11. sep, 2021

Hallands Nyheters journalistiska haveri

Jag brukar i allmänhet undvika att ”hänga ut” enskilda människor, hur okunniga och galna påståenden de än kommer med. Men nu måste jag nog göra ett undantag.

Det gäller journalisten Maria Haldesten på Hallands Nyheter. Anledningen är, att hon skämmer ut både sig själv och tidningen genom sin artikel. Den är okunnig, vilseledande och direkt kränkande mot enskilda. Hon tycks ha sovit under en sten de senaste åren – och inte besvärat sig att titta på någon information utanför mainstream media, som hon själv är en del av. Sådan brist på källkritik är hon tyvärr inte ensam om i sin bransch.

Hur dåligt uppdaterad hon är visar hon t.ex. när hon anser att ”LCHF-doktorn”, Annika Dahlqvist borde fråntas sin läkarlegitimation. Maria Haldesten vet tydligen inte, att Annika Dahlqvist blev så trött på trakasserierna att hon för en tid sedan självmant lämnade tillbaka sin legitimation!

Säkert har Maria Haldesten inte heller uppmärksammat, att när några nitiska (men okunniga) dietister år 2006 anmälde Annika Dahlqvist för hennes behandling av överviktiga och patienter med diabetes typ 2 – med just LCHF-kost – så fick de bakläxa.

De påstod att LCHF-kost skulle vara farlig, och inte rymmas inom begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men efter en gedigen utredning tvingades Socialstyrelsen konstatera, att hennes behandling INTE stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet – och alltså numera är en godkänd behandling mot just övervikt och diabetes typ 2 – fast många läkare fortfarande tycks bortse från detta faktum, och ändå rekommenderar ”fettsnål” kost.

Socialstyrelsens beslut kom den 16 januari 2008. Men Maria Haldensten verkar inte särskilt intresserad av källgranskning, så jag antar att hon inte bryr sig om att kolla detta heller! Pinsamt dåligt i så fall av någon som kallar sig journalist!

Sedan excellerar hon i vetenskapsförakt och och fördomsfull okunskap, när hon påstår att vissa läkare ”indirekt dödar sina patienter genom att få dem att tro, att livshotande sjukdomar kan botas med vitaminer, kolloidalt silver och växtextrakt”!

(Däremot vet vi säkert, att vanliga ”godkända läkemedel” är en mycket vanlig dödsorsak i vår del av världen!)

Här överskrider hon en gräns! Varje utbildad läkare vet (eller borde veta) just att vitaminer kan bota livshotande sjukdomar! Höga doser C-vitamin intravenöst kan bota både sepsis, dödlig cancer och patienter döende i Covid-19! Hon borde kontakta t.ex. Dr Sture Blomberg, som botade sin syster, när hon var döende i Covid-19 och läkarna tänkte stänga av respiratorn, eftersom de ansåg att hon inte kunde räddas. Efter några dagar med intravenös C-vitaminbehandling kunde hon lämna sjukhuset, och var sedan helt frisk.

Och när det gäller vitamin D3 (som egentligen är ett hormon), så finns det nu åtskilliga studier, som visar att tillräckligt höga serumnivåer av D3 dramatiskt minskar risken både för att drabbas av Covid-19 och för att (om man drabbas) skadas allvarligt av sjukdomen. Man behöver bara gå in på den medicinska databasen PubMed för att hitta dessa studier.

Och när Magnus Isacson, ordförande för ”Svensk förening för allmänmedicin” (SFAM) hävdar att han ”inte sett några seriösa belägg för att det skulle skydda mot Corona”, så visar det i så fall hur dåligt påläst han också är. Mycket pinsamt för en läkare i hans ställning!

Uppenbarligen vet inte heller Maria Haldesten, att det redan vid ”pandemins” början fanns två effektiva botemedel mot Covid-19 – nämligen Hydroxiklorokin och Ivermectin! Båda synnerligen väl beprövade och godkända läkemedel mot parasitsjukdomar – i princip utan biverkningar.

Men när man upptäckte, att de också var verksamma mot Covid-19, så drogs de omedelbart in. Ett märkligt sammanträffande, eller hur?

Nu ser man t.ex. att i stora delar av Afrika använder man Ivermectin, och som av en händelse har dödsfallen i Covid-19 där nästan upphört. I norra och södra delarna av kontinenten använder man fortfarande inte Ivermectin, och där har man ungefär samma andel dödsfall som i Västeuropa och USA.

Samma fenomen ser man i Indien, där man i de delstater som använder Ivermectin har mycket låga dödstal i Covid-19 – till skillnad mot de delstater, där man inte använder detta preparat!


När Maria Haldesten anmärker på att någon kallar de nu aktuella preparaten” för ”GIFT”, så är det i alla fall inte mindre korrekt än att just kalla dem ”vacciner”. De aktuella preparaten är ABSOLUT INGA VACCINER – enligt gängse definition av det begreppet!

De skyddar inte mot infektion av det aktuella viruset, och de förhindrar inte att den som ”vaccinerats” sprider smittan! Och detta innebär sannolikt i sin tur, att just ”vaccinationerna” bidrar till att man ”odlar fram” farligare mutationer av det ursprungliga virus – som den nu mest aktuella ”deltavarianten”!

Maria Haldesten borde strängt taget be både Hanna Åsberg (företrädare för "Bota Sverige") och Annika Dahlqvist om ursäkt! Och när de nu distribuerade ”vaccinernas” allvarliga biverkningar blir allt svårare att dölja, så hoppas jag också, att hon kan förlåta sig själv för att hon aktivt deltagit i det som kan komma att betraktas som historiens största ”brott mot mänskligheten”!

Länk till Maria Haldestens artikel här:


https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ledare/farligt-kvacksalveri-fr%C3%A5n-l%C3%A4kare-p%C3%A5-varbergs-torg-1.54516390


Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?