27. sep, 2022

Avslöjande bok om Covid-skandalen

(Utgiven av Karneval Förlag)

Det gigantiska bedrägeriet med Covid-19 och ”vaccinerna” har nu pågått i mer än två år. Hundratusentals människor har under den tiden plågats och avlidit – och majoriteten av dem hade enkelt kunnat räddas, om sunt förnuft och sedan länge accepterade medicinska principer hade fått råda!

Men så blev det inte! I stället har gigantiska ekonomiska intressen och några multimiljardärers drömmar om världsherravälde fått styra.

Oavsett det omstridda ursprunget till sjukdomen, så kvarstår faktum att om man från början hade behandlat dem som drabbades av viruset ungefär som om det handlat om ett vanligt influensavirus, så hade de flesta av de smittade aldrig behövt bli allvarligt sjuka – eller ens hamna på sjukhus. Och de som avlidit hade – precis som vid en influensaepidemi – begränsat sig till gamla och svaga, och andra med bristande immunförsvar och/eller andra underliggande sjukdomar.

Varje enskilt fall är förstås tragiskt – men inte mer tragiskt än de fall som regelbundet varje år skördas av den vanliga influensan.

En obefogad skräck för sjukdomen spreds medvetet av ”de ansvariga”. Dit hör bl.a. Anthony Fauci (dåvarande chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases i USA), Klaus Schwab (grundare av och ordförande för World Economic Forum), samt inte minst multimiljardären Bill Gates och det stora antal organisationer, där han har ett dominerande inflytande (numera också WHO!!).

Tyvärr har mainstream media till nästan hundra procent deltagit i denna förfärliga desinformation, och några ”granskande journalister” har inte visat sig – d.v.s. några har försökt, men de har alla blivit tystade, hotade, avskedade! Och detta är också precis vad som drabbat de enskilda läkare som kämpat för att rädda sina patienter! De har fråntagits sina tjänster, förtalats och hindrats från att berätta om sina kliniska erfarenheter, där de räddat tusentals patienter med ”förbjudna” medel!

Många läkare drabbades av samma obefogade skräck som allmänheten. Dessa hade inte modet att själva besöka de sjuka – utan ställde diagnoser hemma vid sitt trygga skrivbord. Därifrån förbjöd de också anhöriga att ens besöka de sjuka. I praktiken innebar det att många gamla fick dö utan att ens ta farväl av sina närmaste. Och de anhöriga fick bara höra att de på avstånd måste invänta sin mors eller fars eller hustrus/mans död – utan att kunna göra någonting!

En omänsklig tortyr – huvudsakligen beroende på läkarnas okunskap och rädsla! Många läkare har under de gångna åren grovt svikit den ”hippokratiska eden” - genom uraktlåtenhet att agera, eller att okritiskt agera enligt det som förväntats av dem av de intressen som ligger bakom detta förfärliga! Det handlar om ett ”brott mot mänskligheten” som osökt får en att tänka på nazisternas illdåd under andra världskriget!

De s.k. Nürnbergrättegångarna, som då följde efter nazistregimens fall, borde i dag följas av fler liknande, där bl.a. de nämnda – Anthony Fauci, Klaus Schwab och Bill Gates – skulle sitta på de anklagades bänk!

 

Det som är helt oförlåtligt (och obegripligt) är att många fortfarande förnekar att det mycket tidigt (2020) fanns enkla medel att förebygga och bota Covid-19. Två sådana medel var Hydroxiklorokin och Ivermektin. Båda synnerligen beprövade och säkra medel, som under många år använts i miljoner doser mot andra sjukdomar – i stort sett utan några biverkningar!

Ivermektin beskrevs som en ”mirakelmedicin” mot både flodblindhet och elefantiasis – och räddade under åren miljontals människor från dessa fruktansvärda sjukdomar.

Preparatet står också på WHO:s lista över ”oundgängliga läkemedel”. Men i samma stund som man upptäckte hur effektivt det var mot Covid-19, så framförde det medicinska etablissemanget åsikten att preparatet var både ”farligt” och ”overksamt” – och man förbjöd användningen mot Covid-19.

I stället rekommenderade man det nya och oprövade medlet Remdesivir, som var mångdubbelt dyrare – och dessutom gav svåra njur- och leverskador, som tog livet av många patienter!

Pinsamt nog fanns (finns?) Remdesivir också på svenska Folkhälsomyndighetens lista över godkända medel mot Covid-19 – medan man bestämt avråder från användning av Ivermektin!

 

Anmärkningsvärt är också att man både i Sverige och på andra håll varnar för något så enkelt som C-vitamin, vitamin D3 och zink – som kliniskt visat sig ha kraftfull effekt mot Covid-19. Sammantaget har det medicinska etablissemanget och berörda myndigheter närmast gjort precis allt för att inga förebyggande eller botande medel skall kunna användas.

