16. feb, 2022

När kommer DN:s pudel?

I dagens DN (16 februari 2022) söker jag förgäves efter minsta lilla textrad om ”pandemin” eller ”Covid-19”! En smula förvånande, eftersom sådana texter varit legio varje dag de senaste två åren.

Tidningen har ju som samtliga mainstream media i Sverige totalt okritiskt propagerat för Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters ovetenskapliga påståenden om att vi har en ”historisk och livsfarlig pandemi” - och att enda möjligheten att skydda oss är att låta oss injiceras med något som i bästa fall kan betraktas som ett ”medicinskt experiment” - men som mer sannolikt är ett biologiskt vapen, som är avsett att dramatiskt minska jordens befolkning.

Även om det skulle vara ett ”experiment” med intentionen att verkligen få fram ett fungerande vaccin mot Covid-19, så är det förfarandet ett flagrant brott mot Nürnbergkoden, mot Helsingforsdeklarationen – och när det gäller minderåriga ett synnerligen grovt brott mot Barnkonventionen, som numera också är gällande svensk lag.

Det är enligt nämnda internationella överenskommelser absolut förbjudet att genomföra medicinska experiment på människor UTAN DERAS INFORMERADE SAMTYCKE! Och varje injektion med en ”covid-spruta” som nu med myndigheternas godkännande (ja PÅBUD) ges till både barn och gamla, är ett sådant medicinskt experiment – utan att de som injiceras fått någon korrekt information! Alltså KRIMINELLT!

Alla som deltar i denna aktivitet bör alltså åtalas - både de som rent konkret ger sprutorna och de som genom att i tal eller skrift stödja och uppmuntra genomförandet av injektionerna. Anmärkningsvärt är att Svenska Kyrkan då kommer att befinna sig bland de åtalade!

Men i första hand gäller mina synpunkter just nu Dagens Nyheter. I stället för att bara sluta att skriva något om det bedrägeri man varit delaktig i under två år, så borde man presentera en ”prakt-pudel” och be alla sina läsare om ursäkt för att man vilselett alla i denna fråga, och därigenom säkert bidragit till alldeles onödiga dödsfall i Covid-19 - och vaccinskador (inkl. dödsfall).

Och man har (om än passivt) bidragit till lock downs och begränsningar i rörelsefrihet, som givit oerhörda skador på samhället, både ekonomiskt och psykologiskt. Tusentals konkurser har registrerats, och branscher som hotell och restaurang, kultur och underhållning kommer sannolikt att behöva år för att repa sig.

Inskränkningar av i normala fall grundlagsskyddade fri- och rättigheter har också allvarligt skadat hela samhället – och förtroendet för vår demokrati och det politiska etablissemanget.

DN borde gå ut med en braskande förstasida, där det stod ”FÖRLÅT” med stora bokstäver – undertecknat av Peter Wolodarski! I stället tycks man nu vilja smyga sig iväg med svansen mellan benen, utan att väcka någon uppmärksamhet!

Här nedan det senaste brevet jag tillställde DN, där jag mer i detalj utvecklar de strikt vetenskapliga argumenten för mina synpunkter:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?