16. okt, 2022

Erik Enby - postum upprättelse

Den svenske läkaren Erik Enby inledde redan på 1980-talet banbrytande forskning om sjukdomars orsak och uppkomst - och började analysera blod med sin egen avancerade metod. Han väckte uppmärksamhet internationellt och deltog i seminarier och konferenser utomlands, där han var mycket uppskattad och blev tagen på allvar. Men fruktansvärt nog utsattes han i Sverige för en rabiat förföljelse – både av kollegor och av media, som förstås var genuint okunniga och inte brydde sig om att kontrollera vad han ägnade sig åt. Den typen av mobbingkultur finns ju fortfarande – och är en skam för den annars för en demokrati livsnödvändiga pressen.

Den riktiga ”ärkemobbaren” i vårt land är uppseendeväckande nog Professor Dan Larhammar, tidigare preses i Vetenskapsakademien. Han tycks ha tagit som livsuppgift att bortförklara allt inom medicinsk vetenskap som han själv inte förstår (vilket uppenbarligen är en hel del!).

Att vävnad, blod och kroppsvätskor hos kroniskt sjuka innehåller ”något” som lever och växer tycks vara helt klart, men det skulle snarast vara ett paradigmskifte att erkänna något sådant. Och som bekant är den medicinska vetenskapen kroniskt obenägen att godta paradigmskiften – särskilt om de inte är omedelbart förknippade med något ”läkemedel” som företag kan ta patent och tjäna miljarder på. Det optimala exemplet på det senare är det medvetet skapade ”paradigmskiftet”, när WHO ändrade definitionerna för begreppen ”pandemi” och ”vaccin” – och därigenom åstadkom en global marknad för en fullständigt oprövad produkt, som man kallar ”vaccin”.

Finessen med att kalla denna produkt ”vaccin” är (förutom de astronomiska inkomsterna) att tillverkarna därigenom är helt befriade från ansvar för de skador produkten förorsakar (och som nu kan räknas i många tusen dödsfall, och ännu fler allvarligt skadade). En affärsmässig framgång av historiska dimensioner – på bekostnad av människoliv, liksom ekonomiska och sociala katastrofer på global nivå!

Ingemar Ljungqvist har nu uppmärksammat att både New York Times och Nature tar upp förhållandet att patienter med cancer också bär på en rik flora av bland annat mikrosvampar. Detta efter att det i september månad publicerats flera artiklar om det förhållandet. Dessa artiklar bekräftar därmed resultatet av det arbete som Erik Enby utförde med början för mer än 30 år sedan.

 

Svenska medier däremot verkar med undantag för NewsVoice och Frihetsveriges hemsida, samt Linus Noremalms Hälsopanel inte ha uppmärksammat detta.  

 

Se Ingemar Ljungqvists originalartikel på följande länk!

 

Vetenskapen är 30 år efter Enby - www.frihetsverige.se

 

Jag hade själv förmånen att träffa Erik Enby i samband med Bokmässan i Göteborg 2019 och samtala med honom, vilket var en inspirerande upplevelse. Han hade trots vad han varit utsatt för fortfarande glimten i ögat och humorn i behåll. Givande var också att samtidigt träffa Siv Wernborg, som en gång fick sin cancer botad av Erik och som sedermera blev hans medarbetare och nära vän. Hon var också den som hjälpte honom att sammanställa hans sista bok ”Läkaren som vägrade låta sig tystas”.

Det var också med tacksamhet och glädje jag fick ett signerat ex av den boken, där jag på försättsbladet kan läsa: ”Hej Sven Erik! Här kommer mitt senaste bidrag. Tack för att du inte ger dig! Hälsn. Erik”

Slutligen finns Erik Enbys egen hemsida här – där man kan få ytterligare information:

 

https://www.enby.se/

 

 

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?