsaken i Sverige – efter cancer och hjärt- och kärlsjukdomar – är skadliga biverkningar av läkarförskrivna mediciner. Det är också klart, att om man samtidigt tar fem mediciner eller fler, så finns det garanterat någon eller några skadliga ”korsverkningar”. Den som står på ett antal mediciner borde TVINGA en av sina läkare att ta helhetsansvaret för medicineringen. I så fall skulle äldres livskvalitet sannolikt kunna förbättras dramatiskt - och samhället spara miljarder!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?