7. dec, 2021

Svar på Ärkebiskopens svar


Svar på mitt brev till Ärkebiskopen
(Och min reaktion på detta svar)

Tack för dina meddelanden till ärkebiskopen som jag besvarar på hennes uppdrag.
 
Vi välkomnar att Folkhälsomyndigheten har lyssnat till de synpunkter som framförts och att de bestämmelser som gäller från 1 december ger möjlighet för arrangörer av offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare att välja mellan att använda vaccinationsbevis eller vidta andra särskilda smittskyddsåtgärder, till exempel att se till att det går att hålla avstånd mellan människor eller sällskap. Det gäller också Svenska kyrkan. Det innebär också att det ser olika ut i olika församlingar hur man väljer att göra.
 
Kyrkorna rekommenderar vaccination för alla som kan vaccineras och är inte emot användningen av vaccinationsbevis generellt sett. (Min fetstilsmarkering).
Krav på vaccinpass för deltagande i gudstjänster är dock inte oproblematiskt. Krav på vaccinationsbevis riskerar att exkludera människor som av olika anledningar inte kan uppvisa ett vaccinationsbevis, vilket får till konsekvens att den grundlagsskyddade religionsfriheten begränsas. Användningen av vaccinationsbevis kräver dessutom kontroll av legitimation, vilket kan sägas vara en form av registrering. Det är skillnad på gudstjänster och andra samlingar i kyrkorna, t.ex. konserter, som inte berör människors rätt att fira gudstjänst.
Ett utförligare resonemang av ärkebiskopen i frågan finns i följande text i Sydsvenskan https://www.sydsvenskan.se/2021-11-29/arkebiskopen-vaccinbevis--bryter-mot-religionsfriheten


Vänliga hälsningar
 
Margareta Langlott
ÄRKEBISKOPENS ASSISTENT


Och här följer mina kommentarer till svaret:


Hej igen Ärkebiskopen!

(Eller skall jag skriva ”Hej Margareta Langlott”, eftersom hon tydligen sköter Ärkebiskopens korrespondens i mindre viktiga ärenden - som allvarlig förgiftning av stora delar av världens befolkning)!

Förlåt min ironi – men det är faktiskt precis vad det gäller!!

Men tack för att jag ändå fick ett svar – även om det mest var en form ”pseudosvar”, som inte innebar någon kommentar till det viktiga jag tog upp i mina brev.

För att vara extremt tydlig beskriver jag i klartext än en gång vad mitt ärende handlar om – och citerar ur min andra brev till Vår Herre:

”Och en litet besvärande detalj för Dig Gud, det är att de som säger sig dyrka dig och vilja följa dina bud, de tycks nästan mer än andra ha underordnat sig den ondskans sammansvärjning som nu håller på att ta över jorden! De erbjuder nu till och med den kristna kyrkans lokaler för att där förgifta både vuxna och barn – med något man kallar ett ”vaccin”, fast man VET att det inte är ett vaccin i egentlig mening.
 
Som jag tidigare nämnde, så tycks de nu inte så mycket dyrka Dig, utan mer den ”Medicinska Vetenskapen” - vilken som bekant är den mest korrumperade och falska vetenskapen av alla! Men den är ju märkligt nog ändå den kanske mest vördade – sannolikt i kraft av den magi som makten över liv och död i jordelivet ger.
Ingen vill väl förneka, att läkarna och deras ”läkemedel” kan minska lidande – och i vissa fall rädda liv. Men sorgligt nog är också ”iatrogena” sjukdomar (förorsakade av läkare, deras mediciner och behandlingar) en av de absolut vanligaste dödsorsakerna!
 
De injektioner man nu ger människor i nästan hela världen innehåller något man (om man är snäll) kan kalla ”ett oprövat medel mot sjukdomen Covid-19”. I själva verket måste det närmast betraktas som en form av biologiskt vapen – och i varje fall är det ställt utom allt rimligt tvivel, att det som förorsakar Covid-19 inte är någon naturlig smitta, utan framställt av människor i ett laboratorium.
 
