19. dec, 2021

Svenska Kyrkan inleder samarbete med Läkemedelsverket?

Det har tidigare framgått, att Svenska Kyrkan aktivt stöder den pågående ”vaccineringen” mot Covid-19, även av barn – vilket nyligen offentligt bekräftats av Ärkebiskop Antje Jackelén.

Nu har ett rykte uppstått om att Svenska Kyrkan skall inleda ett mycket nära samarbete med Läkemedelsverket – för att effektivisera "vaccinationskampanjen". Ett direkt samgående verkar väl vara svårgenomförbart. Men vem vet? I dag kan man förvänta sig nästan vad som helst – även sådant som uppenbart bryter mot gällande lagar! Särskilt om pengar är inblandade!

Den statliga myndigheten Läkemedelsverket finansieras som bekant huvudsakligen med avgifter från de läkemedelsföretag, vars produkter Verket godkänner. Redan detta är ju ett klart jävsförhållande, som borde väcka vår misstänksamhet! Särskilt eftersom Läkemedelsverket konsekvent förtalar och förbjuder alla alternativa botemedel och förebyggande medel mot sjukdom!

Där har vi också ett intrikat problem. Läkemedelsverket kan godkänna en produkt – och därmed förvandla den till ”godkänt läkemedel” (mot skälig ersättning från tillverkaren?).

Information om användning och säkerhetskontroll borde rimligtvis då åligga just Läkemedelsverket. Men så sker uppenbarligen inte – eftersom man nu tillstyrker och rekommenderar användning av ”vaccinerna” mot Covid-19, trots att dessa produkter bara är på försöksstadiet (d.v.s. är ett medicinskt experiment), vilket innebär att användning uppenbart strider mot både Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen (och när det gäller barn också mot FN:s Barnkonvention, som nu är svensk lag).

Trots att alla alternativa läkemedel, som Läkemedelsverket underkänt, därefter strängt taget inte är deras sak att hantera – så fortsätter man nästan hysteriskt att förtala och förbjuda dem. De juridiska detaljerna tycks litet svåra att reda ut, och mycket verkar avgöras via ”bedömningar” - där Läkemedelsverket tycks kunna fälla avgöranden utan juridisk prövning!

Ett skräckexempel är fallet kolloidalt silver, en produkt som använts i många år – och effektivt tar kål på de flesta patologiska mikrober (bakterier, virus, amöbor, svamp och encelliga parasiter). Där har läkemedelsverket gått in och förbjudit försäljning av detta medel – om man korrekt anger medlets hälsoeffekter! Och detta utan några som helst sakliga skäl, annat än att de själva inte godkänt det som läkemedel. Men självklart vill de undanröja all konkurrens mot deras kunder (läkemedelsföretagen)!

Sedan kolloidalt silver inte längre får saluföras som "kosttillskott" - utan endast som "vattenreningsmedel" -  så är det Kemikalieinspektionens ansvar. Men läkemedelsverket tar sig ändå friheten att bestämma över detta ämne. Detta så långt jag vet utan att ha fått det bemyndigandet av Kemikalieinspektionen!

Men kolloidalt silver är ett så billigt och effektivt medel, att alla metoder används för att förhindra att det används i hälsobefrämjande syfte. Om folk blev medvetna om dess egenskaper, så kunde det innebära betydande inkomstbortfall för läkemedelsindustrin.

Sedan bistår en annan statlig myndighet - Livsmedelsverket - galenskapen genom att hävda att kolloidalt silver kan skada människor och skapa resistenta bakteriestammar. Litet märkligt, eftersom inga skador i modern tid har rapporterats – och att det unika med kolloidalt silver är just att det INTE ger resistens!

Om nu Svenska Kyrkan skall sabotera sitt (relativt) goda rykte genom ett nära samarbete med de nämnda djupt korrumperade statliga myndigheterna – ja då fruktar jag att kyrkorna i Sverige snart om möjligt står ännu tommare än de gör nu – och då på goda grunder!

Vad Läkemedelsverket kan ha att vinna på samarbetet är svårt att förstå. Möjligen kan det vara ett desperat försök att få ett ”andligt godkännande” av de aktuella "Covid-vaccinerna", eftersom det fullständigt saknas medicinska och strikt vetenskapliga skäl för godkännandet!

Onekligen en spännande utveckling. Men det sorgliga är förstås, att under denna process fortsätter man att injicera både barn och vuxna med ett experimentellt preparat, som redan tagit långt fler liv än det räddat!

Ett tragiskt förhållande, som överträffar det mesta i världshistorien på det medicinska området!

Möjligen kan detta rykte vara aningen överdrivet, men jag skulle i så fall gärna vilja se en offentlig dementi från Ärkebiskopen.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?