3. nov, 2021

Mitt Möte Med Marknaden

Jag mötte Marknaden för några år sedan. Naturligtvis hade jag hört talas om honom, och jag visste ju att det var en mycket mäktig man. Därför var jag nog minst sagt en smula spänd, när jag plötsligt hade honom öga mot öga, utan att jag hunnit förbereda mig för mötet.

Öga mot öga för resten....... Det visade sig att Marknaden var helt blind! I själva verket var han döv också. Ja, han föreföll egentligen sakna alla mänskliga sinnen. Han var stor, fet och bullrande. Jag såg honom röra sig och hörde honom tala - men allt på ett oper­sonligt sätt, utan varje spår av engagemang eller känslo­mässig inlevelse.

Men några sinnen måste han nog ha ändå, för han rökte cigarr och han pimplade öl alldeles kopiöst. Ja, jag märkte snart att han utan minsta betänkligheter använde alla sorters droger. Han föreföll emellertid inte bli det minsta påverkad, och han for definitivt inte illa av sitt "missbruk". Tvärt om syn­tes han bli bara fetare och mer välmående ju mer han knarkade, rökte och drack.

Efter hand märkte jag med oförställd förvåning - för att inte säga fasa - att Marknaden var i total avsaknad av alla mänskliga känslor och reaktioner. Han var en robot! Eller snarare en sorts marionett, som styrdes av myriader fina trådar, som jag först inte hade lagt märke till. En av trådarna ledde faktiskt till min egen högra hand! Och de som mest högljutt orerade om ”marknadens krav” och hur ”marknaden styrde” - det var just de som mest energiskt via sina egna trådar för­sökte styra Marknaden!

Trots allt fick jag ändå faktiskt skärskåda Marknaden or­dent­ligt, befriad från min tidigare förblindande respekt, för att riktigt inse att han bara var en själlös docka - om än nog så imponerande och inflytelserik. Och på litet avstånd var illusionen av liv onekligen riktigt över­tygande!

Jag roade mig nu med att följa några av de nästan osynliga trådar, med vilka Markna­den styrdes. En del trådar ledde till helt omedvetna gamla välbeställda farbröder, som var och en satt och ryckte i sin tråd - mest av gammal vana och utan att riktigt förstå vad de höll på med. En tråd visade sig leda till en falsk och otrevlig typ, som sade sig arbeta för alla nödlidandes väl, men i själva verket girigt samlade i egna lador.

Flera trådar ledde märkligt nog till kyrkor och reli­giösa sekter, vars överstepräster tydligen också dyrkade Mammon och den egna fåfängan mer än någon annan gudom.

Självaste Svenska Statskyrkan satt och höll i en ganska grov tråd - men ville också göra gällande att det var Marknaden som styrde kyrkan, och inte tvärt om! Marknaden krävde t.ex. att kyrkan avverkade sina skogar, även i ekologiskt mycket känsliga områden som karga skär­gårdsöar och i fjällnära norrlandsskogar med kort vegetationsperiod, där återväxten tar mansåldrar!

En sliten och tunn tråd visade sig leda till två bleka kusiner, som hette Kärlek och Solidaritet. De kämpade en ojämn kamp för att bromsa Marknadens känslo­lösa framfart. Båda såg mycket an­strängda ut och klagade över att en del sken­heliga typer sade sig stå på deras sida, trots att de bara utnyttjade Marknaden för egna syften.

Vid ett tillfälle kom jag till en grupp människor, som satt tillsammans och för­sökte fläta ihop sina individuella, tunna trådar till ett betyd­ligt grövre snöre. Gruppen kallade sig "EU", vad det nu skulle betyda (kanske ”Europeisk Under­minering”, eller ”Enorm Utsugning”). Det enda jag förstod var, att de räknade med att via detta hopflätade snöre kunna styra och utnyttja Marknaden mycket kraft­fullt.

Lilla Demokrati fick inte vara med i gruppen, och hon grät förtvivlat, när hon såg hur snöret blev allt grövre. Hon ville i stället ha så många tunna trådar som möjligt sa hon, för att ingen grupp skulle kunna få alltför stor makt över Markna­den - som ju i orätta händer kunde vara lika farlig som ett skenande atomkraft­verk! Nu var hon rädd att hennes lillasyster inte ens skulle få behålla sin spindel­vävstunna lilla blågula tråd längre!

Innan jag blev tvungen att fly för att rädda mitt liv, hann jag se att Marknaden hade en mycket mäktig medarbetare, som hette Big Pharma. De två - Marknaden och Big Pharma - satt i ett hörn och såg ut att smida planer för något riktigt stort. Jag hörde dem viska något om "vacciner" - och "nästan alla dör", men av deras aggressiva uppsyn förstod jag, att det då var dags att fly. Så det gjorde jag...

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?