4. nov, 2021

Hur kunde hela världen låta sig luras?

När makthavare och beslutsfattare i nästan hela världen uppträder fullkomligt ologiskt – och genomför drastiska åtgärder, som i allt väsentligt motverkar det man säger sig vilja uppnå, så måste man ta sig en funderare – och försöka förstå hur det kunde bli så fel.

Hela händelseförloppet runt ”pandemin” måste i en objektiv betraktares öga te sig som en skrämmande parodi! Och trots att mänsklighetens historia är fylld av tragedier, så måste det som nu pågår sägas stå i en klass för sig. Och att den skulle ha uppstått av en slump får betraktas som närmast omöjligt.

I sina huvuddrag måste det finnas mänskliga hjärnor bakom den situation vi nu upplever. Inget kunde av en slump ha blivit så totalt fel på alla nivåer. Det hela måste vara följden av en genomtänkt plan.

Och några av hjärnorna bakom är Bill Gates, Anthony Fauci och Klaus Schwab.

Och vilka är dom?

Ja, Bill Gates behöver kanske ingen presentation. Han framstår i media ofta som den store donatorn och välgöraren… Men om man skärskådar honom, så upptäcker man, att han med sina gigantiska rikedomar är en värdig efterföljare till sina föregångare, familjerna Rockefeller och Carnegie, som ansåg - (anser) att konkurrens är en anomali – och att monopol är det självklara, det man skall sträva efter.

Bill Gates har också redan för många år sedan uttalat som en målsättning (och nödvändighet) att kraftigt minska jordens befolkning! Det hjälper han nu till med genom att kraftfullt stödja den pågående ”massvaccinationen” mot Covid-19 – med något som absolut inte är ett vaccin i egentlig mening, och som redan förorsakat fler dödsfall än vad Covid-19 någonsin kan göra.

Anthony Fauci är en amerikansk läkare, som sedan 1984 varit chef för NIAID (National Institute of Alergy and Infectious Diseases). Denne man har ljugit och bedragit i stor skala – och ständigt motverkat alla enkla botemedel mot sjukdomar – för att gynna läkemedelsindustrin.

Nu är han aktuell genom att man tror sig veta att han överfört åtskilliga miljoner dollar av amerikanska skattebetalares medel till det kinesiska laboratoriet i Wuhan – för att man där skulle kunna genomföra studier om ”gain of function” - (forskning om förändring av genetiska funktioner hos biologiska organismer) i detta fall på coronavirus – för att göra dem mer effektiva som biologiska vapen.

Anledningen skulle vara att sådan forskning inte längre är tillåten i USA.
Resultatet har sedan i så fall blivit det vi nu kallar SARS-CoV-2 – det virus som sägs framkalla sjukdomen Covid-19.

Anthony Fauci har också – i kraft av sin maktposition – effektivt förhindrat användning av billiga, effektiva och säkra medel mot Covid-19 – som Hydroxiklorokin, Ivermectin och klordioxid, och/eller rejäla tillskott av C-vitamin och vitamin D3.

I stället förordade han Remdisivir, som allvarligt skadar njurfunktionen och därför föranledde många dödsfall hos dem som fick detta medel.

Klaus Schwab är grundaren och chefen för ”World Economic Forum” och har myntat uttrycket ”The Great Reset”. I sin bok med denna titel framlägger han tesen att de globala problemen nu är så stora, att de inte kan lösas av enskilda nationer, utan det krävs en ”världsregering”, som kan fatta alla avgörande beslut. Det skulle innebära den ”fjärde industriella revolutionen”, som i hög grad handlar om digital teknik – och möjligen en förändring av människan till en sorts hybrid eller humanoid, en blandning av maskin och människa, som skulle kunna göras motståndskraftig mot sjukdomar – och bli lättare att kontrollera för en ”världsregering”!

(Det är förstås lika bisarrt som det låter!)

Om man är det minsta konspiratoriskt lagd, så skulle man kunna misstänka, att det är just vad som pågår nu, när man med hjälp av något man kallar ”vaccin” injicerar ämnen som i förlängningen kan förändra vårt ursprungliga genom – och göra oss till en sorts ”robotar”.

Motiveringen till dessa massvaccinationer saknas i konkret medicinsk och vetenskaplig mening. Vi har ingen överdödlighet, så någon ”pandemi” har det aldrig handlat om. Det är starka ekonomiska och politiska krafter som lyckats genomföra en form av global masshypnos!

Och genom att nästan alla media medverkat i detta – och censurerar all information som inte helt ansluter sig till den officiella versionen – så har man lyckats bibehålla ”paniken” för denna ganska harmlösa sjukdom. Och i stället för att använda de enkla medel som finns för att höja immunförsvaret och enkelt klara av sjukdomen, så har man nu lyckats få de flesta att se ”vaccin” som den enda lösningen.

Detta är en utveckling som i hög grad liknar nazisternas kampanj före andra världskriget – när alla samlades omkring iden om den överlägsna ariska rasen, och gjorde judarna till den stora fienden.

Nu är det vi ovaccinerade som är ”judarna” - och i stället för den gula judestjärnan vill man nu att vi alla skall bära ansiktsmask!

Att även ”vaccinerade” skall bära mask visar den totala bristen på logik och sunt förnuft hos dem som driver denna agenda!

På följande länk finns vetenskapligt stöd till mycket av vad jag ovan framfört.

https://newsvoice.se/2021/11/covidpandemin-statistisk-analys/

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?