 

Sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv är detta också mycket logiskt. För enligt gällande lagstiftning får ”nödgodkända” vacciner (som det fortfarande handlar om) endast utvecklas och användas, om det inte finns några botemedel mot aktuell sjukdom. Så fort det bekräftats att det verkligen finns botemedel mot Covid-19 – så hade med andra ord de aktuella ”vaccinerna” blivit olagliga!

 

Detta kunde man självklart inte tillåta. Vaccintillverkarna hade gått miste om inkomster på tusentals miljarder dollar. En annan orsak är också, att tillverkare och distributörer av just vacciner är fullständigt friskrivna från ansvar för de skador dessa kan ge. Det betyder alltså än i dag, att om man skulle tvingas erkänna, att de nu aktuella ”vaccinerna” i själva verket inte är några vacciner i egentlig, medicinsk mening, så hade tillverkarna drabbats av så stora skadestånd för de skador och dödsfall de förorsakat att de skulle gå i konkurs!

 

Vissa läkares fullkomligt rabiata motstånd mot att använda alternativa behandlingar, även när man konstaterat att patienten inte kan räddas med konventionella metoder, tycks vara ett generellt fenomen. För mig är det helt obegripligt (och så vitt jag förstår även lagvidrigt) att man kan hindra dödsdömda patienter från att pröva någon alternativ metod. Åtminstone är det tillåtet för den enskilda läkaren att i sådana fall pröva alternativa metoder!

Men jag får då och då information från anhöriga till människor med cancer, där läkarna förklarat, att det inte finns något att göra, utan patienten kommer att dö mycket snart. Och de kan då få överlägsna – ibland närmast hånfulla – besked om att det är han/hon som är ansvarig läkare, och inte kommer att sätta in någon ”icke godkänd” behandling! Inte ens om patienten skriver på en försäkran om att han eller hon själv tar ansvaret för resultatet!

Detta är förstås nästan mer fruktansvärt än någon kan föreställa sig – särskilt om den anhörige tagit reda på fakta – och VET att det finns alternativa metoder som sannolikt kan rädda patientens liv!

Sådana situationer beskrivs också i boken, där anhöriga och kunniga läkare kämpat förtvivlat mot ledningsgruppen på sjukhus – och slutligen bara tvingats se på, när en patient avlidit!

Slutligen några citat ur boken:

”Sjukhusen hävdade att de hade total suveränitet – gudalik makt - över alla beslut som påverkade liv och död, medan patienterna inte hade någonting att säga till om. För de flesta allvarligt sjuka patienter ledde utövandet av den gudalika makten till deras död”.

”För närvarande har Medicare beslutat att om ett Covid-19-fall läggs in på sjukhus, så betalas 13 000 dollar ut. Om samma covidpatient vårdas i respirator så betalas 39 000 dollar ut, alltså tre gånger så mycket”.

Det senare citatet ger en uppfattning om hur mycket pengar det handlar om – och vilket kraftfullt ekonomiskt incitament det funnits för att definiera patienter som ”covid-fall” – och för att placera dem i respirator, vilket ofta tycks ha lett till en snar död!

Tidiga insatser, som gjort att patienter inte hamnar på sjukhus, har räddat många liv – men sådana insatser har effektivt förhindrats med alla medel av det medicinska etablissemanget!

”Propagandakampanjen mot tidig behandling var högeffektiv för en stor del av befolkningen, vilket resulterade i hundratusentals onödiga dödsfall och outhärdligt lidande”.

En väl belagd sammanfattning för det som hänt i USA: ”Om protokoll för tidig behandling snabbt hade antagits som standard för vården i USA uppskattar Petr McCullough att ungefär 70 % av alla dödsfall i Covid-19 i landet kunde ha undvikits. Kort före jul år 2021 innebar det att ca 610 000 dödsfall hade kunnat förebyggas”.

Peter McCullough påpekar också att ”läkare har fortfarande rätt att utöva sitt kliniska omdöme och ordinera läkemedel ”off label” (mot andra sjukdomar än det ursprungligen varit avsett för) - BARA INTE FÖR COVID-19”…

Det kan bara betyda en sak – att Covid-19 ingår i en plan! Och allt som stör den planen bekämpas med alla medel.

I planen ingår självklart också massvaccination av i princip alla i hela världen. När nu bilden börjar klarna, och man statistiskt ser att ”vaccinerna” i sig tycks förorsaka långt mer skador och dödsfall än Covid-19 i sig – borde ett globalt uppvaknande kunna ske!

Men det är precis som den kloke författaren Mark Twain skrev: ”Det är mycket enklare att lura en människa än att övertyga henne om att hon blivit lurad”!

Ingen vill erkänna sig lurad – och det torde dröja länge innan vi får höra några hos Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket ställa sig upp och erkänna att de blivit lurade – och att de LURAT OSS!

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?