4. jul, 2022

Stora risker med "sprutorna"

Covid-sprutorna ökar risken för cancer och andra allvarliga sjukdomstillstånd

(Från Dr Mercolas blogg)

Efter att man börjat med Covid-sprutorna och efterföljande ”boosters”, har en mängd hälsoproblem ökat – inklusive olika cancerformer, främst i livmodern och dess vävnader, samt mycket aggressiv blod- och hjärncancer.

Förekomsten av cancer har ökat sedan decennier, beroende bl.a. på dietfaktorer, men Covid-sprutorna visar sig dramatiskt öka sjukdomsprocessen. Många läkare rapporterar nu att cancerpatienter med stabil situation, och sådana där sjukdomen gått i remission (symtomen har avtagit eller försvunnit helt) sedan flera år, plötsligt utvecklar fas 4-cancer (sprider sig och ger metastaser).

En militär ”visselblåsare” i USA har visat data från ”the Defence Medical Epidemiology Database” (DMED), som visar en dramatisk ökning konsultationer av sjukvård för cancer och andra tillstånd – efter att de fått Covid-sprutorna.

Mot neurologiska biverkningar efter sprutorna finns det fyra botemedel som kan vara mycket effektiva. Det är fluvoxamin (ett antidepressivt medel i gruppen SSRI. Saluförs under namnet Fevarin – och i USA Luvox). Vidare farmaceutiskt metylenblått (metyltioniniumklorid), nära infrarött ljus och ”hyperbaric oxygen therapy” (inandning av syre i högtryckskammare – på samma sätt som man botar akut dykarsjuka).

De tre senare påverkar samtliga cellernas mitokondrier och deras ”andningsförmåga” – samt  motverkar också inflammation.

Covid-sprutorna nedreglerar också ”toll-like receptors” 7 och 8, vilket gör att latenta virus som herpes EBV4 och Epstein-Barr kan ”blomma upp” – vilket de annars inte kunnat göra.

Detta är bara några enkla fakta om de katastrofala verkningarna av covid-sprutorna. Allt fler forskare försöker nu informera om detta – men får absolut inget gensvar hos representanter för skolmedicinen, eller hos berörda myndigheter. I stället blir de nonchalant bemötta, och man försöker förklara bort de glasklara sambanden som ”tillfälligheter”.

Och i Sverige utgår fortfarande påbudet från Folkhälsomyndigheten, att alla skall ”vaccineras”!

Den som inte är helt främmande för engelska språket kan ta del av hela artikeln, varifrån ovanstående fakta hämtats, på följande länk.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?