9. feb, 2022

Den infekterade frågan om ett magiskt ord

Om man ens antyder att vaccination kanske inte är oproblematisk, så riskerar man att bli betraktad som okunnig och en "konspirationsteoretiker" (precis som om man påstår att det går att äta sig frisk från cancer - vilket jag faktiskt tycks ha gjort). Ämnet är alltså kontroversiellt. På samma sätt som ordet "cancer" tycks ha en förmåga att blockera sunt förnuft och logiskt tänkande, så får jag intrycket att "vaccin" ger nästan samma effekt - fast förstås med omvända förtecken... 

Den 16 maj 2015 publicerade Expressen en artikel av Malin Roos – som där påstod att det var ”barnmisshandel att inte vaccinera sina barn”. Expressen har kanske inte gjort sig känd för noggrann faktakontroll av sina artiklar. Möjligen har det brustit i det avseendet här också. Det är säljande rubriker och löpsedlar som är det väsentliga. Sanningen kommer i andra hand.

Jag kanske än en gång skall påpeka, att jag inte är läkare, eller sakkunnig vad gäller vaccinationer. Men jag återger det svar Malin Roos fick av Inge-Mo Haraldh. Det kommer här..

(Några av de länkar som är inlagda provocerar säkert vaccintillverkarna - så man kan misstänka att de har raderats - eller kommer att raderas nu).

År 1871-72 upplevde England sitt värsta utbrott med 45.000 dödsfall i smittkoppor, trots en 98-procentig vaccinationstäckning av befolkningen mellan 2-50 år. Under samma period i Tyskland, med en vaccinationstäckning på 96 procent dog över 125.000 av smittkoppor. (The Hadwen Documents)

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför förhindrade de då inte dödsfallen, eller åtminstone höll nere antalet?

I Tyskland infördes obligatorisk massvaccination mot difteri år 1940, och 1945 hade antalet difterifall ökat till 250.000 från 40.000 dvs ökat med 625%.

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför ökade då antalet difterifall, trots flera års obligatorisk massvaccination?

I USA 1960 upptäckte två virologer att båda poliovaccinerna som användes var kontaminerade med sv40 som orsakar cancer i djur liksom även förändringar i mänskliga vävnader. Miljoner barn har injicerats med dessa vacciner. (Med Jnl of Australia 17/3/1973 p555).


Jag har träffat Désirée Röver, hennes son var en av dem som fick detta poliovaccin och han dog sedermera i cancer orsakad av sv40


Vilka garantier har vi för att vacciner inte är kontaminerade? Kan vi acceptera att vaccin som ges som allmän, förebyggande vård till friska barn tar livet av dem?

År 1967 deklarerade WHO att Ghana var fritt från mässlingen efter att 96 procent av dess befolkning var vaccinerad. År 1972 upplevde Ghana ett av sina värsta mässlingsutbrott med det största dödstalet någonsin. (Dr H Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kunde ett sådant utbrott ske trots den höga vaccinationstäckningen?

Mellan 1970 och 1990 inträffade över 200.000 fall av kikhosta i fullt vaccinerade barn i Storbritannien. (Community Disease Surveillance Centre, UK).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – och man är fullt vaccinerad – hur kan då så många få kikhosta?

På 1970-talet avslöjade en indisk studie som involverade 260.000 människor att fler fall av TBC uppstod i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade. (The Lancet 12/1/80 p73).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kan den vaccinerade gruppen då ha fler TBC-fall?

Dr Jonas Salk som utvecklade det första poliovaccinet, vittnade år 1977 tillsammans med andra forskare om att massvaccination mot polio var orsaken till de flesta poliofallen över hela USA sedan 1961. (Science 4/4/77 ”Abstracts”).

Jag undrar:
 Om vacciner verkligen är effektiva – varför är vaccinerna då den största orsaken till den sjukdom som man vill förebygga?

År 1978 avslöjade en granskning av 30 delstater i USA att fler än hälften av barnen som fick mässlingen hade blivit helt adekvat vaccinerade. (The People’s Doctor, Dr R Mendelsohn).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför hjälper de inte trots att de har ordinerats enligt sjukvårdens riktlinjer?

År 1979 övergav Sverige kikhostevaccinet på grund av dess ineffektivitet. Av 5.140 fall år 1978, fann man att 84 procent hade vaccinerats tre gånger! (BMJ 283:696-697, 1981). 84 procent fick alltså kikhosta trots tre doser vaccin.

