23. mar, 2022

Främmande material i Covid-vaccinerna

 

Det har från olika håll rapporterats om främmande, icke redovisat, material i de ”vacciner” mot Covid-19, som nu injiceras i människor världen över.

Samtidigt som det t.ex. i England nyligen rapporterats, att 92 % av dem som avlidit i Covid-19 varit fullvaccinerade, väcker detta förstås allvarliga farhågor om att det är INJEKTIONERNA och inte viruset dessa skulle skydda mot – som är dödsorsaken!

Den svenske läkaren Erik Enby har också med sin speciella mikroskoperingsteknik visat, att det i ”vaccinerna” finns särskilda partiklar, som tycks röra sig och ha en sorts liv! Oförklarligt och absolut skrämmande!

Nu har ”Korea Veritas Doctors” (KoVeDocs) i Sydkorea gjort samma erfarenhet – och hittat vissa främmande material och rörliga parasitliknande enheter i Pfizers- och Modernas mRNA COVID-19-vacciner, när dessa värmdes till nära rumstemperatur (Jeon, 2022).

 

Den övervägande delen av bevis tyder på att det främmande material som hittats hos mottagarna av covid-19-vaccinet i studien som rapporteras här injicerades i deras kroppar när de fick en eller flera doser av covid-19-vaccinerna.

De olika formerna och storlekarna av främmande material i de centrifugerade plasman från COVID-19-vaccinerade individer liknade mycket formerna och storlekarna på främmande material som tidigare observerats direkt i själva vaccinerna. 

Dessa fynd är grunden för vår rekommendation att

(a) en global utvärdering av covid-19-vaccinets innehåll och blod- och plasmaprover från covid-19-vaccinerade individer ska göras omedelbart med all tillbörlig aktsamhet; 

(b) man bör omedelbart upphöra med covid-19-vaccinationer över hela världen, och man bör överge all covid-19-"vaccinpass-policy" och alla andra former av mandat för covid-19-vaccinationer; och,

(c) att samarbetsstudier i nödsituationer av avgiftningsprotokoll för följdsjukdomar av covid-19-vaccin genomförs.

 

 

Här rapporterar vi om liknande främmande material som hittats i prover av centrifugerat blod från 8 covid-19-vaccinmottagare till skillnad från 2 individer som inte fick något covid-19-vaccin och som inte hade något av de främmande materialen i sin blodplasma. 

 

Den övervägande delen av bevis tyder på att det främmande material som hittats hos mottagarna av covid-19-vaccinet i studien som rapporteras här injicerades i deras kroppar, när de fick en eller flera doser av covid-19-vaccinerna. Blodprover preparerades och observerades under ett stereomikroskop efter att ha centrifugerats vid 2 200 rpm under 30 minuter. 

 

Från de 8 mottagarna av covid-19-vaccin: 6 plasmaprover innehöll en flerskiktsskiva med oidentifierad sammansättning; 3 prover innehöll pärlformade spol-liknande material; 1 plasmaprov innehöll ett fibröst knippe av liknande framträdande pärlformigt främmande material; och en annan grupp av 3 prover hade kristall-liknande formationer av främmande material. De olika formerna och storlekarna av främmande material i de centrifugerade plasman från COVID-19-vaccinerade individer liknade mycket formerna och storlekarna på främmande material som tidigare observerats direkt i själva vaccinerna. 

 

Dessa fynd är grunden för de rekommendationer gruppen framför (som angivits ovan).

 

 

Länk till originalartikeln.

 

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/37/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?