9. nov, 2021

Sanningen tränger fram

Under alla tider har sanningen haft svårt att hävda sig mot de lögner som bärs fram av starka ekonomiska, politiska och/eller religiösa krafter.

Detta har på sistone blivit extremt tydligt, när sådana krafter på ganska kort tid lyckats övertyga hela världen om att vi är mitt inne i en dödlig pandemi – och att enda möjligheten att få stopp på den är via injektioner med något man valt att kalla ”vacciner”.

Den första och alldeles uppenbara lögnen är, att det inte handlar om någon pandemi – allra minst i Sverige. Under den tid det gäller har vi inte haft någon överdödlighet i vårt land. Den totala dödligheten har legat på tämligen exakt samma nivå som de senaste 20 åren (vilket är lätt att konstatera via officiell statistik).

Den andra lögnen är, att definitionen på ”pandemi” ändrades lagom till den s.k. svininfluensaepidemin 2009 – för att man skulle få anledning att starta en massvaccination mot det då aktuella viruset.

Tidigare innehöll definitionen för en pandemi att en sjukdom skulle vara vitt spridd, och medföra allvarlig skada och DÖD för många människor.

Nu kan man t.ex. i Svenska Dagbladet läsa: ”En epidemi innebär att många människor i ett område på kort tid insjuknar i samma sjukdom. En epidemi som har spridits över flera världsdelar kallas för PANDEMI”,

Man tog alltså bort den inte helt oväsentliga delen dödlighet! Därför kunde man förklara svininfluensan för en pandemi – och starta den vaccinationskampanj, som gjorde några tusen ungdomar svårt handikappade för livet, när de fick den obotliga sjukdomen narkolepsi.

Och sedan visade det sig, att det handlade om en ovanligt beskedlig säsongsinfluensa!

Den tredje – och alldeles hårresande lögnen – är detta med de ”vacciner” man nu försöker få alla att ta! Det handlar absolut inte om några vacciner i vanlig mening, utan det är ett genetiskt experiment, som nu genomförs utan något godkännande från ”Statens medicinsk-etiska råd”. Bara av den enkla anledningen är det ett klart lagbrott!

Detta är fullkomligt unikt och obegripligt! Det finns inga undantag för medicinska experiment – som detta är. Alla sådana måste göras efter noggrant övervägande – och med både muntligt och skriftligt godkännande från de personer som ingår i försöket! Och detta skall dokumenteras på särskilt sätt!

Nu sätter man i gång med ett experiment på miljoner människor (försökspersoner), utan att något sådant ”informerat samtycke” givits av någon – så vitt jag känner till! Och man lurar alla att tro, att ”vaccinerna” är godkända!

De är bara ”nödgodkända”, eller ”villkorligt godkända”, som det heter i Sverige, och ett sådant ”villkorligt godkännande” kan bara ges för ett vaccin, om inga botemedel finns mot den aktuella sjukdomen! Och sådana botemedel finns! Alltså är de nuvarande ”vaccinerna” helt olagliga!

Man vet, att Ivermectin, Hydroxiklorokin, Klordioxid och några andra medel effektivt botar och/eller förebygger Covid-19! Men när detta stod klart, så såg man (läkemedelsindustrin) blixtsnabbt till att dessa medel förbjöds (för användning mot Covid-19).

Anledningen var självklart, att patenten på de två förstnämnda ”godkända läkemedlen” redan gått ut, varför inget företag med ensamrätt kan sälja dem till höga priser!

Hur detta fungerar visas tydligt, då Merck nu sprider informationen att deras produkt Ivermectin är värdelös! I stället har man nu ”kokat ihop” en ny, liknande produkt – Molnupiravir – som via ett nytt patent kan ge astronomiska inkomster. Dessvärre är det långt mindre effektivt än Ivermectin, och sägs minska risken för Covid-19 med ca 50 % (mot omkring 90 % för Ivermectin).

Detta är så oerhört cyniskt att folk vägrar tro att det är sant. Men sedan Flexner- rapporten publicerades i USA 1910 har läkekonsten blivit en lukrativ industri, där kemiska produkter är de enda tillåtna, och alla enkla och naturliga produkter är förbjudna och betraktas som ”kvacksalveri”.

Det är självklart också så, att ekonomisk vinst är den dominerande drivkraften inom denna industri (liksom inom alla branscher och företag), och människor är endast intressanta som lönsamma kunder! Vi har under många år sett hur människoliv väger mycket lätt mot de enorma ekonomiska intressena.

Konstaterat dödliga läkemedel fortsätter att säljas i åratal efter att deras skadande effekt bevisats. Ett ofta påtalat exempel är det smärtstillande och inflammationsdämpande medlet Vioxx, som Merck fortsatte att saluföra i FYRA ÅR efter att man fått dess dödliga effekt bevisad!

Man tror att åtminstone 100 000 avled i de hjärtinfarkter medlet förorsakade – bara i USA.

Det är extremt tydligt också när det gäller cancer, där antalet döda av den sjukdomen knappt har sjunkit något under det sista seklet – trots att miljarder satsats på forskning! Fruktansvärt dyra medel mot cancer säljs också fortfarande – trots att de varken förlänger livet eller ger förbättrad livskvalitet!

Men nu har ekonomin (tillsammans med en annan skrämmande agenda, som går ut på att skapa en ny människoras) helt tagit över, och den skräck man lyckats skapa gör att människor nu tycks vara beredda att avstå från alla mänskliga fri- och rättigheter – för att få tillgång till de potentiellt dödliga injektioner man kallar ”vacciner”!

Mycket av förklaringarna till nuvarande, fullkomligt absurda situation förklaras av den oerhört erfarne och kunnige svenske läkaren Sture Blomberg vid ett lugnt och avslappat samtal – på följande länk.

Han har även en egen blogg – som heter ”Tro, vetande och vetenskap”.

Där finns oerhört mycket viktigt att hämta – bl.a. berättelsen om hur han botade sin syster, som var döende i Covid-19 – med höga doser intravenöst C-vitamin!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?