3. jan, 2022

Vansinnet fortsätter

(Totalt värdelösa och svindyra cancermediciner – förordas av ansvariga myndigheter!)

Jag har på min hemsida sedan början av 2016 redovisat hur jag försökt följa forskning och utfallet av klinisk medicinsk verksamhet – särskilt när det gäller cancer, eftersom jag själv drabbades av denna sjukdom.

Jag har hela tiden fått bekräftat, att läkemedelsindustrin och de som är knuta till den närmast är att likna vid en sorts maffia, som hänsynslöst offrar människoliv för ekonomisk vinst.

 Redan när jag började visste jag, att läkemedelsindustrin är den absolut mest korrumperade av alla, men att så många läkare och andra lättvindigt låter sig förledas till att delta i bedrägerierna, det var ändå en överraskning.

 I dagens situation, med den s.k. covid-pandemin, har denna kriminella avart inom vetenskapen visat sitt rätta ansikte. Och det är fullkomligt skrämmande hur människor nu låter sig luras att ta injektioner, vars biverkningar även på kort tid kan vara dödliga – och vars effekter på längre tid är okända.

 Gensvaret på mina artiklar de gångna åren har inte varit överväldigande, och i vissa fall har jag beskyllts för lögn, och formligen idiotförklarats – utan att man kunnat bemöta det jag skrivit med sakliga, vetenskapliga fakta.

 Följande artikel från oktober 2017 är så fullkomligt osannolik att man förstås har svårt att tro på den – ändå är den bokstavligen korrekt. Jag hade lagt in en länk till originalartikeln i BMJ – men självklart är den nu borttagen (!!!).

Det säger också en del om hur de högt ansedda medicinska tidskrifterna agerar! Begripligt, när man vet hur beroende de är av läkemedelsindustrins annonser!

Här kommer min artikel från 2017:

I en studie som publicerats i en av världens äldsta och mest ansedda medicinska tidskrifter – BMJ (British Medical Journal) – kunde man visa, att av de 68 läkemedel mot cancer som godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under åren 2009 – 2013 hade 57 ingen effekt på vare sig livslängd eller livskvalitet!

Originalartikeln här:

De återstående 11 medicinerna hade mycket svaga effekter på överlevnaden – och endast i 10 % av fallen kunde de i någon mån öka livskvaliteten. Det betyder att nästan alla cancermediciner, som i vissa fall kostar uppemot en miljon kronor per år för varje enskild patient, i stort sett är värdelösa (utom för läkemedelsbolagen som säljer dem och tjänar miljarder).

Detta är så fasansfullt att man knappt vill tro att det är sant. Men uppgifterna överensstämmer helt med annan tillgänglig information på området, så det torde inte vara någon tvekan om att detta är korrekt information.

Häpnadsväckande nog går chefen för den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, Tomas Salmonson, i svaromål. Han menar att artikelförfattarna bakom studien ensidigt inriktar sig på att de enda relevanta utfallsmåtten skulle vara överlevnad och livskvalitet. Han menar alltså, att det inte bara är dessa mått som är ”kliniskt relevanta”! Ibland når vansinnet i vetenskapliga sammanhang en nivå man inte skulle tro vara möjlig! Vilka faktorer kan vara ens i närheten av överlevnad och livskvalitet? Om Salmonson själv skulle drabbas av cancer – utifrån vilka effekter skulle han då välja sina mediciner?

Dessutom var det så, att vid tidpunkten då de aktuella medicinerna blev tillgängliga saknades fullständigt vetenskaplig evidens för att de hade någon som helst positiv effekt på överlevnaden i närmare 2/3 av de fall för vilka medicinen godkänts.

Ovan nämnde Salmonson har sedan också mage att anföra som ett argument för de värdelösa medicinerna, att ”Antalet godkända läkemedel skulle definitivt minska, om kravet är att alla ska visa effekt på överlevnad”…

Ja, vad skulle skadan vara, om antalet värdelösa (och extremt dyra) mediciner minskade – och bara de effektiva funnes kvar?

Det är sannerligen hög tid för en haverikommission på medicinområdet. Och detta gäller inte bara cancermediciner! 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?