7. sep, 2022

Ny intervju

Det har hänt att människor blivit tillräckligt intresserade av min verksamhet för att vilja intervjua mig. Intresset var inledningsvis stort, när min första bok – ”Och cancern bara försvann” kom ut på Karneval Förlag i juni 2019. Några journalister från dagspressen ringde upp – och intervjuade mig per telefon, sedan de läst de recensionsexemplar av boken som förlaget skickat ut. De försäkrade att bokens innehåll var så intressant att de absolut skulle skriva en artikel om den.

Men dessa enskilda journalisters entusiasm kvävdes snabbt av tidningarnas redaktioner – som i klartext förbjöd dem att skriva om min bok! En anmärkningsvärd situation i ett demokratiskt land som Sverige, där tryckfrihet och åsiktsfrihet är grundlagsskyddade rättigheter!

Men det är sedan länge känt att våra medier i mycket hög utsträckning går myndigheters och enskilda ekonomiska intressens ärenden. Bland det värsta i det avseendet är deras sätt att alltid skydda skolmedicinens uppfattningar och den gigantiska läkemedelsindustrins ekonomiska intressen.

Den kände forskaren, läkaren och författaren Peter C Götzsche uttrycker i sin bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” åsikten att läkemedelsindustrin i allt väsentligt uppfyller kriterierna för att betraktas som ett kriminellt nätverk! Utan stöd från länders myndigheter och media vore detta inte möjligt!

Om man som jag har fräckheten att vägra utsätta mig för den traditionella skolmedicinska behandlingen av cancer – och lyckas bli cancerfri med en enkel kostomläggning och tillägg av ett antal vitaminer, mineraler och välkända vegetabiliska ämnen med anticanceregenskaper – då utgör man möjligen en fara för nämnda ”organiserade brottslighet” och dess ekonomiska intressen. Särskilt förstås om man skriver en bok om det hela!

Sådant måste förstås så långt möjligt tigas ihjäl – eftersom det inte går att sakligt bemöta! Därför har inte heller min bok recenserats eller ens omnämnts i traditionella medier – med undantag av lilla Hudiksvalls Tidning, där man i en helgbilaga berättade om min bok. Men redaktionen satte som villkor att ta med ett antal ”faktarutor”, där skolmedicinskt inriktade ”experter” tilläts framföra åsikter, som i princip innebar att min bok var ”ovetenskaplig”.

Sedan har förstås fristående, oberoende tidningar som 2000-talet Vetenskap, Hälsofrihet och Alma Nova skrivit om mig och min verksamhet vid flera tillfällen. Av 2000-talets Vetenskap tilldelades jag också 2019 års ”Gnistanpris” för mitt arbete med hemsidan och boken.

Mikael Willgert på Swebb-TV intervjuade mig för ett par år sedan (Lördagsintervju nr 73), och Zoia Zakariasdotter, som driver podden ”Modiga människor”, intervjuade mig där den 29 juni i år.

Nyligen tog Ulf Bittner kontakt med mig och genomförde en intervju med mig och kände Ulf Bejerstrand i serien ”Sverige Granskas”. Efter en del teknikproblem kunde till sist intervjun genomföras. När intervjun publicerades på Swebb-Tube, hade man olyckligtvis givit mig titeln ”Doktor” (Dr). Jag har annars hela tiden lagt ner stor möda för att poängtera att jag INTE är läkare – eller någon annan form av doktor. Mina akademiska meriter är betydligt blygsammare än så – och inskränker sig till en fil kand. i beteendevetenskap.

 

Länk till intervjun finns här nedan.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?