30. okt, 2021

Välkommen till verkligheten!


Kjell Asplund är utbildad läkare och var under åren 2004 – 2008 generaldirektör för Socialstyrelsen. Tidigare var han bl.a. professor i medicin vid Umeå Universitet.

Han blev 2017 utsedd att leda en utredning om komplementär och alternativ medicin och vård. Uppdraget var ganska tydligt avsett att hitta en metod att förhindra alla alternativa metoder för vård och behandling.

Tidigare var det absolut förbjudet för icke legitimerad medicinsk personal att att behandla  sjukdomarna cancer, diabetes och epilepsi med metoder som inte rymdes inom ”guidelines”. Nu skulle man förhindra sådant ”kvacksalveri” på fler områden, var det tänkt.

Alla alternativa metoder innebär ju konkret minskade inkomster för läkemedelsindustrin, och så kan vi ju inte ha det! Örter, vitaminer och tillskott av enkla mineraler – icke patenterbara ämnen - kan förstås inte tillåtas ta marknadsandelar från den farmaceutiska industrin, alldeles oavsett hur säkra och effektiva de kan vara i jämförelse med ”godkända läkemedel”…

I slutbetänkandet föreslog Kjell Asplund, att det skulle bli förbjudet att diagnosticera och behandla ALLA ALLVARLIGA SJUKDOMAR. Möjligen kunde man få ”lindra symtom” med alternativa metoder – MEN ABSOLUT INTE BOTA!

Så här såg en del av förslaget ut, när det kom i mars 2019:

Bestämmelser om utövande av komplementär och alternativ vård är i dag infogade i patientsäkerhetslagen. Utredningens förslag: att de samlas i en ny lag, lagen om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård.

Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar. Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symtomlindrande åtgärder vara tillåtna.

(Min fetstilsmarkering)

Det ska vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar i samband med graviditet, detta oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Symtomlindrande behandling för barn och gravida ska dock vara tillåten. Det ska vara förbjudet att behandla vissa smittsamma sjukdomar, liksom att utföra kirurgiska ingrepp och provtagningar som medför fullständig penetration av kroppens samtliga hudlager, ge allmän bedövning och injektioner utanför hälso- och sjukvården. Vissa förbud i dagens lagstiftning ter sig föråldrade och kan utmönstras.

De straffbestämmelser som finns i patientsäkerhetslagen överförs väsentligen oförändrade till den nya lagen. Dock ska det i den nya lagen ingå en bestämmelse om straffansvar för den som inte bara uppsåtligen utan även av oaktsamhet orsakar skada eller fara för skada. Bristande kunskaper eller erfarenhet ska inte befria från ansvar.

Nu har tydligen denne Kjell Asplund skrivit en bok, där han bekräftar det omfattande fusk som sedan länge finns inom medicinsk forskning och och tillämpning. Detta har åtskilliga författare under många år uppmärksammat och påtalat – men oftast blivit helt negligerade av det medicinska etablissemanget (och sådana som Kjell Asplund), varför fusket och bedrägerierna kunnat fortsätta ostört. Många har blivit förlöjligade, hotade och förföljda – och några slutligen blivit fråntagna sin läkarlicens. Och media har i hög grad bidragit till detta på ett sätt som blivit ren personförföljelse!

Just i dessa dagar har forskningsfusk och bedrägerier nått oanade höjder, när man lyckats få en hel värld att tro, att medel som Ivermectin och Hydroxiklorokin är verkningslösa mot Covid-19, och till och med farliga!

Detta har möjliggjort en massvaccinationskampanj mot denna sjukdom – med injektioner, som inte alls är några ”vacciner” i egentlig mening, och som har biverkningar i en omfattning långt utöver de skador som sjukdomen kan ge!

Ett fall som Asplund tar upp är just varningen för att använda klorokin för att behandla covidsjuka. Med data från 96 000 patienter kunde man visa på en förfärande mängd hjärtrytmstörningar och döda. Det fick WHO att omedelbart att avbryta alla sådana försök. Tvivel väcktes om hur man på så kort tid kunnat samla så mycket statistik, och varför ingen hört talas om studien innan.

Det visade sig att databasen var helt påhittad, och WHO fick backa, men då hade det redan gjort sin verkan att misstänkliggöra allt annat än vacciner. Läkemedelsverket varnar fortfarande.

Annat forskningsfusk som ligger kvar i medvetandet har lett till fetthysteri och statiner mot kolesterol.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?