17. sep, 2022

Life science - eller Death science

Läkemedelsexport har blivit allt viktigare för svensk ekonomi. Det kan vara en förklaring till varför man t.ex. på Läkemedelsverket är så benägna att godkänna nya läkemedel – till synes ibland utan någon kritisk analys. Man får intrycket att myndigheten ganska godtroget accepterar läkemedelstillverkarnas egna studier – och godkänner deras produkter på sådana grunder.

Men inte kan väl besluten påverkas av det förhållandet att Läkemedelsverket nästan helt finansieras via de avgifter företagen betalar, när verket godkänner deras produkter! Eller?

Fast nog borde denna statliga myndighet vara medveten om, att läkemedelsindustrin är den kanske mest korrumperade av alla. Det är på goda grunder läkaren, forskaren och författaren Peter C Götzsche påstår att den internationella läkemedelsindustrin uppfyller de flesta kriterier för att betraktas som ”ett kriminellt nätverk”!

Det förtjänar också påpekas, att läkemedel är en av de absolut vanligaste dödsorsakerna i vårt land (och stora delar av Västvärlden). Felaktig användning gav 2017 ca 3000 dödsfall i Sverige, och sannolikt avled ännu fler av korrekt användning enligt läkares ordination. Den amerikanske utvecklingsbiologen Bruce Lipton hävdar att läkemedel är den absolut vanligaste dödsorsaken (efter både cancer och hjärt- och kärlsjukdom).

Ända sedan den amerikanska Flexner-rapporten kom 1910 har den ”officiella” inriktningen varit att till varje pris förhindra användningen av enkla naturliga medel, som kan förebygga eller bota sjukdom. Endast kemiska produkter (”läkemedel”), strålning och i vissa fall kirurgi betraktas som ”seriösa” medicinska behandlingar!

Detta förhållande skadar och förkortar livet för millioner människor varje år – men drar in miljarder i inkomster för läkemedelsindustrin – och kan sägas bidra till att Klaus Schwab, Tony Fauci och Bill Gates (m.fl.) möjligen lyckas med sin plan att dramatiskt minska jordens befolkning, avskaffa alla nationalstater och skapa en ”världsregering” under FN:s ledning!

Det är plågsamt att konstatera hur aktivt Sverige tycks vara i denna globala tragedi!

 

Originalartikel från Bio Stock:

https://www.biostock.se/2022/09/lakemedelsexporten-allt-viktigare-for-svensk-ekonomi/

 

 

 

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?