25. sep, 2021

Arvet efter Flexnerrapporten 1910

Jag startade min hemsida i april 2019 – på förekommer anledning, efter att ha tvingats till närkontakt med en dysfunktionell del av sjukvården (cancerbehandling). Därefter har jag hunnit med över 800 olika inlägg, och pinsamt nog kan många av dem sägas vara lika aktuella i dag, som när de skrevs.

En skrämmande påminnelse om det får man i dessa dagar, när vetenskap och mänskligt förnuft inom det medicinska området tycks ha försvunnit. Och när man nu till och med i skolans regi börjat injicera barn från tolv års ålder med en giftig blandning, som man oriktigt kallar ”vaccin” - ja då har ännu en gräns passerats!

I jämförelse med vad som pågår nu är förstås det följande närmast en bagatell – men det har ändå i högsta grad anknytning just till det som nu sker...

Följande insändare skickades till Hudiksvalls Tidning den 4 september 2017. Den 3 november samma år hade än ingen reaktion märkts - inte ens en bekräftelse på att man fått min text. Tydligen är man på tidningen helt ointresserade av möjligheten att mediciner kanske är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Har de påstått att jag bara "hittat på" hela historien? Nej!

Har de försökt visa att rapporten är helt felaktig? Nej!

Har de försökt visa, att skåningar i någon medicinsk mening är annorlunda än andra svenskar? Nej!

Återstår alltså detta alternativ: De tycker hela historien är ointressant och inte förtjänar någon uppmärksamhet!

Här kommer insändaren i sin helhet:

”För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander vid Lunds Universitet en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann då att 80 % av dem (åtta av tio, ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat). Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det nästan säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

Man brukar anta att vart tredje dödsfall i Sverige förorsakas av läkemedel. Sanno­likt är det en underskattning, eftersom dödsorsaken ofta anges vara den sjukdom man fått medicinen mot – även om den rent konkret beror just på medicinen (eller kombinationen av mediciner).

Den här undersökningen borde naturligtvis ha sänt en chockvåg genom läkarkåren – och hela sjukvårdssystemet! Landstingspolitikerna (nuvarande regionpolitikerna) borde ha trillat av sina stolar! Man tycks betala miljarder varje år (bl.a. via högkostnadsskyddet) för att göra människor sjuka!

Om resultatet är korrekt (och det har, vad jag vet, än ingen försökt motbevisa), så skulle man kunna misstänka, att mediciner faktiskt också är den vanligaste döds­orsaken i vårt land. Jag antar att ingen vill hävda, att Skåne i någon avgörande grad skulle avvika från landet i övrigt – även om lokala avvikelser förstås kan finnas (beroende på läkartäthet, närhet till sjukhus mm).

Det här betyder alltså, att MEDICINER (korrekt utskrivna av läkare) sannolikt är den i särklass viktigaste anledningen till sjukdom hos äldre – och möjligen den vanligaste dödsorsaken. Detta borde resultera i krigsrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar – men ingen tycks ha reagerat på detta! Jag har inte sett några löpsedlar om denna undersökning – och inte hört något på Rapport eller Aktuell! Det har varit DÖDSTYST!"

Fotnot:

Jag vill inte särskilt hänga ut Hudiksvalls tidning, som inte alls är sämre än några andra tidningar inom ”mainstream”. Jag vill gärna också påpeka det självklara att både enskilda läkare (och annan vårdpersonal) räddar liv varje dag, och att det också finns mediciner som räddar liv. Men i ett större perspektiv är situationen beklämmande – delvis därför att administration och styrning av vården görs efter företagsekonomiska kriterier, samt att vissa tjänstemän tycks ha börjat ”leka affär” på egen hand, utanför de politiska ramarna.

Att tjänstemannaansvaret avskaffades 1974 kan i backspegeln möjligen ses som ett stort misstag!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?