7. jun, 2022

Det gigantiska Covid-bedrägeriet

Vid det här laget känner många till att de s.k. ”vaccinerna” mot Covid-19 är ett ovetenskapligt bedrägeri från början till slut. Injektionerna har varit till långt mer skada än nytta!

Men de som påpekar detta och försöker sprida den kunskapen tystas effektivt – och släpps aldrig fram i mainstreammedia. Ofta smutskastas de – och beskylls för ”ovetenskaplighet”! Något som ter sig närmast bisarrt – med tanke på de totalt bedrägliga och ovetenskapliga argument vaccinförespråkarna använder!

Närmast ofattbart stora ekonomiska intressen har gjort – och gör – att dessa skadliga produkter fortfarande används – med fullständigt osanna försäkringar om att de ”förhindrar allvarlig skada och död av Covid-19”. Och de flesta instanser i samhället tycks göra allt för att så många som möjligt skall ta dessa sprutor! Nu har man också börjat gå ner i lägre åldrar, där riskerna med infektion av Covid-19 är nästan obefintliga – medan riskerna för skador av ”vaccinerna” är högst påtagliga!

Mycket upprörande är också, att t.o.m. Svenska Kyrkan bidrar med både lokaler och personal för ”vaccineringen”! Jag har tidigare skrivit till Ärkebiskopen om detta – utan att få något meningsfullt svar! Men Svenska Kyrkan har förstås ingen särskild medicinsk kompetens, utan hänvisar därför, som de flesta andra, till Folkhälsomyndigheten – som därmed tar på sig ett särskilt stort ansvar för sina vilseförande råd och rekommendationer.

Naturligtvis står vaccintillverkarna själva (som Pfizer) för den falska propagandan – som inbringar tusentals miljarder i vinst. Men märkligt är att också våra vanliga medier – även skattefinansierade SR och SVT – naivt och kritiklöst bidrar till bedrägeriet.

Ännu mer anmärkningsvärt är förstås att våra statliga myndigheter medverkar och för oss alla bakom ljuset med sina uppenbara lögner om ”vaccinerna”. Och den fullständiga skandalen är, att just Folkhälsomyndigheten (som främst av alla skulle skydda vår hälsa) tycks ha varit mest aktiv med att lura oss. Man har där sannolikt bidragit till en mängd alldeles onödiga skador – och dödsfall – som aldrig hade hänt, om vaccinationskampanjen inte genomförts!

Oberoende forskare, som granskat denna förfärliga historia, kan inte dra andra slutsatser än att de ansvariga på Folkhälsomyndigheten antingen är totalt inkompetenta på området – eller att de av någon anledning medvetet har ljugit för oss!

I den länk som finns i slutet på denna text kan man höra en saklig och vetenskapligt korrekt beskrivning av hur bl.a. Pfizer genom exempellöst fusk och bedrägeri lyckats lura nästan en hel värld att använda deras produkter! Det är specialisten i biomedicin, Anette Stahel, som gått igenom och redogör för de handlingar som visar bedrägeriet i hela sin vidd.

Här följer några chockerande fakta från intervjun med henne:             

På Folkhälsomyndigheten har man inte själva gjort någon enda studie om förhållandet risk/nytta för de aktuella vaccinerna. Man har i stället utan några reservationer accepterat den bedömning som gjorts av EMA (European Medicine Agency), d.v.s.  den europeiska motsvarigheten till Sveriges nationella enhet Folkhälsomyndigheten.

Och deras godkännande var egentligen endast ett ”nödgodkännande” (som kom den 21 december 2020).

Det sedan minst sagt anmärkningsvärda är, att detta ”godkännande” har baserats på EN ENDA STUDIE – som är full av grava vetenskapliga fel, och dessutom framställd av vaccintillverkaren själv.

Felaktigheterna kan grovt delas in i tre områden.

1.

Studien hade alldeles för många ”unga friska” deltagare. Målgruppen för vaccinet är ju äldre och människor som har underliggande sjukdomar, d.v.s. de som löper störst risk att skadas av Covid-19. Men just de grupperna är underrepresenterade i studien, vilket gör att den redan av den anledningen är vilseledande.

2.

Trots det medvetna valet av fel grupp, så visar de statistiska tabellerna klart, att det uppstod en mycket större andel skador bland dem som faktiskt fick vacciner, jämfört med dem som fick placebo.

Och även om vaccinet skulle ge ett mindre antal fall av Covid-19, så är det ju ingen fördel med det, om man ändå totalt får ett större antal fall av skador och allvarlig sjukdom!

