3. sep, 2022

15:e tusendet

Precis före midsommar år 2019 publicerades min bok ”Och cancern bara försvann” av Karneval Förlag. Boken låg inledningsvis etta på ”bästsäljarlistan” både hos Bokus och Adlibris – men negligerades helt av traditionella media. Däremot omnämndes den i positiva ordalag i alternativa publikationer som 2000-talets Vetenskap, Alma Nova och Hälsofrihet.

Föreningen 2000-talets Vetenskap förärade mig för övrigt också 2019 års ”Gnistanpris” - enligt deras motivering för ”oräddhet, mod och engagemang”…

I traditionella media har boken efter mer än tre år fortfarande inte recenserats – eller över huvud taget omnämnts. Ett undantag är Hudiksvalls Tidning, som i sin helgbilaga ”Helga” hade en artikel om mig och boken. Men en förutsättning var då att man hade med några ”faktarutor” med kommentarer av ”experter”, som i princip förklarade att innehållet i min bok inte var något man skulle ta på allvar!

Boken har sålts bra och tryckts i fyra upplagor. Den finns också som ljudbok, e-bok och i en finsk översättning. Nu har den just kommit i en ny upplaga, som innebär att det är ”det 15-e tusendet” som säljs. Den nya upplagan är närmast identisk med tidigare tryckningar – men den innehåller ett nytt förord, samt ett Appendix med beskrivning av några läsarreaktioner, och ett antal fall, där man framgångsrikt använt ”min metod” mot cancer.

Det är min förhoppning att fler skall hitta min bok – och kunna dra nytta av mina kunskaper och erfarenheter. Cancer är fortfarande en av de vanligaste orsakerna till förkortat liv i stora delar av världen, och trots att ett oändligt antal miljarder det senaste seklet satsats på cancerforskning, så är den traditionella cancervårdens framgångar mycket måttliga. Och än avlider fler än 60 personer VARJE DAG i vårt land av cancer.

Sanningen är dock att ett avsevärt antal av dessa avlider av BEHANDLINGEN – och inte av cancern i sig. Och fortfarande tycks skolmedicinen i stort sett negligera kostens högst konkreta betydelse för uppkomst och utveckling av cancer. Ännu mer tar man avstånd från den ”psykologiska” delen – alltså det vetenskapligt belagda förhållandet att vår inställning (tro) kan ha en alldeles avgörande betydelse för vårt tillfrisknande.

De flesta framgångsrika idrottsmän är numera bekanta med (och använder) begrepp som affirmation och visualisering för att förbättra sina resultat. Men inom traditionell medicin tycks man fortfarande ta avstånd från allt sådant – och närmast betrakta det som kvacksalveri. Inte minst gäller detta beträffande cancer, som man verkar se som en så allvarlig sjukdom att endast dramatiska insatser som cellgifter, strålning och kirurgi kan komma ifråga.

Detta trots att man tydligt kan se de mycket svåra biverkningar som framför allt de två förstnämnda ofta ger.

De senaste två åren har tyvärr skolmedicinen (d.v.s. Läkemedelsindustrin) deltagit i ett fruktansvärt, globalt experiment – sannolikt det största bedrägeriet i mänsklighetens historia. Med stöd av media och myndigheter har man med sina ”vacciner” redan åstadkommit långt större skada än vad sjukdomen (Covid-19) någonsin kunnat göra. Och skadorna inskränker sig inte endast till det medicinska området – utan har dramatiskt påverkat stora delar av världen ekonomiskt, politiskt och socialt… Och detta på ett så dramatiskt sätt att det just nu kan verka tveksamt om världen någonsin återhämtar sig.

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?