Ännu mer självklart är förstås, att det man nu injicerar människor med är industritillverkat – och tyvärr verkar det lika klart, att det inte är avsett att bota människor från sjukdom, utan främst att initialt ge sken av att lindra sjukdomen – för att locka dem att ta fler sprutor! Man är redan inne på spruta tre - och har sett att man även efter den tredje sprutan blir smittade och sprider sjukdomen. Och häpnadsväckande nog, så blir myndigheternas slutsats, att eftersom tre sprutor inte fungerat, så ger vi en fjärde av samma slag!

(Man kommer osökt att tänka på Einsteins utsaga: ”Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen – och förvänta sig andra resultat”).
 
En livslång rad av nya injektioner, med några månaders mellanrum, kan man således förvänta sig bli rutin – den ultimata affärsidén för vaccintillverkarna! Men tyvärr kommer några att dö under tiden, så ”livslångt” blir kanske för många inte så länge!
 
Genom att utnyttja en smitta, som i stort sett är jämförlig med en vanlig årstidsinfluensa, har man lyckats skrämma nästan hela världen till att tro att det är en verklig farsot – en ”pandemi” - med stor dödlighet. Därmed har man också skapat en närmast oändlig marknad för det man nu saluför som just ett ”vaccin”.

Redan har detta givit tillverkarna inkomster på några tusen miljarder! Och det är en fullkomligt riskfri investering för dessa företag, eftersom vaccintillverkare sedan 1986 är totalt friskrivna från ansvar för de skador deras produkter kan förorsaka! Därför är det också livsviktigt för företagen att deras produkter verkligen kallas ”vacciner”!

Annars skulle de kunna krävas på skadestånd, som kunde innebära konkurs, eftersom följderna av dessa injektioner bevisligen redan har förorsakat enorma hälsoproblem. Det handlar om många tusen allvarligt skadade – möjligen miljoner – och många dödsfall!”.

Vad som sedan är det möjligen allra värsta, det är att de sedan många år beprövade och flitigt använda läkemedlen Hydroklorokin och Ivermectin tidigt visade sig vara mycket effektiva mot Covid-19 – men därför FÖRBJÖDS! Kyrkans uppfattning här?

Man vet också, att tillräckligt höga serumnivåer av vitamin D3 KRAFTIGT minskar risken att bli allvarligt sjuk i covid-19! Och våra myndigheter (som Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket) går ut officiellt och VARNAR för tillskott av dessa ämnen! Vore intressant att få besked om vad Svenska Kyrkan – och Ärkebiskopen – anser om dessa absolut kontraproduktiva råd!!

Jag har tidigare också nämnt att man i dag nonchalerar ”Barnkonventionen”, som sedan 1/1 2020 är svensk lag! Vad är Kyrkans uppfattning om detta (när man nu utsätter BARN för ett vetenskapligt experiment, med preparat, som fortfarande bara är på försöksstadiet).

Vidare bortser man hänsynslöst från de grundlagsskyddade rättigheterna tryckfrihets och yttrandefrihet! Vad anser Kyrkan om det?

All forskning som inte stöder ”vaccination” censureras! Vad är kyrkans uppfattning om detta?

Man (media, politiker och myndigheter) döljer statistik som t.ex. visar att ”vaccinerade” på många håll är i majoritet bland dem som lagts in på sjukhus med diagnosen Covid-19! Vad är Kyrkans uppfattning om detta?

Slutligen leder den länk som bifogades till nästan exakt den text i Dagens Nyheter, som ursprungligen ledde till att jag kontaktade Ärkebiskopen i detta oerhört viktiga ämne! Så den texten kunde ha besparats mig!

Tyvärr måste jag alltså konstatera, att Svenska Kyrkan ställer sig helt på ondskans sida – och på allt sätt stöder de kriminella experiment, som nu dagligen genomförs – även på BARN!

Ur svaret citerar jag: Kyrkorna rekommenderar vaccination för alla som kan vaccineras och är inte emot användningen av vaccinationsbevis generellt sett.

Det är fullständigt häpnadsväckande – och gör att jag åter måste aktualisera mina planer på att utträda ur Svenska Kyrkan – om än med viss saknad!

Jag vill inte gärna tillhöra ett samfund, som medvetet deltar i medicinska experiment på människor, vilket uttryckligen förbjöds efter Nürbergrättegångarna, som följde efter nazisternas gräsliga illdåd under andra världskriget.
I synnerhet när dessa experiment nu också görs på oskyldiga barn!

Med djupt beklagande

Sven Erik Nordin


Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?