12. jun, 2022

Läkemedelsindustrin styr

(Repris från den 2 februari 2022)

I dag skriver journalister och andra så att pennan glöder – om oss som lyckats behålla förståndet – och undvikit att bli injicerade med något ”Covid-vaccin” (som absolut inte är något vaccin i vanlig mening).

De är just nu så upprörda av alla ”konspirationsteorier” som sägs frodas omkring Covid-19 och ”vaccinerna” mot denna sjukdom, att deras hjärnor också tycks glöda, vilket allvarligt skadar deras förmåga till logiskt tänkande!

De tycks ha blivit totalt blinda för den enkla sanningen – att det hela är ett gigantiskt bedrägeri, från början till slut!
 
De verkar totalt historielösa, och de förlöjligar gamla kunskaper i sin okunnighet. Inte ens om man lägger vetenskapliga data och officiell statistik framför näsan på dem, så kan de överväga att ifrågasätta sin vidskeplighet och sin förutfattade mening. Och de förstår inte, att många av deras ”sanningar” är resultatet av de falska forskningsresultat och medvetna efterhandskonstruktioner läkemedelsindustrin skapat! Och detta med ett enda syfte – att till varje pris öka sina fullkomligt astronomiska vinster – oavsett hur många människors liv och hälsa det kräver!
 
Efter den olycksaliga ”Flexnerrapporten”, som publicerade i USA redan 1910, övergick läkekonsten snabbt till att bli en industri – och en av historiens mest lönsamma. Alla enkla, naturliga och effektiva botemedel eller förebyggande medel mot sjukdom inordnades under begreppet kvacksalveri – och förbjöds! Anledningen var förstås att de var svåra konkurrenter till den farmaceutiska industrins patenterade, giftiga och dyra produkter.
 
Det är övermåttan sorgligt att vi fortfarande i dag utan minsta eftertanke skall underordna oss den industrins genomkriminella företag. Särskilt uppenbart just i dessa dagar!
 
Genom att skapa en ”pandemi” har de lyckats göra miljoner friska människor till lönsamma kunder, som nu långsamt låter sig förgiftas av deras sprutor.
 
Här nedan följer några exempel på andra ”konspirationsteoretiker”…
 
Många av dem fick inte sin upprättelse medan de levde – hur rätt de än hade. Möjligen kan det hända också nutida efterföljare!
 
Den svenske läkaren Sture Blomberg berättade tidigt på sin blogg om fantastiska resultat med intravenös C-vitaminbehandling, men bloggen blockerades! Man har utan varken rättegång eller dom helt enkelt blockerat hans texter, där han ger mycket goda råd om just C-vitamin! Hellre får människor dö, än att de räddas till livet av ”icke godkända läkemedel”! Och man vill också undvika att människor blir friska av intravenöst C-vitamin – trots att det är en erkänd och effektiv metod! Lyckligtvis har han lyckats återskapa sin blogg. Länk till historien om hur han med hjälp av C-vitamin räddade sin egen syster, som var döende i Covid-19, finns sist i denna text.


 
Läkarvetenskapen torde vara en av de absolut mest konservativa bland alla. I historisk tid tycks läkarna på allt sätt ha försökt bibehålla sina föreställningar och dogmer – och aktivt in i det sista motarbetat alla nya idéer. Ibland har man kallat de nytänkande för just ”konspirationsteoretiker”. Jag är alltså inte ensam om att ha fått detta epitet.

Andreas Vesalius (1514-1564) ”konspirerade” mot kyrkans uppfattning om hur kroppen ser ut och fungerar ”inuti”. Trots motståndet skapade han en lärobok i anatomi – som i allt väsentligt var korrekt. Men för kyrkofäderna var han en ”avfälling” och en sorts konspirationsteoretiker, eftersom han utmanade den gängse uppfattningen.

Något senare visade William Harvey (1578-1657) hur hjärta och blodomlopp fungerar i människokroppen. Sedan hans verk om detta utkom 1628 kom inte längre några patienter till honom. Påståendet att blodet skulle cirkulera i kroppen var också en sorts konspiration mot den tidens medicinska auktoriteter. År 1672 förklarade den Franska Medicinska Akademien fortfarande att något sådan vore helt omöjligt! William Harvey betraktades alltså fortfarande långt efter sin död som en sorts konspirationsteoretiker.

Den österrikiske läkaren Ignaz Semmelweis (1818-1865) minskade kraftigt dödligheten på sin förlossningsklinik, sedan han förmått läkarna att tvätta händerna ordentligt med klorkalk innan de gick från obduktioner till förlossningar. Men att det skulle finnas något hos de obducerade liken som gjorde kvinnorna sjuka var helt i strid mot dåtidens läkarvetenskap. I stället för att bli en hjälte, som räddade livet på många kvinnor, så uteslöts han ur Läkarsällskapet – och han avled sedermera utblottad på ett mentalsjukhus.

När den franske upptäcktsresanden Jacques Cartier med sitt fartyg frös fast i isen i Saint Lawrencefloden i Kanada vintern 1535 höll hela besättningen på att gå under i skörbjugg. Men en Irokesindian kom med en brygd framställd av tujaträdets bark (innehållande C-vitamin), och besättningen tillfrisknade. När han kom hem till Frankrike delgav han de medicinska auktoriteterna detta. Men han fick ingen respons. Han betraktades som en sorts konspirationsteoretiker, och läkarna ansåg att ”inga primitiva vildar i Kanada kunde veta mer än dem om skörbjugg”.

Därför avled sedan sjömän i tusental i ytterligare 200 år, innan den skotske läkaren James Lind år 1747 upptäckte att citrusfrukter kunde förebygga och bota sjukdomen. Men Jacques Cartier fick alltså inte något tack för sin konspiratoriska idé att skörbjugg lätt kunde undvikas – och ännu mindre förstås den Irokes-indian som bjöd på lösningen.

En märklig och högst aktuell iakttagelse är, att många läkare än i dag inte riktigt förstått hur viktigt C-vitamin är – inte bara för att undvika skörbjugg, utan för en mängd metabola processer i kroppen. Inte minst är detta vitamin centralt för ett fungerande immunförsvar. Följdriktigt betraktas också i dag de som betonar C-vitaminets betydelse som just konspirationsteoretiker. Och de läkare som insett C-vitaminets centrala roll och t.ex. botar livshotande tillstånd (som sepsis och Covid-19) med höga doser intravenöst C-vitamin blir utfrysta och kan riskera att mista sin legitimation!

I dag skulle användningen av höga doser intravenöst C-vitamin sannolikt kunna rädda många, som annars är dömda att dö av Covid-19.


Som redan nämnts lyckades den svenske läkaren Sture Blomberg med intravenös C-vitaminbehandling rädda sin syster, när hon låg för döden i Covid-19. Man blockerade snabbt hans blogg. Detta fick förstås inte spridas - att man kunde bota dödlig Covid-19 med något så enkelt som C-vitamin! 

Men nu har han börjat bygga upp sin blogg igen. Adressen här till just fallbeskrivningen om hans syster:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?