24. okt, 2021

Big Pharma vs mänskligheten

När Flexnerrapporten publicerades i USA 1910, så var det inledningen till läkekonstens industrialisering – och möjligen numera människans ”avhumanisering” (med stöd av ”The Great Reset”, som drivs av ”The World Ekonomic Forum”).

Flexnerrapporten var ett beställningsjobb av familjerna Rockefeller och Carnegie, samt några andra superrika grupper. De hade upptäckt att skräcken för sjukdom och död var en synnerligen viktig faktor i människors liv. Och det öppnade en gigantisk marknad för syntetiska ”läkemedel”, som kunde framställas storskaligt – och billigt!

Utifrån den billiga råvaran petroleum kunde man framställa allehanda kemiska produkter – med medicinska effekter. Detta blev inledningen till den gigantiska läkemedelsindustrin, som numera har blivit en av världens mest inkomstbringande verksamheter. Den branschen har så gigantiska resurser att den numera kan dominera och styra både medicinsk forskning och sjukvårdens olika tillämpningar.

Detta innebär också, att den är världens mest korrumperade verksamhet – och investerares favoritobjekt. En aktie i läkemedelsbranschen har hittills varit en mycket bra investering.

Det ironiska i sammanhanget är, att en enkel form av just petroleum – destillerad fotogen – kan vara ett fantastiskt läkemedel, som bl.a. botar cancer. Men det är förstås alldeles för enkelt och billigt. Möjligheten för den farmaceutiska industrin att tjäna enorma pengar är att ändra litet på någon molekyl, så att det blir en ”ny” produkt, som man kan ta patent på. Fotogen är inte patenterbar – och måste därför självklart förlöjligas som ”kvacksalveri”!

Därför blir man inte populär i de farmaceutiska kretsarna (och sannolikt utskrattad av en okunnig allmänhet), om man skulle föreslå destillerad fotogen mot cancer. Ändå visade den tyska läkaren Paula Ganner på 1950-talet, att den som tog en tolv dagars kur med fotogen varje år inte drabbades av cancer. Hon var själv dödligt sjuk i magcancer – och läkarna ansåg att hon skulle vara död inom två dagar! Men hon tillfrisknade med hjälp av fotogen. I sin dagbok beskriver hon sedan också hur hon botade 2000 andra patienter med samma metod.

Detta skrämde förstås läkemedelsindustrin, som ville bli av med hennes enkla alternativ, vilket riskerade att inkräkta på deras lönsamma marknad. Men trots hot fortsatte Paula Ganner sin verksamhet. Och i dag är – möjligen tack vare henne - petroleum godkänt för medicinsk användning i Schweiz, Frankrike, Polen och Ungern.

Det är för övrigt också värt notera, att "iatrogena sjukdomar" (förorsakade av läkemedel och läkares ingrepp) i dag är en av de absolut vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen.

Fakta:

Ren fotogen (inte flygbränsle, som har en del tillsatser) tycks ha förmågan att rensa kroppen ordentligt, och destillerad fotogen är inte giftig för människor. Det finns många fall beskrivna om hur fotogen botat människor från prostataproblem, polio, diabetes, anemi, leverproblem, reumatism – och olika former av cancer…

Men detta är bara en av de produkter, som hotar ta en bråkdel av Big Pharmas astronomiska vinster. Det finns mängder av enkla, naturliga botemedel mot t.ex. cancer. Alla motarbetas kraftfullt av läkemedelsindustrin – som har lyckats få några av dem förbjudna (som t.ex. Laetrile).

Nu sker samma sak med de enkla produkter som kan förebygga och bota Covid-19 (som Hydroxiklorokin och Ivermectin) eller något så banalt som tillskott av C-vitamin, vitamin D3, zink och magnesium.

Anledning: Man vill inte ha någon konkurrens till de fullständigt värdelösa – och livsfarliga – injektioner man nu marknadsför som ”vacciner”. Och det är fullkomligt häpnadsväckande att man nu tycks ha fått logik och sunt förnuft att försvinna spårlöst hos både myndigheter, regeringar och mainstream media – och stora delar av läkarkåren!

Man kan få ett visst hopp via den tyske advokaten Reiner Füllmich och hans grupp av advokater och forskare, som på juridisk grund försöker stoppa galenskapen. Se intervju med honom på följande länk (med svensk text)!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?