I genomsnitt fick ca 13 % av de vaccinerade olika skador och symtom – medan andelen i placebogruppen var endast 4 %. Det var alltså mer än tre gånger fler skador i den vaccinerade gruppen!

Andelen som fick ALLVARLIGA SKADOR var i gruppen vaccinerade 1,1 % - medan den i placebogruppen var endast 0,4 %. I studien talade man i den beledsagande texten om hur litet antal skador man hade bland de vaccinerade – men berättade inte, att antalet skador i placebogruppen var betydligt lägre!

3.

Studien ”avblindades” extremt tidigt. Det var förstås från början en ”blindstudie” – d.v.s. försökspersonerna visste inte om de fick vaccin eller placebo (för att inte ”tro” och subjektiva erfarenheter skall snedvrida resultatet; numera standard för all seriös forskning).

Designen var sådan att när studien inleddes i slutet av juli 2020, så skulle den avblindas först den 2 maj 2023 – för att man skulle få korrekta besked om ”vaccinernas” effekter på både kort och lång sikt.

Nu valde man i stället att ”förstöra” studien genom att redan efter ca 4 månader (november 2020), avslöja vilka som fått vaccin och vilka som fått placebo. På grundval av endast denna korta studie skickade vaccintillverkarna in en rapport till EMA – och fick den godkänd!

I samband med detta valde förstås många att övergå till ”vaccingruppen”, då man fått den felaktiga informationen att ”vaccinerna” var både säkra och effektiva! Någon kontrollgrupp finns alltså inte längre. Därför har man nu inga strikt vetenskapliga möjligheter att utvärdera vaccinernas effekter!

Folkhälsomyndigheten valde också att godkänna vaccinerna, med stöd av denna enda studie, som är full av vetenskapliga fel och brister i en grad som närmast saknar motstycke!

Självklart borde man ha väntat på en korrekt studie, som tydligt kunde visa risker och ev. hälsofördelar med aktuella ”vacciner”.

Ur ett folkhälsoperspektiv borde man också tidigt gratis delat ut C-vitamin, vitamin D3 och zink – samtliga ämnen som vetenskapligt visat sig effektivt motverka skador av Covid-19.

Man borde också tidigt ha tittat på effektiva läkemedel (t.ex. Ivermectin), som visat god effekt mot Covid-19. (I dagarna har några läkare i USA stämt deras myndighet FDA för att man där utan sakliga skäl hindrat läkare från att använda just Ivermectin).

En sammanfattande slutsats är, att de anställda på Folkhälsomyndigheten antingen är gravt inkompetenta för sitt uppdrag, eller annars medvetet spridit falsk information (på grund av hot eller belöning).

Deras agerande är också bokstavligen ett lagbrott, eftersom svenska myndigheter enligt gällande lag är skyldiga att bedriva sin verksamhet ”på vetenskaplig grund”.

Sanningen är i detta fall att bland dem som tagit vaccinerna har långt flera skador och komplikationer registreras än bland dem som inte i fått ”vaccin”!

Och andelen skadade av vaccinet Comirnaty är redan fler än av något annat vaccin i historien!

Det är också många av dem som fått skador av vaccinet, som trots uppenbart samband inte fått något gehör från läkare och övrig sjukvårdspersonal. Det finns ett stort antal redovisade – mycket upprörande fall - där drabbade blivit hänsynslöst och nonchalant behandlade av vården. Läkarna har förklarat att deras skador absolut inte kunde bero på ”vaccinerna” – eftersom de ju är ”absolut säkra”!

Ytterligare en grundläggande felaktighet i statistiken är, att många covidskador rapporteras ha drabbat ”ovaccinerade” – trots att de som skadats fått både en och två injektioner. Folkhälsomyndigheten väljer (helt ovetenskapligt) att betrakta alla ”vaccinerade” som ”ovaccinerade” från första sprutan till två veckor efter andra sprutan – den tid då de flesta biverkningarna visar sig!

Under 2021 registrerades därför i Sverige 919 avlidna i Covid-19 som ovaccinerade (trots att de bevisligen var ”vaccinerade”). Man har på så sätt felaktigt höjt antalet döda bland de ovaccinerade – och i motsvarande grad minskat antalet döda bland de vaccinerade.

Det har för övrigt också vetenskapligt visats, att mottagligheten för sjukdom ökar de närmaste veckorna efter vaccinering. Detta har man sett, även när det gäller andra vacciner!

Slutligen den fullständiga intervjun med Anette Stahel:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?