14. nov, 2022

C-vitamin är livsnödvändigt! Men ett hot mot Läkemedelsindustrin.

När jag 2009 började undersöka sambandet kost-hälsa blev jag närmast chockad över den allmänna okunskapen och missförstånden på området. Och en av de mest upprörande missuppfattningarna jag stötte på var läkarnas och skolmedicinens påståenden om C-vitamin. När jag startade min hemsida 2016 hade jag redan mycket material i ämnet. En liten del av detta finns också i min bok – ”Och cancern bara försvann”, men blir där av utrymmesskäl mycket begränsat.

Fortfarande – i slutet av 2022 – kan man se och höra läkare, forskare och företrädare för myndigheter uttala samma uppenbara lögner. Jag får också ofta förfrågningar från cancerpatienter, som blivit uppmanade av sina läkare att ABSOLUT INTE TA TILLSKOTT AV C-VITAMIN!

Om de själva tagit reda på mer om olika kosttillskott – inkl. C-vitamin – blir de förstås närmast förvirrade av läkarnas påståenden, och undrar hur de skall göra. Och de frågar ofta om de kan fortsätta med hela eller delar av ”min metod” – samtidigt som  de får traditionell behandling.

Jag uppmanar dem att inte bara lita på läkarnas uppgifter, utan att ta reda på fakta själva, vilket inte är helt lätt för en ”vanlig människa”. Men jag brukar också berätta, att jag bland alla dem jag haft kontakt med inte har fått någon rapport om att kosttillskott (t.ex. C-vitamin) skulle ha motverkat effekten av traditionell cancerbehandling som cytostatika, strålning och kirurgi.

Att ”förbjuda cancerpatienter att ta tillskott av C-vitamin kan jämföras med att Sjöräddningssällskapet skulle uppmana alla icke simkunniga att ABSOLUT INTE ANVÄNDA FLYTVÄST!

Man kan förstå att läkemedelsindustrin inte vill veta av produkter som förebygger eller botar sjukdom, eftersom det är sjuka människor som ger dem deras mångmiljardinkomster. Människor som håller sig friska, eller botar sjukdom med enkla, billiga och icke receptbelagda medel är självklart en styggelse i deras värld. Utifrån företagsekonomiska incitament måste de förstås med alla medel bekämpa sådant – vilket är precis vad som sker!

Och även att läkare bidrar till att sprida falsk information om förebyggande och botande medel, som inte kräver deras underskrift på ett receptblock, kan man till nöds förstå. Dels därför att läkemedelsindustrins intressen har styrt deras utbildning, så att de i grunden är felinformerade, och dels därför att de som alla vi andra behöver lön för att kunna betala sina räkningar. Och om de berättar vissa obehagliga sanningar om de läkemedel de förskriver – eller korrekta fakta om andra medels enastående positiva hälsoeffekter – då lever de farligt. I värsta fall kan de bli av med sin läkarlegitimation – och därmed sina möjligheter att försörja sig som läkare! Sådant händer också i Sverige!

Men att våra medier, och ansvariga myndigheter (som Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten) instämmer i drevet och sprider allvarlig desinformation om C-vitamin är kanske svårare att förstå! Vilka är deras motiv?

De flesta inom den medicinska professionen tycks inte känna till C-vitaminets absolut fundamentala betydelse för vårt immunförsvar, och för en mängd livsuppehållande funktioner i kroppen. De har till nöds hört talas om skörbjugg, som under några århundraden tog livet av miljoner sjömän – som just drabbades av allvarlig brist på C-vitamin, när de under lång tid sakmnade tillgång till grönsaker eller färsk frukt.

Och läkarna tycks nu anse, att den minimala nivå av C-vitamin i blodet som förhindrar skörbjugg skulle vara tillräcklig för alla andra funktioner i kroppen. En synnerligen pinsam okunskap!

Särskilt obehagligt har det blivit på sistone, när den s.k. ”pandemin” spridit sig över jorden. Det tycks vara ett faktum att C-vitamin har god effekt mot de flesta virus. När man 2003 upptäckte att ett nytt coronavirus var orsaken till ”severe acute respiratory syndrome” (SARS) fanns ingen specifik behandling mot denna sjukdom, men tillgänglig forskning visade att C-vitamin var välgörande för immunförsvaret, som med dess hjälp kunde reducera virusinfektioner i andningsorganen, och man såg att C-vitamin kunde hjälpa patienter med lunginflammation.

Vid intravenös behandling kan man uppnå mycket höga serumnivåer av detta vitamin. Metoden har därför visat sig kunna ha oerhört positiv effekt mot olika virussjukdomar – liksom mot sepsis (blodförgiftning) och cancer. Men skolmedicinen tycks verkligen anstränga sig för att inte informationen om C-vitaminets positiva, och ofta livräddande, egenskaper skall spridas.

För den som är genuint intresserad av C-vitaminets betydelse för vår hälsa finns en hel del att hämta på följande länk.

En ganska bra beskrivning av forskning på området ger också ”Global Journal of Ortolaryngology” på följande länk.

Och den som är bekväm med engelska kan ta del av fullständigt häpnadsväckande information av Dr Thomas Levy, när han intervjuas av Lisa Tamaly på följande länk.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?