1. maj, 2022

En ny bok om bl.a. statiner och hjärthälsa

Nyligen har Karneval Förlag givit ut boken ”Frisk utan statiner” av läkaren Aseem Malhotra, som är brittisk kardiolog, överläkare och professor i evidensbaserad medicin.

Tidigare har förlaget också givit ut hans bok ”Bättre immunförsvar på 21 dagar”.

En eloge till förlaget som publicerar material med vetenskaplig tyngd, som går emot gamla förlegade åsikter och fördomar inom skolmedicinen. Till de senare hör definitivt just de totalt obefogade påståendena om statinpreparatens förmåga att förhindra hjärt- och kärlsjukdom.

Detsamma gäller skolmedicinens kontraproduktiva rekommendationer om att till varje pris undvika mättat fett!

Den danske läkaren Uffe Ravnskov skrev redan 2009 boken med den utmanande titeln ”Fett och kolesterol är hälsosamt” - som med stöd av en mycket omfattande referenslista visade att rubriken stod för en vetenskaplig sanning.

 

Nu har alltså Aseem Malhotra med ytterligare vetenskapligt stöd redovisat samma sak. Den enda anledningen till att i dag omkring 800 000 svenskar (och miljoner patienter världen över) medicineras med olika former av statinpreparat är att dessa är historiens mest lönsamma farmakologiska produkter. De har under den tid de funnits dragit in tusentals miljarder dollar till de företag som tillverkar och försäljer dem – med stort mänskligt lidande som följd.

 

Detta måste anses vara ett av historiens största medicinska bedrägerier – innan den nu pågående globala spridningen av ”vacciner” mot Covid-19 med råge kommit att överträffa allt annat på det området.

 

Påståendet att höga nivåer av LDL-kolesterol skulle vara den största enskilda orsaken till hjärtinfarkt, och att statiner därför måste medföra hälsofördelar genom att sänka kolesterolhalten, är helt och hållet falskt! Det finns inget orsakssamband mellan högt kolesterolvärde och död i hjärtinfarkt! 

 

Tvärt om har man funnit att bland dem som drabbats av hjärtinfarkt var antalet dödsfallen dubbelt så högt bland dem som hade LÅGA LDL-värden (under 2 nmol/liter) jämfört med dem som hade högre halter.

 

I en dansk-spansk studie från 2002 visades att användning av statiner i mer än två år mångdubblade risken (26 ggr större risk) för perifer polyneuropati (försämrad känsel i framför allt fötterna)

 

Sammanfattningsvis verkar det som om man med högre nivåer av LDL-kolesterol har ett bättre immunförsvar och löper mindre risk att dö i infektionssjukdomar.

 

Klart är också, att den absoluta majoriteten av patienter med hjärtproblem inte har några som helst positiva effekter av medicinering med statiner – men däremot en hel del allvarliga biverkningar. Studier har visat, att risken att dö i förtid inte statistiskt signifikant minskar, ens om man tar statiner under fem år.

 

Något som också snedvrider statistiken är, att uppemot 75 % av dem som ordineras statiner självmant upphör med denna medicinering på grund av plågsamma biverkningar - och många utan att informera sin läkare. Detta innebär dels att biverkningarna försvinner (fast de officiellt står på statinbehandling), samt att ev. tillfrisknande felaktigt registreras som en effekt av statiner.

 

Skolmedicinen är kroniskt ointresserad av att göra studier på kost och livsstil, men i studier som ändå gjorts på patienter som minskat sitt intag av mättade fetter – och övergått till mer fleromättade – så har varken antalet dödsfall eller andelen hjärtinfarkter och stroke minskat!

 

Den minimala minskningen av hjärtinfarkter som har observerats bland människor som bättre tolererar statiner har inget samband med sänkningen av kolesterolhalten, utan tycks i stället bero en antiinflammatorisk och koagulationshämmande effekt.

 

En viktig slutsats är, att statiner inte har minskat antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar generellt – inte ens i högriskgrupperna. Man måste också konstatera, att för åtminstone 99 % av befolkningen innebär inte högt kolesterolvärde någon signifikant ökad risk för hjärtsjukdom. I stället har LÅGT kolesterolvärde visat sig ha samband med fler dödsfall i infektionssjukdomar och cancer.

 

Ett observandum är också, att ca 75 % av alla som läggs in på sjukhus för hjärtinfarkt har helt normala kolesterolvärden.

 

Enligt Aseem Malhotra är det mest effektiva och beprövade sättet att undvika hjärt-kärlsjukdom att påverka vissa livsstilsfaktorer – som hälsosam mat (inte fettsnål) lagom intensiv fysisk aktivitet och mindre psykisk stress. Särskilt det senare är en ofta förbisedd faktor.

 

För den som vill ha en balanserad och vetenskapligt korrekt syn på detta med statiner och mättat fett – och hur man bäst undviker hjärt- och kärlsjukdom – är det en mycket god idé att läsa denna bok!

 

 

Mer om statiner finns också på denna länk.

 

http://www.svaradoktorn.se/425444274

 

 

Och  en annan intressant bok från samma förlag - men i ämnet cancer finns här.

 

https://www.karnevalforlag.se/bocker/och-cancern-bara-forsvann/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?