6. okt, 2022

Avslöjande reklam för cancerindustrin

Jag är mycket medveten om behovet av grundforskning – och att sådan på det medicinska området inte alltid ger resultat som omedelbart kan omsättas i konkreta terapier, och jag inser att sådan forskning kostar pengar.

Men tyvärr måste man konstatera, att det senaste seklets cancerforskning – trots fullkomligt gigantiska kostnader - inte har givit några enastående resultat, och att antalet döda av cancer i vårt land under lång tid varit nästan konstant – efter att tidigare under många år ökat stadigt.

Det är också väl belagt, att enkla och effektiva metoder att förebygga och bota cancer kraftfullt har motarbetats, blockerats och i flera fall förbjudits. Detta har kunnat ske genom ett samarbete mellan korrumperade myndigheter och läkemedelsföretag, som i ännu högre grad är korrumperade och hänsynslöst inriktade på ekonomisk vinst.

Tyvärr tycks forskning och behandling just när det gäller cancer ha utvecklats till en industri, vars astronomiska vinster effektivt blockerar incitamenten för att hitta effektiv behandling. Varje ”botad” patient innebär ett avsevärt inkomstbortfall för denna industri. Och detsamma gäller förstås alla förebyggda fall – de som genom kost och livsstil lyckas undvika att någonsin få cancer! (Därmed inte sagt att precis alla fall går att undvika på detta sätt).

Men varje cancerfri människa är en utebliven inkomst för denna industri.

 

De här insikterna gör att jag egentligen inte borde ha blivit förvånad, när jag för en tid sedan i brevlådan fann en reklamfolder från ”Radiumhemmets forskningsfonder”. Men jag blev ändå upprörd! Och jag skall försöka förklara varför.

 

När jag tagit mig tid att läsa igenom de 23 sidorna fylls jag av förtvivlan.

Sida upp och sida ner med oerhört sofistikerade och tekniskt avancerade forskningsprojekt om diagnosticering och behandling av cancer. Men INTE EN ENDA RAD OM HUR MAN KAN UNDVIKA ATT DRABBAS AV CANCER!

Och självklart inte heller något om hur kost och övriga miljöaspekter påverkar risken att få cancer – eller om möjligheterna att bota cancer, utan att använda dyra, komplicerade och oerhört resurskrävande metoder!

Hela den aktuella foldern genomsyras av en enda sak – AFFÄRER! Det handlar inte i första hand om att bota cancersjuka, och ännu mindre om att förebygga cancer. Först på sista sidan (av 23) tillåter sig företaget Janssen att uttrycka följande: ”I dagsläget behandlar vi i huvudsak symtomen av olika sjukdomar. I framtiden hoppas vi kunna lägga kraft på att förhindra att sjukdomar ens uppkommer”.

Det är välgörande att höra dem erkänna, att de (som nästan alla företag i branschen) huvudsakligen ägnar sig åt att behandla symtom. Att verkligen BOTA finns inte i deras repertoar! Och varför skulle de bota – och därmed förstöra marknaden för sina symtomdämpande läkemedel?

Och när de säger sig ”i framtiden kunna lägga kraft på att förhindra att sjukdomar ens uppkommer”, så tvivlar jag på det! Företaget är ju inte någon altruistisk organisation – utan ett kommersiellt företag, vars primära mål är att tjäna pengar! Varför skulle de då lägga kraft på att reducera kundunderlaget för sina produkter genom att göra människor friska, så att de inte behöver företagets produkter?

Men om de verkligen ville att människor inte skulle bli sjuka – varför vänta till ”i framtiden”? Varför inte börja i dag? De allra flesta av våra sjukdomar har i hög grad att göra med vårt intag av mat och dryck! Och när det gäller just cancer kan man konstatera, att de ”stora framsteg” man brukar tala om kontrasterar svårt mot den faktiska verkligheten. I Socialstyrelsens officiella statistik kan man konstatera, att under år 2020 avled 22 514 svenskar i cancer (drygt 60 VARJE DAG!).

Och den statistiken har varit pinsamt stabil under åtskilliga år! Ingen framgångssaga precis – trots oerhört många miljoner som varje år bara i vårt land satsas på just cancerforskning!

När man från Janssens sida berättar om vem som är ”kommersiell chef för onkologi” i företaget, så understryker det den kommersiella sidan. Och när man påpekar att man har ”en bred portfölj”, så förs ju tankarna omedelbart till en ”aktieportfölj” – fast de här uppenbarligen menar att man satsar på ett antal olika sjukdomar (som de kan tjäna pengar på).

Det krävs ingen avancerad forskning för att se hur människor på många håll i världen blir sjuka av svält och brist på rent vatten. De behöver inga avancerade läkemedel; de behöver tillräckligt med mat och rent vatten! Men vem kan tjäna pengar på det?

Inte heller behövs avancerade studier för att konstatera, att sjuklighet i vår del av världen i hög grad beror på vår livsstil – och vår överkonsumtion av mat. Samt kanske mest konsumtion av FEL MAT!

Alltså: För den som är genuint intresserad av att minska förekomsten av cancer i Sverige (och i de flesta andra länder) är den självklara lösningen att informera människor om hur viktig vår kost är – och om att cancer i första hand är en metabol sjukdom, som i avgörande grad hänger ihop med vår matsmältning, och de yttre faktorer som påverkar den.

