22. jun, 2022

Redan 1663 kvävdes sanningen av dem som hade makten

Som bekant var en gång Katolska Kyrkan den organisation som i stora delar av världen bestämde vad som var rätt och sanning – inte bara i religiösa frågor, utan även när det gällde värdslig vetenskap.

I dag (22 juni 2022) för 359 år sedan tvingades därför den italienske astronomen, fysikern och ingenjören Galileo Galilei att avsäga sig sin övertygelse om att jorden inte är universums medelpunkt, utan rör sig runt solen – och även har en egen rotation.

Han dömdes till husarrest, och hans skrifter förbjöds. Förvisso kan man än i dag se liknande reaktioner mot dem som påvisar för makten obekväma sanningar. Skillnaden är i dag – åtminstone i vår del av världen – att ”Kyrkan” i religiös mening i hög grad har ersatts av andra organisationer, som anser sig ha monopol på sanningen.

En oerhört mäktig ”Kyrka” utgör numera den multinationella läkemedelsindustrin, som förfogar över fullständigt orimliga ekonomiska resurser. Därigenom har denna industri blivit en maktfaktor, som i hög grad påverkar politiska beslut – även i frågor som inte enbart rör medicin i egentlig mening.

Företag i denna bransch har i vissa fall en omsättning som kan överskrida enskilda nationers BNP. Och de har förvandlat den ursprungliga ”läkekonsten” till en mycket lönsam ”industri”, där ekonomisk vinst är den helt centrala målsättningen! Människor blir endast medel för deras verksamhet och vinster, och lagom sjuka människor (och djur), som lever länge med ett ständigt behov av företagens ”läkemedel” är deras drömscenario. En frisk befolkning är en anomali, en styggelse – som till varje pris måste undvikas. Och det arbetar man dagligen för att till varje pris undvika. Alla medel tycks då vara tillåtna!

Sådant som uppenbart forskningsfusk och vilseledande information på alla plan är självklara metoder. Branschen är sannolikt den mest korrumperade av alla. Den danske läkaren, forskaren och författaren Peter C Götzsche påstår i sin bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” på goda grunder, att läkemedelsbranschen i allt väsentligt uppfyller kriterierna för att betrakta som ett ”kriminellt nätverk”. Vad jag vet har inte heller någon kunnat motbevisa hans påstående!

Men långt innan läkemedelsbranschen fick den dominerande ställning den har i dag, så tycks den medicinska professionen varit oerhört reaktionär och ofta in absurdum motsatt sig nya medicinska landvinningar och upptäckter – vilket medfört enormt mycket onödigt lidande. Tyvärr ser man än i dag också den inställningen hos enskilda företrädare för läkarkåren. Och de läkare som verkar för användningen av enkla, naturliga och icke patenterbara förebyggande eller botande medel riskerar sin legitimation. De som är modiga nog att hävda sina välgrundade åsikter riskerar i princip att i dag behandlas ungefär som Galileo Galilei.

Maktens företrädare tycks vara desamma i dag som för 359 år sedan!

Några historiska data har jag redogjort för under rubriken ”Vetenskapens tröghet”. Direktlänk här:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?