10. sep, 2022

Klimatgalenskapen

I årets valdebatt ägnar man sig som vanligt åt röstfiskande frågor, vilka varje parti tror kan leda till en regering där de själva har representanter. Olyckligtvis bortser man då ofta totalt från vetenskap och sakliga fakta.

Det gäller t.ex. bedrägeriet med ”vaccinerna” mot Covid-19, och de åtgärder stora delar av världen vidtagit för att stoppa ”pandemin”. Dessa åtgärder har åsamkat världens befolkning långt större skada än vad den aktuella smittan någonsin kunnat göra (medicinskt, ekonomiskt och politiskt)!

Möjligen kan det gigantiska bedrägeriet om ”klimathotet” göra ännu större skada!

En räknekunnig och faktasökande vän har gjort nedanstående sakliga kommentar till det som pågår, med brasklappen att även en ingenjör kan räkna fel.

Min kommentar är att det råder en förfärande enighet kring jakten på dessa, förhållandevis få molekyler bland nästan samtliga politiska partier. Finns där ingen som vill göra ens ett försök att räkna?

Lyssna på vetenskapen säger klimatalarmisterna, och i nästa andetag kräver de att Sverige ska självplåga sig intill dödsskuggans dal - för att minska koldioxidproduktionen. Vad säger då vetenskapen? Jo, ungefär som så:

- Människans bidrag till den globala koldioxidcykeln sägs vara ca 4%. (Stor osäkerhet, vad jag förstår.)

- Sveriges bidrag bedöms vara 1,2 promille av de fyra procenten. (Vi kan säga 2 promille för att inte ”underdriva” och för att underlätta kalkylen.)

- Återigen, för att underlätta kalkylen kan vi säga att atmosfärens koldioxidhalt ökat från 300 till 400 ppm sedan förindustriell tid, dvs med 1 molekyl av 10000.

Det betyder att det mänskliga bidraget till den ökningen är 1*4/100=0,04 - dvs 0,04 molekyler av 10000, vilket leder till 1 molekyl på 250000.

Sveriges bidrag blir då 1*2/1000=0,002 stycken, om man betraktar de 250000, vilket leder till 1 molekyl per 125000000 (125 miljoner!) Är denna molekyl, av 125 miljoner andra, värd att förstöra vårt samhälle för? Är det rimligt att den gör någon skillnad?

Ett annat sätt att räkna är som IPCC gör, när det gäller koldioxidens påverkan på temperaturen. Med deras sätt att räkna skulle jordens medeltemperatur sjunka med 0,003 C vid år 2100, om Sveriges bidrag till mänskliga koldioxidflödet upphörde tvärt nu. Är det mätbart? Är det rimligt att bortse från naturliga variationer?

Är det rimligt med denna självspäkning för en bråkdel av dessa tre tusendels grader?

Hur kan man, med god nattsömn, påstå att koldioxidmängd är så direkt kopplad till temperatur att man kan reglera världsmedeltemperaturen på en tiondels grad när, bara genom att "skruva på koldioxidratten"?

Se den grafiska redovisningen på bilden!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?