4. dec, 2022

Varning till världen

Numera är det fullständigt klart att de s.k. vaccinerna mot Covid-19 inte skyddar mot sjukdomen och inte förhindrar spridning av den. Till och med vaccintillverkarna själva erkänner detta förhållande!

Däremot fortsätter man att förneka de allvarliga biverkningar som redan förorsakat många tusen (troligen miljoner) allvarliga skador och dödsfall! Detta trots absolut tillförlitlig officiell statistik som visar hur det förhåller sig. Och självklart förnekar man kännedom om den agenda som ligger bakom den globala ”massvaccinationen” – som går ut på depopulation (att minska jordens befolkning) och att på sikt frånta alla nationer deras rätt att själva bestämma över sin framtid, och i stället skapa en ”global regering” under FN:s ledning.

Detta framstår mycket tydligt i Klaus Schwabs dokument ”The Great Reset” – och i många av de uttalanden Bill Gates gjort. Men det förefaller ju för de flesta så orimligt att man vägrar tro på det. Och tron är i allmänhet viktigare för människors uppfattning av verkligheten än rena fakta. Det ser vi bevis på varje dag!

Ett kusligt förhållande numera är också i detta sammanhang, att alla som utifrån sin sakkunskap (som läkare, jurist eller specialist på annat område) går ut offentligt och påpekar fel och orimligheter i ”etablissemangets” resonemang – de blir tystade och omskrivna som ”anti-vaxers”, ”klimatförnekare” eller annat. Om människor då ser ett uttalande från en sådan person, så går de flesta in på t.ex. Google och söker på namnet – där de alltså direkt får besked om personens otillförlitlighet! Ett ondskefullt sätt att utnyttja Internet för global desinformation i ekonomiska och politiska syften!

På det sättet blir numera högst hedervärda och tillförlitliga personer med kompetens och erfarenhet i kontroversiella ämnen ”oskadliggjorda” – så att läkemedelsindustrin eller andra aktörer oemotsagda kan fortsätta sprida lögner och missuppfattningar i livsviktiga ämnen!

Därför kan alltså myndigheter, läkare och medier fortsätta att propagera för fortsatt ”vaccination”!

Jag har inga ekonomiska eller politiska intressen att bevaka – utan vill bara få fram sanningen. Och om t.ex. förre amerikanske presidenten Trump omnämns i positiva termer, så vill jag framföra avvikande mening – utan att heller idolförklara hans efterföljare Joe Biden. Båda är företrädare för den imperialistiska stormakten USA, vars militärallians NATO Sverige nu häpnadsväckande nog har för avsikt att gå med i – och därmed frånhända sig den styrka i internationell debatt som vår neutralitet länge givit oss

Intressant i det nu aktuella sammanhanget är följande intervju, som här har svensk undertext.

EN MYCKET ALLVARLIG VARNING TILL MÄNSKLIGHETEN  

https://swebbtube.se/w/ap37DEbUpeGwXdaovcWtun

 

 

 Här nedan följer länken till en artikel i samma ämne.

(Sprid gärna denna information!)

https://expose-news.com/2022/12/04/covid-vaccine-killed-millions-gov-knew-it-would-happen/

 

 

Där framgår att ”Covid-vaccinerna” kan ha dödat miljoner – och att flera regeringar varit medvetna om detta, utan att agera för att stoppa injektionerna. Tidigare hemliga dokument från t.ex. Pfizer visar att detta är korrekt.

Det förefaller som om sammanlagt ca 1,8 miljoner dödsfall av Covid-vaccinerna registrerats i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och övriga Europa – efter att ”massvaccineringen” mot Covid-19 startade.

De Pfizer-dokument som FDA försökte hemlighålla i 75 år - men nu efter domstolsbeslut tvingats offentliggöra – visar att USA:s regering kände till att det som leder till avfolkning kunde bli följden av injektionerna.

Om 1,8 miljoner ”extra dödsfall” inträffat i de befolkningsgrupper som endast utgör ca 16 % av världens befolkning, så kan man ana hur många det kan handla om i hela världen!

Anmärkningsvärt är också att Pfizer och tillsynsmyndigheterna valde att dölja riskerna med ”vaccinationerna” under graviditet – eftersom djurförsök visat ökad risk för fosterskador och infertilitet! Risken för missfall sägs ha ökat med inte mindre än 1517 %...

Med tanke på den ganska dramatiska nedgången i antalet levande födda barn också i Sverige efter igångsättandet av ”massvaccinationen” kan det finnas särskild anledning för oss att observera just detta möjliga samband. Ny forskning (bl.a i Japan) visar också, att de ”spikproteiner” de aktuella sprutorna innehåller (och som de får kroppen själv att producera) har en tendens att ansamlas just i äggstockar hos kvinnor (och testiklarna hos män).

Detta borde självklart resultera i att man omedelbart upphör med sprutorna – åtminstone i  fertila grupper! Även med tanke på att dessa grupper och yngre har en minimal risk att drabbas alvarligt av sjukdomen Covid-19! Och nästan ingen risk alls om man stödjer sitt immunförsvar med rejäla mängder C-vitamin, vitamin D3, zink och magnesium!

 

 

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?