7. jan, 2022

I begynnelsen var ordet

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud...

(Johannesevangeliet 1: 1 – 18)

Det finns många värdeladdade ord, som styr mer av vårt tänkande och handlande än vi kanske är medvetna om. Sedan människorna fick tillgång till ett skriftspråk, så har under alla krig och konflikter ordet också varit en viktig del i kampen. Välkänt är förstås också förhållandet att segrarna i ett krig alltid är de som skriver historien. Alltså är de som har den politiska, ekonomiska och fysiska makten också i hög grad de som kan definiera vår verklighet – och bestämma hur vi uppfattar världen, livet och historien

Många av oss är omedvetna om detta, och tror t.ex. att det vi tar del av via media huvudsakligen är den sanna verkligheten. Denna vanföreställning tycks nu vara på väg att närmast utplåna vår civilisation!

Ett av de värdeladdade ord som just nu styr våra tankar – eller närmast får oss att sluta tänka – är VACCIN! Detta ord får de flesta att tänka på den medicinska vetenskapens förmenta framgångar, när det gäller att bekämpa farsoter och folksjukdomar. Och denna föreställning är så fast förankrad, åtminstone i Västvärldens tänkande, att det är närmast omöjligt att med hjälp av konkreta, historiska fakta och statistik visa dess brister!

Tanken på vaccinernas saliggörande effekter har blivit ett axiom, något som är en självklarhet – och alltså inte behöver bevisas. Ändå är det i grunden fel. Fel, fel, fel!

Det finns enskilda vacciner som kortvarigt kan ha god effekt, men på lång sikt måste de oftast ses som ett misslyckande – ur den enskilda människans perspektiv. Däremot är självklart vacciner en gigantisk framgång för vaccintillverkarna, som via patent kan ta hutlöst betalt för sina vacciner – och sedan 1986 är fullkomligt friskrivna från ansvar för de skador deras produkter ger (och de är omfattande).

Sedan läkekonsten (med Hippokrates som förebild) efter Flexnerrapportens publicering i USA 1910 förvandlades till en oerhört lönsam industri har enkla naturliga sätt att förebygga och bota sjukdom i princip blivit förbjudna. Och sådant som vitaminer och mineraler – som är helt nödvändiga för ett fungerande immunförsvar – skrattas bort som ”vidskeplighet” av många läkare.

Själva begreppet ”immunförsvar” och ”immunitet” (mot vissa sjukdomar) har läkemedelsindustrin lagt beslag på – och försöker numera få oss att tro att detta är något som bara kan uppnås med kemiska produkter som ”läkemedel” och ”vacciner”!

Detta har också blivit mycket uppenbart i den ”pandemi” som nu är det stora samtalsämnet för alla. Både läkare och myndigheter varnar t.ex. för tillskott av vitamin D3 – trots att det är mycket välbelagt att en serumnivå långt över Livsmedelsverkets rekommendationer KRAFTIGT minskar risken för allvarliga följder av Covid-19 (och andra infektioner). En nivå av vitamin D3 på minst 125 nmol/l (nanomol per liter) verkar vara optimal – och utan risk för skadliga biverkningar!

Och vad säger våra myndigheter (som Folkhälsomyndigheten)? Jo de påstår, att det inte finns något som tyder på att halten D3 har något som helst samband med Coviud-19 – och de VARNAR för höga doser! En solklar lögn! Skandal är ett milt uttryck!

Även kemiskt framställda produkter kan ibland bli viktiga i kampen mot sjukdom. Men när patenten har gått ut, så blir de ekonomiskt ointressanta. Då kan det hända att tillverkarna själva börjar förtala sina egna produkter – för att kunna marknadsföra ett alternativ (som ofta är sämre än originalet).

Det fruktansvärda exemplet just nu är, att både Ivermectin och Hydroxiklorokin – sedan decennier väl utprovade och säkra preparat – blev förbjudna, så snart de visade sig effektiva mot Covid-19! I stället rekommenderas Remdisivir – som dels är mycket dyrt, och dels förorsakar allvarliga njurskador, som gör att patienterna ofta dör av vattenfyllda lungor!

I stället för att rekommendera några av de nämnda alternativen, så framhärdar man i påståendet att det bästa vi kan göra är att vaccinera oss – med något som är ett medicinskt experiment. Ett experiment, som visat sig inte skydda mot infektion och inte förhindrar smittspridning – och dessutom har ett antal absolut vidriga biverkningar!

Detta försöker man dölja genom att manipulera statistiken – och censurera alla uppgifter som inte talar till ”vaccinernas” förmån. Och de som envisas med att vilja berätta sanningen om detta blir fullkomligt karaktärsmördade av våra media och självutnämnda ”experter” i form av ”kändisar” och andra, som inte har den minsta aning om vad detta handlar om!

Utan att blinka låter vi oss nu manipuleras in i ett totalitärt samhälle – liknande det som som växte fram under nazismen i Tyskland före och under andra världskriget.

Ordet” - d.v.s. ”vaccin” tycks totalt ha blockerat allt logiskt tänkande, och inte ens den fullständigt solklara galenskapen att injicera barn med dessa oerhört riskfyllda sprutor kan man stoppa.

Eftersom Svenska Kyrkan aktivt deltar i denna process måste jag begära mitt utträde ur denna numera kriminella organisation. Tyvärr kan jag inte begära mitt utträde ur nationen Sverige. Och även om det vore formellt möjligt – så skulle man med lagens hjälp förfölja och trakassera mig – och sannolikt inte ge sig förrän man lyckats trycka i mig dessa sprutor. Kanske också mina barn och barnbarn!

En mardröm! Till stor del beroende på det magiska ordet ”vaccin”!

I begynnelsen var ordet - och kanske också i slutet! Vid ”tidens ände”...

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?