21. jul, 2022

Vår fysiska kontakt med omvärlden

(Huvudsakligen en repris från augusti 2019 – med anledning av den ”vaccinationshysteri” som nu blivit en global katastrof).

Vi människor har oerhört stora kontaktytor mot omvärlden (miljön) – rent fysiskt. Vår hud kan hos en vuxen människa ha en yta på ca två kvadratmeter – som alltså direkt exponeras mot vår omgivande miljö.

Våra lungors yta som på motsvarande sätt har kontakt med den luft vi andas in kan ha den häpnadsväckande ytan 70 m².

Den tredje kontaktytan mot vår omgivande miljö är matsmältningskanalen. Forskarna Lars Fändriks och Herbert Helander vid Sahlgrenska Akademin kunde för några år sedan visa, att den yta i tarmen som har direktkontakt med tarminnehållet hos en vuxen sannolikt är mellan 30 och 40 kvadratmeter!

Mot bakgrund av ovanstående kan det synas mycket märkligt, att man inom skolmedicinen fäster så litet avseende vid dessa tre former av ”interface”. Samtliga dessa tre organ – huden, lungorna och tarmen – har stor förmåga att absorbera ämnen i de ”produkter” de är avsedda att hantera.

Huden tar också upp ämnen från t.ex. tvål, duschkräm och allehanda parfymer och skönhetsmedel, som framför allt kvinnor applicerar på sin hud. Att huden verkligen kan absorbera kemiska ämnen utnyttjas ju också inom medicinen, när man t.ex. använder morfinplåster (som skördar liv varje år) – och nikotinplåster för dem som försöker sluta röka.

Och att lungorna kan absorbera nikotin via inandningsluften är bara alltför välbekant. Vi vet ju också, att andra kemiska ämnen som cannabis, amfetamin och heroin kan tillföras organismen på samma sätt – via lungorna.

Slutligen är ju tarmen självklart designad just för att kunna ta upp en oerhört stor mängd ämnen – d.v.s. alla de näringsämnen vi behöver för att överleva. Dit hör vitaminer, mineraler, spårämnen, liksom aminosyror och andra ämnen som vår kost innehåller. Och det kanske allra viktigaste – vatten! Tyvärr innehåller vår kost numera dessutom ett avsevärt antal ”gifter” (färgämnen, konserveringsmedel, smakförstärkare, konsistensgivare, surhetsreglerare, mm, mm). Dessa tas också upp av tarmen – och ställer till oreda i kroppens metabola funktioner.

Som bekant tillförs ju också de flesta läkemedel via munnen till tarmen – där de verksamma substanserna tas upp. Detta är ju standardmodellen för administration av läkemedel. Det absoluta hjärnsläppet står vissa läkare sedan för, när de påstår att ”det spelar ingen roll vad du äter”. Detta brukar vara det vanligaste svaret till cancerpatienter, som ibland naturligt nog frågar, om de kan äta något för att förbättra sin situation – eller undvika att äta något.

Att ena stunden tillföra mediciner via tarmen för att de skall ge effekt, och sedan säga att ”det spelar ingen roll vad du äter” tyder inte på någon avancerad tankeverksamhet! Därför ser också hälsoläget i vår del av världen ut som det gör. Vi vet också, att läkemedel numera hos oss är åtminstone den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Så med läkarnas hjälp kan vi säga, att tarmen inte bara föder oss – utan också dödar oss!

Men de nämnda kontaktytorna har också skyddsmekanismer, som gör att vi klarar av ganska rejäla ”förgiftningar” via såväl huden, som lungorna och tarmen – utan att vi skadas allvarligt. Annars hade vi sannolikt inte överlevt som art.

Ett allvarligt problem i dag är, att när vi ger vacciner via injektioner, så går vi förbi dessa skyddsbarriärer, och vaccinet hamnar direkt i muskulatur eller blodkärl. Detta är sannolikt förklaringen till de delvis mycket allvarliga biverkningar man kan notera efter vaccinationer. Att skolmedicinen förnekar detta och påstår att vacciner alltid är både effektiva och ofarliga är ett bedrägeri som ligger i klass med demoniseringen av kolesterol och mättat fett! Det är närmast obegripligt hur detta kan fortgå! Men ordet vaccin är lika starkt positivt laddat som ordet cancer är negativt. Därför undviker man relevanta fakta i båda fallen. Man "vet" ändå hur det är! Mycket sorgligt…

Det ultimata beviset på vilka tragiska konsekvenser den utbredda missuppfattningen om vacciners enbart positiva effekter har vi nu under ett par år sett framträda tydligare för varje dag. Och då via något som per definition verkligen inte är något vaccin – utan snarare ett genetiskt experiment (möjligen ett biologiskt vapen).

En total kollaps för logik och sunt förnuft!

Lyckligtvis börjar nu bevisen om detta bedrägeri bli så överväldigande att snart ingen kan förneka det – utan att göra sig löjlig! Men eftersom de ekonomiska och prestigemässiga insatserna är fullständigt enorma, så kommer man nog att sprattla emot ett tag än – medan människor dör och skadas allvarligt av de aktuella ”vaccinerna”. En historisk tragedi – som just nu blivit mindre uppmärksammad i våra media på grund av de mer direkta (och bildmässigt tacksamma) tragedier som utspelas i Ukraina!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?