4. jul, 2022

Sprutorna en katastrof

Många forskare och läkare har under den pågående ”pandemin” visat att den etablerade medicinska professionen underlåtit (eller hindrats från) att använda enkla och effektiva botemedel mot Covid-19 (som Ivermectin och hydroxiklorokin).

På samma sätt har t.ex. svenska myndigheter som Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten på allt sätt försökt hindra enkla förebyggande åtgärder - som rejäla doser C-vitamin, D-vitamin och zink – trots att det finns väl dokumenterade kliniska erfarenheter av sådana förebyggande åtgärder.

På senare tid har också framkommit minst sagt alarmerande uppgifter om förödande biverkningar av de s.k. ”vaccinerna” mot Covid-19. Men trots att dessa biverkningar finns säkerställda i officiell statistik och bekräftas av kliniskt verksamma läkare, så har myndigheter och medicinska auktoriteter envist vägrat ta till sig sådana uppgifter. I stället har man gjort allt för att bortförklara samband och odugligförklara dem som påtalat sambanden.

Reaktionerna är välkända sedan många år. Det medicinska etablissemanget har genom sin ”ryggmärgsreflex” att alltid bortförklara sådant som inte stämmer med den etablerade uppfattningen förorsakat onödigt lidande och död i en oerhörd omfattning.  Man ser också tydligt hur läkemedelsindustrin i kraft av sina närmast gränslösa ekonomiska resurser bidrar till detta.

Tyvärr är våra media också i hög grad medskyldiga till det här. De vägrar ofta att publicera ”kontroversiella” uppgifter på det medicinska området – och ägnar sig i stället åt att smutskasta och förlöjliga dem som påtalar obekväma sanningar. Någon ”undersökande journalistik” tycks inte längre finnas på detta område.

Men när läkaren och patologen Ute Kruger med 25 års erfarenhet av patologi – speciellt på området cancer - visar de fruktansvärda följderna av den sedan ett par år pågående ”vaccinationskampanjen”, så borde fler vakna. Fast när Läkemedelsverket avfärdar henne – och utan motivering inställer ett planerat möte – så inser man att de krafter som motverkar att sanningen kommer fram på detta område tycks vara mycket svåra att rubba.

Ute Kruger har analyserat 1500 bröstcancerfall. Vad hon nu funnit (efter ”vaccinationerna” mot Covid-19) är bl.a. att de drabbade kvinnorna blivit allt yngre (30 – 50 år), att tumörerna är större (ofta upp till 10 cm). Det förekommer nu också flera tumörer i samma bröst, liksom tumörer i båda brösten samtidigt. Hon ser även andra karakteristika, som tidigare varit mycket sällsynta! Och enligt hennes uppfattning är sambandet med Covid-sprutorna omöjligt att förneka. Och patienterna dör ibland bara någon månad efter att den nya cancern upptäckts.

När sanningen ändå till sist måste bli alltför uppenbar, så finns det många som borde ställas till svars – vilket förstås är en anledning till att de ansvariga in i det sista förnekar allt!

Många har påpekat, att det som borde bli aktuellt i detta sammanhang är något som skulle få Nürnbergrättegångarna efter nazisternas fruktansvärda brott under andra världskriget att förblekna i jämförelse!

Den tyske advokaten Reiner Füllmich och hans team arbetar sedan länge – tillsammans med många experter från olika håll i världen - för att få till stånd en sådan rättegång. Det kan inte hjälpa de redan drabbade – men förhoppningsvis göra att något liknande aldrig mer händer (fast det trodde man ju också efter Nürnbergrättegångarna)…

Lyssna på Ute Kruger via följande länk (innan den stängs eller raderas av onda makter).

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?