13. okt, 2021

Dyrt - och utan positiv effekt!

För nästan exakt 4 år sedan (den 15 oktober 2017) skrev jag på hemsidan en artikel om hur nästan alla cancermediciner var verkningslösa, men att de ändå marknadsfördes och såldes – och att detta stöddes av läkarkåren!

När man nu satt i gång med en global ”massvaccination” (med något som enligt gällande definitioner absolut inte är några vacciner), så blev jag påmind om, att det nu pågående vansinnet verkligen inte är nytt i den medicinska historien.

Läkemedelsindustrin (inkl. vaccintillverkarna) har ekonomisk vinst som övergripande målsättning, och om människor skadas och dör av deras produkter, så tycks de inte särskilt bekymrade av detta – förutom att det ger negativ publicitet, och därför förstås måste döljas så långt det går.

Och när det gäller just vacciner, så är tillverkarna efter en lagändring i USA 1976 totalt friskrivna från ansvar för de skador deras produkter ger. Detta är självklart också ett vägande skäl till att man absolut vill behålla beteckningen ”vaccin” på de giftsprutor man nu distribuerar över hela världen!

Innehållet i min artikel från 2017 kommer här nedan. Naturligtvis upptäcker jag, att originalartikeln från BMJ är raderad… (Page not found!!)


Cancermediciner värdelösa - säljs ändå!

Följande uppmärksammades av Torbjörn Sassersson.


I en studie som publicerats i en av världens äldsta och mest ansedda medicinska tidskrifter – BMJ (British Medical Journal) – kunde man visa, att av de 68 läkemedel mot cancer som godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under åren 2009 – 2013 hade 57 ingen effekt på vare sig livslängd eller livskvalitet!

Orginalartikeln här:
https://www.bmj.com/company/newsroom/no-clear-evidence-that-most-new-cancer-drugs-extend-or-improve-life/


 
 De återstående 11 medicinerna hade mycket svaga effekter på överlevnaden – och endast i 10 % av fallen kunde de i någon mån öka livskvaliteten. Det betyder att nästan alla cancermediciner, som i vissa fall kostar uppemot en miljon kronor per år för varje enskild patient, i stort sett är värdelösa (utom för läkemedelsbolagen som säljer dem och tjänar miljarder).

Detta är så fasansfullt att man knappt vill tro att det är sant. Men uppgifterna överensstämmer helt med annan tillgänglig information på området, så det torde inte vara någon tvekan om att detta stämmer.

Häpnadsväckande nog går chefen för den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté , Tomas Salmonson, i svaromål. Han menar att artikelförfattarna bakom studien ensidigt inriktar sig på att de enda relevanta utfallsmåtten skulle vara överlevnad och livskvalitet.

Han menar alltså, att det inte bara är dessa mått som är ”kliniskt relevanta”! Ibland når vansinnet i vetenskapliga sammanhang en nivå man inte skulle tro vara möjlig! Vilka faktorer kan vara ens i närheten av överlevnad och livskvalitet? Om Salmonson själv skulle drabbas av cancer – utifrån vilka effekter skulle han då välja sina mediciner?

Dessutom var det så, att vid tidpunkten då de aktuella medicinerna blev tillgängliga saknades fullständigt vetenskaplig evidens för att de hade någon som helst positiv effekt på överlevnaden i närmare 2/3 av de fall för vilka medicinen godkänts.

Ovan nämnde Salmonson har sedan också mage att anföra som ett argument för de värdelösa medicinerna, att ”Antalet godkända läkemedel skulle definitivt minska, om kravet är att alla ska visa effekt på överlevnad”…

Ja, vad skulle skadan vara, om antalet värdelösa (och svindyra) mediciner minskade – och bara de effektiva funnes kvar?

Det är sannerligen hög tid för en haverikommission på medicinområdet. Och detta gäller inte bara cancermediciner!

Och just i dag ser vi dagligen bevis för att behovet av en sådan haverikommission är synnerligen aku!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?