28. okt, 2021

Inga goda skäl att bära ansiktsmask

Vi vet nu, att de ekonomiska, politiska och medicinska etablissemangen och stora delar av läkarkåren ofta väljer att avskärma sig från vetenskapliga fakta och empiriska erfarenheter.

I stället bygger de upp en falsk bild av verkligheten via myter, förutfattade meningar och allehanda falska uppgifter från läkemedelsindustrin. Detta har lett till en fullkomligt bisarr situation, där läkemedelsindustrin med hjälp av sina fullkomligt enorma ekonomiska resurser under lång tid kunna styra och kontrollera såväl forskning som klinisk tillämpning på det medicinska området.

Just i dessa dagar har det fått oerhört tragiska följder på global nivå - och med god hjälp av mainstream media har man lyckats övertyga stora delar av världen om att de injektioner man nu felaktigt kallar ”vacciner” skulle vara räddningen mot den ”pandemi” man lika felaktigt påstår är för handen.

En detalj i det hela är också, att man på många håll föreskriver ansiktsmasker – för att skydda mot smitta. En sannolikt alldeles overksam metod – som dessutom medför stor skada i samhället. Särskilt för barn, som hindras från det naturliga samspelet med föräldrar och andra vuxna via det viktiga sociala signalsystem som människors ansikten är en viktig del av.

Fick just klart för mig, att det finns ganska omfattande forskning om att ansiktsmasker inte förhindrar smittspridning, utan tvärt om tycks öka den.
Och några studier som entydigt visar någon nytta med ansiktsmasker tycks helt lysa med sin frånvaro!

De som föreskriver sådana masker – på vissa håll obligatoriskt – har en hel del att förklara!

Följande viktiga text fann jag på Facebook...

Under min medicinska utbildning blev jag chockad, när jag läste Neil Orrs studie, publicerad 1981 i ”Annals of the Royal College of Surgeons of England”. Dr Orr var en kirurg i Severalls Surgical Unit i Colchester. Och under sex månader, från mars till augusti 1980, beslutade kirurger och personal på enheten att se vad som skulle hända om de inte hade masker under operationer.

De bar inga masker under sex månader och jämförde frekvensen av kirurgiska sårinfektioner från mars till augusti 1980 med frekvensen av sårinfektioner från mars till augusti de föregående åren.

De upptäckte till sin förvåning att när ingen bar mask under operationen var sårinfektioner mindre än hälften av vad de var, när alla bar masker. Deras slutsats: "Det verkar som att minsta smittspridning bäst kan uppnås genom att inte bära en mask alls" och att bära en mask under operationen "är ett standardförfarande som kan överges."

Jag blev så förvånad att jag gick igenom den medicinska litteraturen, säker på att detta var en ren tur och att nyare studier måste visa användbarheten av masker för att förhindra spridning av sjukdom.

Men, till min överraskning har den medicinska litteraturen under de senaste fyrtiofem åren varit konsekvent: Masker är värdelösa när det gäller att förhindra spridning av sjukdomar och är, om något, ohygieniska föremål som själva sprider bakterier och virus.

Ritter et al., 1975, fann att "bärandet av en kirurgisk ansiktsmask hade ingen inverkan på den totala miljön i operationssalen." Ha'eri och Wiley, 1980, applicerade mänskliga albumin-mikrosfärer på det inre av kirurgiska masker i 20 operationer.

Vid slutet av varje operation undersöktes sårtvätt under mikroskopet. "Partikelföroreningar av såret demonstrerades i alla experiment." Laslett och Sabin fann 1989 att lock och masker inte var nödvändiga under hjärtkateterisering. "Inga infektioner hittades hos någon patient, oavsett om mössa eller mask användes," skrev de.

Sjøl och Kelbaek kom till samma slutsats 2002. I Tunevalls studie från 1991 hade ett generellt kirurgiskt team inga masker under hälften av sina operationer under två år. Efter 1 537 operationer utförda med masker var sårinfektionsgraden 4,7%, medan efter 1 551 operationer som utfördes utan masker var sårinfektion graden endast 3,5%.