Jag undrar: Är det överhuvudtaget möjligt att vaccinera bort kikhosta?

Februarinumret 1981 av Journal of the American Medical Association påvisade att 90 procent av förlossningsläkare och 66 procent av barnläkare vägrade att ta röda hund-vaccin.

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför avstår då så många förlossningsläkare och barnläkare från att vaccinera sig? Har de kunskaper som inte når oss vanliga medborgare.

I USA har kostnaden för en enda DTP-injektion (vaccin mot difteri, kikhosta och stelkramp) ökat från 11 cent 1982 till 11,40 dollar 1987. Vaccintillverkarna lade 8 dollar åt sidan per injektion för att täcka de rättsliga kostnader och skadestånd som betalades ut till föräldrar med hjärnskadade barn och barn som dog till följd av vaccination. (The Vine, Issue 7, January 1994, Nambour, Qld).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – hur kommer det sig då att så stor andel av intäkterna går till skadestånd?

Mellan 1988 och 1989 inträffade ett polioutbrott bland många tusental fullt vaccinerade barn i Oman. Regionen med den högsta incidensen hade den högsta vaccinationstäckningen. (The Lancet, 21/9/91).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför inträffar då de största utbrotten där det är högst vaccinationstäckning?

År 1990 visade en brittisk granskning av 598 läkare att över 50 procent av dem vägrade att ta hepatit B-vaccinet trots att de tillhörde den högriskgrupp som uppmanades att vaccinera sig. (British Med Jnl, 27/1/1990).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför vägrade då merparten av den yrkeskår som vaccinerar andra att vaccinera sig själv? Vet de något som vi vanliga medborgare inte får veta?

År 1990 hade Journal of the American Medical Association en mässlingsartikel som fastslog ”fastän mer än 95 procent av barn i skolåldern i USA var vaccinerade mot mässlingen så fortsatte stora utbrott av mässlingen att uppstå i skolorna och de flesta fallen uppstod bland tidigare vaccinerade barn.”(JAMA, 21/11/90).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför uppstår då utbrott trots en så pass hög vaccinationstäckning och varför uppstår utbrotten främst bland de som var vaccinerade? Om gängse teori hade stämt – skulle då inte alla de ovaccinerade drabbas i större utsträckning än de vaccinerade?

I USA räknade FDA från juli 1990 till november 1993 totalt till 54.072 biverkningar efter vaccination. FDA erkände att denna siffra bara representerade 10 procent av den verkliga siffran, därför att de flesta läkare vägrade att rapportera vaccinskador. Med andra ord, biverkningarna för denna period översteg troligtvis en halv miljon! (National Vaccine Information Centre, March 2, 1994).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är säkra – varför inträffar då så många biverkningar, och varför vägrar läkare att rapportera vaccinationskador? Ska vi acceptera ett så stort mörkertal? (FDA i USA motsvarar Läkemedelsverket i Sverige).

I tidskriften The New England Journal of Medicine, juli 1994, kom en studie fram till att över 80 procent av barn under 5 år som hade dragit på sig kikhosta hade blivit fullt vaccinerade.

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför finns det då så många insjuknade bland de vaccinerade?

Den 2 november år 2000 kungjorde the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) att dess medlemmar på deras 57:de årliga möte i St. Louis röstade för att godkänna en resolution som krävde ett slut på obligatoriska barnvaccinationer. Resolutionen godkändes utan en enda ”nej”-röst.

Jag undrar: Om vacciner verkligen är säkra och effektiva – skulle då denna läkarkår rösta fram ett nej till obligatorisk vaccination?

I en forskningsrapport av Roman Bystrianyk visas flera diagram över dödstalen över olika sjukdomar i USA. Här ser man att dödsfallen i sjukdomar sjönk drastiskt långt innan vacciner infördes.

I slutet av 1800-talet dog det runt 200 barn mellan 0-14 år per 100.000 invånare och år. Strax innan införandet av vaccin på 1930-talet var siffran mindre än tio.

