20. jan, 2022

Vakna läkare kämpar mot galenskapen

 

Efter hand som Covid-strategin i allt högre grad är på väg att slå sönder vårt samhälle har många insiktsfulla läkare försökt att väcka både allmänhet och beslutsfattare på olika nivåer. Flera separata grupper har bildats – som ”Läkaruppropet”, samlingen med det nästan likalydande namnet ”Läkarupproret”, samt ”Bota Sverige m.fl.

 

Men även i organisationer som Sjukhusläkarna och Läkarförbundet finns stora grupper, som försöker påvisa de orimligheter som finns inom sjukvården, framför allt nu i samband med Pandemilagen och de restriktioner och förbud som regeringen med stöd av den lagen genomför – och det orimliga kravet att alla skall ”vaccineras”.

 

Ingen debatt tillåts varken i media eller i politiska grupper. De som har avvikande uppfattning blockeras och stängs av på sociala medier – och släpps inte heller fram i mainstream media. Man kan få uppfattningen att vetenskapen är enig om den förda politiken – vilket absolut inte är sant. Tusentals läkare och forskare världen över har med genuin forskning och empirisk klinisk erfarenhet visat att den strategi man t.ex. har i Sverige är tämligen kontraproduktiv – alltså motverkar sitt syfte, gör mer skada än nytta.

 

I princip tycks alla i vårt land vara överens om de åtgärder som genomförs – även de tvångsmässiga ”vaccinationerna” - som formellt inte är juridiskt tvingande… Men om man blir arbetslös, inte får röra sig fritt eller ens träffa sina anhöriga, eller gå i kyrkan, om man inte tar sprutorna – vad är det då, om inte tvång! Och helt grundlagsvidrigt!

 

Eftersom det mesta bygger på okunnighet, missförstånd och propaganda från ekonomiska intressen, så blir de protesterande läkarnas främsta metod att helt enkelt upplysa om fakta.

 

Följande uppgifter är information, som sammanställts av ”Läkarupproret” (mina fetstilsmarkeringar).

 

Dödligheten i covid-19 för den som blir smittad bedöms ligga någonstans i intervallet 0.15 - 0.30 % i Europa. Inför framtagandet av covid-19-lagen (pandemilagen) uppskattade beredande instanser dödligheten till 2.00 %.

 

Dödligheten är alltså mycket lägre än vad som befarades vid lagens tillkomst.

 

De som avlidit i/med covid-19 i Sverige har i genomsnitt varit cirka 83 år och har i mycket stor utsträckning haft underliggande sjukdomar. Förlorade levnadsår blir därför mycket få.

 

För personer som inte är i riskgrupp är covid-19 oftast inte en allvarlig sjukdom. För barn är sjukdomen ännu mildare och dödligheten lägre än vid influensa.

 

2020 var överdödligheten påtaglig under våren; många dog i onödan genom s.k. palliativ vård istället för att få aktiv behandling. Under helåret 2020 var överdödligheten tydlig men måttlig.

 

Hundratals vetenskapliga studier har visat att den naturligt genererade immuniteten är bredare och betydligt mer långvarig än den vaccin-genererade, som avtar fortare än förväntat.

 

Forskning från Umeå Universitet med data insamlad från 1,7 miljoner svenskar mellan den 12 januari och 4 oktober 2021 visar att vaccinernas effekt är kortvarig, t.ex. indikerar studien att Pfizers vaccin saknar effekt sju månader efter den andra dosen och Astra Zenecas efter bara fyra månader.

 

Det immunologiska minnet (genom T-cells-immunitet och antikroppsproducerande plasma-celler) efter naturlig infektion av coronavirus bedöms vara i princip livslångt.

 

Vaccinen förhindrar inte infektion, de dämpar endast symptom. En studie från CD (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visar att vaccinerade personer med infektion sannolikt bär på lika mycket virus som ovaccinerade personer med infektion och bedöms därmed vara lika smittsamma.

 

Flera studier visar att endast cirka 1-10 % av alla potentiella biverkningar från vaccin och andra typer av läkemedel rapporteras till ansvariga myndigheter. Det verkliga antalet potentiella biverkningar från covid-19 vaccin kan alltså vara mångdubbelt större än antalet inrapporterade fall.

 

Hjärtmuskelinflammation (myokardit) är en erkänd biverkan av covid-19-vaccinen. En studie visar – utifrån inrapporterade biverkningar – att det är 6 gånger så vanligt för unga pojkar att bli inlagda på sjukhus efter att ha fått myokardit efter andra dosen vaccin mot covid-19 jämfört med att hamna på sjukhus inom 120 dagar efter att ha blivit smittad av covid-19.

 

Till och med 2 december 2021, efter drygt 11 månaders vaccinering, hade det i Sverige rapporterats in 86 619 misstänkta biverkningar från covidvaccinen. Det kan jämföras med att det för hela 2020 rapporterades in 7 999 biverkningar för samtliga cirka 25 000 läkemedelssubstanser och vaccin på marknaden.

 

Sedan våren 2020 har det funnits effektiv behandling mot covid-19, vilket har verifierats med hundratals studier. Det rör sig om samtidig användning av flera väl beprövade läkemedel i öppenvård i tidigt skede av infektionen för personer i riskgrupper. En av studierna, publicerad 7 augusti 2020, visade att denna behandlingsregim minskar dödlighet och sjukhusinläggningar med 85 %.

 

Enligt statistik från FN sammanställd av svenska forskare uppskattades redan i februari 2021 att minst 2,5 miljoner människor dött till följd av införda restriktioner globalt, varav många kvinnor och barn.

 

Länk till originalartikeln:

https://lakaruppropet.se/faktablad/

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?