14. jul, 2022

Skrämmande vetenskapliga fakta - som man döljer för oss

Man skall i allmänhet förhålla sig kritisk till enstaka vetenskapliga studier, och alltid söka efter vilka individer eller organisationer som kan ha intresse av det resultat som studien sägs visa. Och eftersom läkemedelsindustrin har fullkomligt ofattbara ekonomiska intressen på det medicinska området, och sannolikt är den mest korrumperade branschen av alla, så får man där vara extra uppmärksam.

Men även andra politiska och ekonomiska krafter har en förmåga att via manipulerade ”studier” skapa en världsbild som gynnar deras intressen. Dit hör definitivt myten om att vi människor genom att använda fossila bränslen (kol och olja) höjer jordens medeltemperatur på ett förödande sätt. Det är korrekt att vi därigenom kan öka koldioxidhalten i atmosfären något – men inte att detta i huvudsak skulle ha andra än positiva följder (bättre växtlighet och högre skördar, som vi haft på senare år)

Många tycks häpnadsväckande nog försörja sig enbart på att saluföra dessa falska uppgifter, och inga kostnader verkar vara för höga (varken mänskligt eller ekonomiskt), när det gäller att minska koldioxidutsläppen! Hela bilindustrin är på väg att ställa om till produktion av enbart elektriskt drivna fordon. Fullkomligt häpnadsväckande – och ett resursslöseri som kanske saknar motsvarighet i världshistorien!

Att man kan köra åtskilliga tusen mil med en bensin- eller dieseldriven bil innan man skadat miljön lika mycket som tillverkningen av en enda eldriven bil verkar de flesta inte ha en aning om! Men MILJÖN, som vi alla är beroende av, får stå tillbaka för den ”bakvända magin” i koldioxid! Mycket märkligt i sig, eftersom koldioxid är en grundläggande förutsättning för liv på vår planet. En alltför LÅG halt av koldioxid i atmosfären skulle innebära att alla växter dör ut – och vi med dem, eftersom vi är beroende av den näring vi får från växterna (och från de djur som lever på växter).

Det sker också – medvetet eller omedvetet – en sammanblandning av miljö och klimat. Naturligtvis vill vi ha en så ren miljö som möjligt, och t.ex. undvika fordon med stora utsläpp av skadliga partiklar – särskilt i tättbefolkade områden. Men att då hänvisa till behovet av minskat utsläpp av koldioxid leder helt fel.

Sedan mer än 60 år har amerikanska NASA känt till att variationerna i vårt klimat är ”naturliga och normala” och har pågått i kanske miljoner år och inte har mycket att göra med mänsklig aktivitet på jorden. Och så sent som år 2000 publicerade man en rapport som helt bekräftade detta, men fortfarande är mainstreammedia helt impregnerade av motsatt uppfattning – och av skräckscenarier om höjning av havsnivån och utbredning av öknarna. Och detta hävdar man skulle bero på ökat utsläpp av koldioxid! Vetenskapen lyser med sin frånvaro!

Här följer en länk som kan ge information om detta.

Nästa vetenskapliga haveri!

Ända sedan man började skrämma oss med ”pandemin” och Covid-19 – och snabbt framställde något man kallar vaccin - har Folkhälsomyndigheten i Sverige, och liknande myndigheter i andra delar av världen, hävdat att dessa ”vacciner” är både säkra och effektiva. Detta har visat sig vara helt falska uppgifter, eftersom preparaten varken skyddar mot infektion eller spridning av infektionen. Dessutom har antalet allvarliga skador och dödsfall av preparaten vida överstigit de som förorsakats av den sjukdom de skulle skydda mot.

En grundläggande säkerhetsfråga var om de mRNA-vacciner som bl.a. Pfizer använder skulle kunna påverka vårt DNA (vår arvsmassa) och därmed kanske också påverka kommande generationer (hemska tanke).

”Experterna” har hela tiden samfällt förklarat, att detta är ABSOLUT OMÖJLIGT! Men nu tycks en studie vid Lunds Universitet visa att precis detta händer! Naturligtvis har svenska medier inte visat något som helst intresse för denna minst sagt alarmerande uppgift! Däremot har det uppmärksammats av forskare i USA. Pinsamt att man skall behöva gå över Atlanten för att få kännedom om kanske banbrytande svensk forskning!

I värsta fall skulle det alltså kunna vara så, att de barn som föds av ”vaccinerade” föräldrar har fått en genetisk förändring, som innebär att de har en inprogrammerad funktion, vilken gör att de bildar det spikprotein, som sprids via ”vaccinerna” och visat sig vara oerhört skadligt.

Mer om detta på följande länk.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?