Scharlakansfebern minskade från 200 döda per 100.000 i slutet av 1800-talet till praktiskt taget noll på 1940-talet. Detta var en av de värsta smittsamma sjukdomarna på den tiden och den dödade många människor men är idag inget större hot trots frånvaron av ett vaccin. …. FORSKNINGSRAPPORTEN

- Diagram som visar att vaccinering börjar först när sjukdomarna redan klingat av, således ej vaccinernas förtjänst ..klicka här

Jag undrar: Om det verkligen skulle vara tack vare vacciner som sjukdomarna inte härjar idag – hur kan då sjukdomarna ha minskat så drastiskt redan innan vacciner fanns, och hur kan scharlakansfeber i så fall ha minskat trots att inget vaccin finns mot den sjukdomen?

Genom att endast uppvisa nedgången i sjukdomsincidens och mortalitet från tidpunkten då vaccinet infördes och framåt så får man bilden av att vaccinet har varit fantastiskt, men genom att titta på en mer långsiktig bild så inser man att vaccinet har gjort föga nytta.

Som ett exempel på det så sjönk dödstalen i mässling i USA från 13,3 per 100.000 år 1900 till 0,2 per 100.000 det år som vaccinet introducerades nämligen 1963 – d.v.s. en minskning med 98 procent innan vaccinets införande. Liknande siffror gäller för kikhosta och difteri, där vaccin blev allmänt tillgängliga 1949. Från år 1900 till 1949 hade dödstalen i kikhosta redan sjunkit från 12,2 per 100.000 till 0,5 per 100.000 – en minskning med 96 procent och avseende difteri från 40,3 per 100.000 till 0,4 per 100.000 – en minskning med 99 procent. forskningsrapport av Roman Bystrianyk..

Jag undrar: Varför ska vacciner få äran för att de skulle ha utrotat dödliga sjukdomar som enligt befintliga fakta praktiskt taget ingen dog utav redan innan vaccinerna kom?

 

Jag förväntar mig att du som är så påläst, och vet hur alla ska göra med sina barn, sitter inne med svaret på alla frågorna – då tycker jag att du ska prångla ut svaren så att vi kan bli lika upplysta som dig.

Du kan ju också berätta vid vilken nivå av antikropps-svar som man får en garanterad effekt av de vacciner som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Innan man vet det så vet man inte om behandlingen fungerar och kan inte proklamera att den är effektiv. Det har aldrig funnit scharlakansfeber-vaccin – men den har precis som mässlingen gått ner – hur tolkar du det? Att mässlingsvaccin är effektivt eller att mässlingen troligtvis hade gått ner av sig själv även utan vaccin?

Danska experter slår larm i Danska TV News De har funnit att flera unga kvinnor har fått allvarliga biverkningar av HPV-vaccinet, och uppmanar nu  myndigheterna att titta närmare på det här. https://youtu.be/tBAJJpO5j6g

Se den här filmen – den är väldigt upplysande https://vimeo.com/126792405

Läs mer: http://www.thenhf.se/varakarnamnen/vaccin-vaccination/

Detta är vad en förebyggande åtgärd till friska barn åstadkommer – Det är vad jag skulle beteckna som barnmisshandel:

Isabella elsker at springe, her midt i 2013. Før hun får den sidste vaccination senere i november 2013.
Isabella har store problemer med selv at gå på dette tidspunkt, her i foråret 2014.
Sådan så det ud da hun havde det værst, men stadig ikke rask.
Isabella symptomer er i dag, at hun må leve med, Smerter i hele kroppen, træthed, ledsmerter, hovedpine, mavesmerter, stærke menstruationssmerter, nedsat muskelkraft, gangproblemer, svimmelhed, kvalme, nedsat appetit, søvnløshed, stresset, forvirret og koncentrationsbesvær, m.m. https://www.youtube.com/watch?v=9oRjJ9PEm9Q

Isabella är bara en av många vaccinskadade. HPV vaccinet är det barnvaccin som ger mest biverkningar av alla vacciner i vårt barnvaccinationsprogram. Det är dessutom helt onödigt hör experter och politiker i Sverige:https://youtu.be/6KDGk22VHDY

Ditt svar eller eventuellt uteblivna svar kommer att publiceras respektive omnämnas på NHF Swedens hemsida.

------------------------------------------------------------------------

Till förekommande av onödiga "hatmail" vill jag alltså påpeka, att ovanstående är ett återgivande av Inge-Mo Haraldhs svar på artikeln i Expressen....

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?