Nobelpristagaren i medicin 1931, den tyske professorn Otto Warburg visade redan 1924 just att cancer är en metabol sjukdom, och att cancerceller har en avvikande metabolism jämfört med normala celler! Därför har de ett extremt beroende av kolhydrater (”socker”).

Men problemet är också här ekonomiskt. Livsmedelsföretagens vinstintresse har fått dem att blanda socker i det mesta av de matvaror vi köper i våra butiker. Därför kan man med fog påstå, att livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin lever i symbios. Den förra ger oss mat som vi blir sjuka av – och den senare förser oss med läkemedel, som i bästa fall lindrar sjukdomssymtomen, men som nästan aldrig botar sjukdomen. Det man kallar iatrogena sjukdomar (förorsakade av läkares insatser i form av läkemedel och andra behandlingar) är också en av de absolut vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen!

Den kände amerikanske utvecklingsbiologen Bruce Lipton hävdar med emfas att iatrogena sjukdomar är den absolut vanligaste dödsorsaken i USA – före både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Av de tjugotalet företag som presenterar artiklar (annonser) om sin forskning i den aktuella skriften finns inte någonstans ens en antydan om kostens betydelse – och en inriktning mot att förebygga sjukdom tycks bara finnas hos Janssen. Men detta tycks också hos dem ligga långt fram i tiden!

Texterna innehåller mängder av företagsekonomiska termer och överväganden, och om enskilda forskares framgångsrika karriärer.

En av dem berättar t.ex. att ett bidrag från Radiumhemmets forskningsfonder givit honom möjlighet att ”under tre månader ägna sig helhjärtat åt att skriva färdigt sin avhandling”… Så bra för honom! Men hur många cancerpatienter blir hjälpta av hans avhandling? Och hur många cancerfall förhindras av den?

På annat håll läser man om AI (Artificiell Intelligens) – en teknik som ”förfinar vårt arbete, vilket innebär att fler patienter kan få en tydligare diagnos”…

Bra! Men om det inte finns någon effektiv behandling för den ”tydliga diagnosen”!!

På annat håll: ”Morgondagens terapier kommer sannolikt att bestå av individualiserade cocktails med olika små molekyler, där mixen fungerar som precisionsläkemedel för varje enskild patient”…

En våt dröm för läkemedelsindustrin! Individuella, resurskrävande och dyra utredningar för varje enskild patient – och sedan kanske en lika komplicerad distribution av det individuella läkemedlet! Naturligtvis en ekonomisk omöjlighet i ett sjukvårdssystem som redan lider av katastrofal brist på resurser!

Ett citat som visar den helt kommersiella inriktningen på denna forskningsverksamhet: ”Vi har gjort ett flertal uppköp och inlett samarbeten för att kunna bli en av de främsta aktörerna inom detta område”… Att bli ”en av de främsta aktörerna” är tydligen en viktig angelägenhet – kanske viktigare än att bota cancer?

Ett annat talande citat: ”Stödet från fonderna har gjort oss mer konkurrenskraftiga som klinisk prövningsenhet”! Man konkurrerar alltså om att få utföra kliniska prövningar!

Ytterligare citat: ”…och har även forskningsspår som handlar om mekanismerna bakom hormonresistens och läkemedelstestning på patientmaterial”… Patientmaterial! Patienterna är ett ”material”, som är användbart för forskning!

En forskare berättar att han ”under sin snart 50-åriga forskarkarriär varit involverad i många banbrytande projekt”. Det må så vara, men inget av projekten har tydligen varit så banbrytande att antalet dödsfall i cancer minskat drastiskt. I stället har de under den femtioårsperioden ökat rejält, även om kurvan nu tycks ha planat ut något.

Några konstruktiva tankegångar presenterar psykologen – och professorn – Yvonne Brandberg, när hon konstaterar att ”Utvecklingen har gått framåt, men helhetssynen saknas. Fokus ligger hela tiden på hur man behandlar en tumör, inte en människa”.

Detta är viktigare än hon kanske inser. Cancer är i högsta grad en ”systemsjukdom”, som innebär att problemet är den totala ”jordmånen” i kroppen som kan vara gynnsam för cancerns uppkomst – och inte bara enskilda organ.

Den svenske läkaren Erik Enby utvecklade sina tankar om detta – och var även framgångsrik, när det gällde cancerterapi. Men han behandlades som paria av det medicinska etablissemanget och utsattes för en förföljelse som saknar motstycke i vår medicinska historia. Långt värre än den som drabbade läkaren Annika Dahlqvist, som med ändrad kost dramatiskt förbättrade (och förlängde) livet för många diabetiker med hjälp av kolhydratfattig kost (LCHF).

I den aktuella skriften påpekar forskarna ofta, att man forskar för att ”patienterna” skall kunna dra nytta av deras forskning. Det borde vara så självklart att det inte ens behövde nämnas, och deras upprepande av detta kanske beror på att de själva är tveksamma till den inställningen – och att det ibland s.a.s. blir litet ”forskning för forskningens skull”, eller för den egna karriärens skull!

En förfärlig tanke!

 

 

 

 

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?