En översyn av Skinner och Sutton 2001 gav slutsatsen att "bevisen för att avbryta användningen av kirurgiska ansiktsmasker verkar vara starkare än de bevis som finns tillgängliga för att stödja deras fortsatta användning."

Lahme et al., 2001, skrev att ”kirurgiska ansiktsmasker som bärs av patienter under regional anestesi inte minskade koncentrationen av luftburna bakterier över operationsområdet i vår studie. De är alltså dispenserbara (går att avstå från)”.

Figueiredo et al., 2001, rapporterade att under fem år av att göra peritonealdialys utan masker, var frekvenserna av peritonit (bukhinneinflammation)i deras enhet inte annorlunda än på sjukhus där masker använts.

Bahli gjorde en systematisk litteraturöversikt 2009 och fann att "ingen signifikant skillnad i förekomsten av postoperativ sårinfektion observerades mellan maskerings-grupper och grupper som opererade utan masker."

Kirurger vid Karolinska institutet i Sverige, medveten om bristen på bevis som stöder användningen av masker, upphörde med att kräva dem 2010 för anestesiologer och annan personal utan skrubbande i operationssalen.

”Vårt beslut att inte längre kräva rutinmässiga kirurgiska masker för personal som inte skrubbade för en operation är ett avvikelse från vanlig praxis. Men bevisen för att stödja denna praxis finns inte, skrev Dr. Eva Sellden.

Webster et al. rapporterade 2010 om obstetriska, gynekologiska, allmänna, ortopediska, bröst- och urologiska operationer utförda på 827 patienter. All personal som inte skrubbade bar masker i hälften av operationerna, och ingen av de icke-skrubbade i personalen bar masker i halva operationerna.

Kirurgiska plats-infektioner inträffade i 11,5% av Mask-gruppen och i endast 9,0% av gruppen utan mask.

Lipp och Edwards granskade den kirurgiska litteraturen 2014 och fann "ingen statistisk signifikant skillnad i infektionshastigheter mellan den maskerade och omaskerade gruppen i någon av studierna."

Vincent och Edwards uppdaterade denna översyn 2016, och slutsatsen var densamma. Carøe skrev i en översyn från 2014, baserat på fyra studier och 6 006 patienter, att "ingen av de fyra studierna fann någon skillnad i antalet infektioner efter operationen, oavsett om du använde en kirurgisk mask eller inte."

Salassa och Swiontkowski undersökte 2014 nödvändigheten av skrubbning, masker och hudbeläggningar i operationssalen och drog slutsatsen att "det inte finns några bevis för att dessa åtgärder minskar förekomsten av infektion på kirurgiska platser."

Da Zhou et al., som granskade litteraturen 2015, drog slutsatsen att "det saknas väsentliga bevis för att stödja påståenden om att ansiktsskydd skyddar varken patient eller kirurg från smittsam förorening."

Skolor i Kina förbjuder nu elever att bära masker medan de tränar. Varför? För de dog vid bärande av mask. Det berövade dem syre och dödade dem. Åtminstone tre barn dog under kroppsövningskurser - två av dem när de körde på skolans bana medan de hade mask. Och en 26-årig man fick en kollapsad lunga efter att ha kört två och en halv mil medan han hade en mask. Obligatoriska masker har inte hållit dödsfallen nere någonstans.

De 20 amerikanska stater som aldrig har beordrat människor att bära ansiktsmasker inomhus och ute har dramatiskt lägre COVID-19 dödsfall än de 30 staterna där man har fått bära obligatoriska masker.

De flesta delstater utan mask har COVID-19-dödsfall under 20 per 100 000 invånare, och ingen har en dödsfrekvens som är högre än 55. Alla 13 stater som har dödsnivå högre än 55 är stater som har krävt att ha masker bland allmänheten inom- och utomhus. Det har inte skyddat dem.

Arthur Firstenberg är skribenten. Jag gjorde en snabb översättning. Dela hur mycket som helst!

Det är upp till var och en av oss att kolla fakta. //Björn Olof Hansson."


Ett par studier i ämnet:

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1266892/FULLTEXT01.pdf

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?