31. jan, 2022

Läkemedelsverket stoppar livsviktig studie om ”vacciner”!


I en situation då hela Sveriges befolkning skall injiceras med några medel, som inte är godkända läkemedel, och som bevisligen har svåra biverkningar, så borde det vara synnerligen angeläget att göra en vetenskaplig studie för att utröna både effektivitet och säkerhet hos de olika använda fabrikaten. De tre ”vacciner” som används i Sverige borde alltså utsättas för en vetenskaplig granskning och jämförelse beträffande effektivitet och säkerhet. Vad skulle kunna vara mer angeläget?

Precis så tänkte också en grupp forskare, som ansökte hos Etikprövningsmyndigheten för att få dess godkännande av den tänkta studien. Där fick man avslag – med de mest krystade skäl!
Avslaget överklagades.

Man vände sig då till Överklagandenämnden – som upphävde Etikprövningsmyndighetens beslut och godkände ansökan. Då borde saken ha varit klar, och studien kunnat genomföras!

Men det fanns ytterligare en myndighet, som självsvåldigt gick emot Överklagandenämndens beslut och helt enkelt förbjöd genomförande av den aktuella studien. Och nu med ännu mer krystade skäl än Etikprövningsmyndighetens första avslag! Man anser att studien skulle kunna minska förtroendet för våra myndigheter – och minska vaccinationsviljan hos allmänheten!

Jag skulle vilja se var i denna myndighets uppdrag finns angivet att beakta ”förtroendet för våra myndigheter” och ”vaccinationsviljan hos allmänheten”! På enkel svenska verkar det huvudsakliga syftet vara att UNDANHÅLLA VIKTIGA FAKTA!

Enligt min enkla mening är detta ett oerhört allvarligt rättsövergrepp – i ett ärende som kan handla om liv eller död för en majoritet av Sveriges befolkning! I det svar som lämnats är stora delar av texten ”svärtad” - för att den inte skall kunna läsas! Och man tycks mena, att Läkemedelsverket är en så enastående instans att någon ytterligare prövning inte kan tänkas!

Till saken hör också, att den som fattat Läkemedelsverkets beslut är enhetschefen Gunilla Andrew-Nielsen. Hon tycks ha ägnat hela sin yrkesverksamhet åt läkemedelsbranschen – och under de nio åren innan hon 2011 tillträdde tjänsten på Läkemedelsverket arbetade hon åt vaccintillverkaren Astra Zeneca.
Som av en händelse är just detta företag det som har mest att förlora, om brister i effekt och säkerhet hos de nu använda ”vaccinerna” uppdagas!

Om inte detta börjar likna jäv, så vet jag inte vad som skulle kunna vara det. För övrigt finansieras Läkemedelsverkets verksamhet till ca 70 % med avgifter som betalas av de företag, vars produkter Läkemedelsverket skall godkänna! Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inse, att risken för jäv redan av den anledningen är överhängande.


Länk till den video varifrån uppgifterna hämtats finns här här nedan.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GW0BlTjIOuY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BV1aONrb8P62giypocZhRaiDdkyttvOIgftmGJhp2GjVxAZoPdjj1s1k#menu

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?