10. sep, 2021

Om ÖPPNA BREV - och dödlig desinformation


Jag har nu under några år skrivit ”öppna brev” till myndigheter, till enskilda ”experter” på det medicinska området – och till mainstream media. Till de senare räknar jag självklart Dagens Nyheter.

De flesta av mina brev har förbigåtts med tystnad, och de svar jag undantagsvis fått har mest varit av typen ”goddag yxskaft”, d.v.s. de har svarat på något helt annat än det jag frågat om – eller haft synpunkter på något helt annat än det jag framfört.

För nästan 1½ år sedan skrev jag till Dagens Nyheter, med anledning av ett riktigt eländigt och okunnigt inlägg i tidningen (Länk till brevet sist i denna artikel).

På sistone har jag tyvärr kunnat konstatera, att DN:s vetenskapliga nivå på det aktuella området inte höjts det minsta! Med sorg i hjärtat tvingas jag konstatera, att när jag inte längre eldar med ved, så behöver jag inte längre DN. Tidigare var den ganska omfångsrika publikationen mycket användbar, när jag gjorde upp eld i vedpannan.

En förmildrade omständighet var tidigare också vissa intressanta inlägg bl.a. om konst och litteratur – vilka fortfarande förekommer. Men den totalt ovetenskapliga desinformation tidningen nu ägnar sig åt, i ett ämne som har global betydelse, överskuggar nu helt dessa förmildrande omständigheter.

Jag skulle inte vilja umgås privat med mördare, rånare, barn- och kvinnomisshandlare och ekonomiska bedragare i miljardklassen – bara för att de kanske skrev fina dikter eller målade vackra tavlor!

När nu fenomenet ”Covid-pandemin” behandlas dagligen i olika sammanhang, och hela samhället påverkats dramatiskt – varje dag – så skulle man önska, att en publikation som DN kunde anstränga sig litet extra för att ta reda på fakta i ärendet! En gång i världen beskrevs ju pressen som den ”tredje statsmakten”, vars uppgift var att granska de ekonomiska och politiska makthavarna i samhället. Det var en viktig uppgift!

I dag har åtminstone DN – och de flesta andra mainstream media – nästan totalt övergivit denna uppgift. Nu använder man i stället sin oerhörda makt till att kväva all diskussion i viktiga ämnen – och okritiskt uppträda som den ekonomiska maktens megafoner.

I dag censurerar man alltså alla som framför minsta kritik mot den massvaccination som just nu pågår! Och man agerar kraftfullt för att i princip alla skall ”vaccineras” (med något som ABSOLUT INTE ÄR VACCINER). Det är fullständigt häpnadsväckande – och en skam för framför allt en publikation som DN – med stor spridning, och till synes stor trovärdighet (oförtjänt!).

Men för att detta inte skall bli för långt, så vill jag försöka sammanfatta situationen i några punkter.

Covid-19 (viruset SARS-CoV-2) är ungefär lika dödligt som ett vanligt influensavirus – och närmast ofarligt för i övrigt friska personer under 50 år.

Viruset klaras enkelt av med det beprövad läkemedlet Hydroxiklorokin, särskilt om det ges tidigt, och i kombination med zink.

Ett annat effektivt och beprövat medel är Ivermectin. Som profylax  (förebyggande medel) är det oerhört effektivt, men även i senare skeden av en infektion.

Båda dessa medel förbjöds, när man upptäckte att de var effektiva mot Covid-19.

Rejäla doser vitamin D3 minskar drastiskt risken för allvarliga följder av Covid-19 – och andra infektioner.

Tillräckligt höga doser av C-vitamin motverkar i princip alla infektioner.

Båda dessa vitaminer (fast D3 är egentligen ett hormon) är absolut väsentliga för ett optimalt fungerande immunförsvar.

Anmärkningsvärt nog har Läkemedelsverket VARNAT för samtliga nämnda ämnen!

De inledningsvis ganska höga dödstalen i Covid-19 berodde på felbehandling – eller frånvaro av behandling. Det viktiga är omedelbar behandling – i stället för att vänta tills inläggning för intensivvård blir nödvändig! Dessutom fick samtliga, som fått diagnosen Covid-19 en tid före dödsfallet, dödsorsaken registrerad som Covid-19 - oavsett vad den verkliga dödsorsaken var!

De injektioner man nu kallar vaccin ÄR INGA VACCINER! De är närmast att betrakta (och troligen utvecklade som) biologiska vapen. Och via de ”spikeproteiner de innehåller (och får kroppens celler att själva tillverka) skadas människor svårt (och ibland dödligt) genom att de fäster vid blodkärlens endotel (inre väggar), där de åstadkommer mikroskopiskt små blodproppar. När dessa uppkommer i hjärta, hjärna, lungor och andra vitala organ, kan resultatet förstås bli dramatiskt.

Vi kan sannolikt det närmaste året förvänta oss kraftigt ökad förekomst av neurologiska sjukdomar som ALS, Parkinson, Epilepsi, Alzheimer och den mänskliga formen av ”galna ko-sjukan” (Creutzfeldt-Jacobs sjukdom) mm.

Svårartade inflammationer i hjärtsäcken eller hjärtmuskeln har redan noterats – framför allt hos yngre män. Och eftersom hjärtat inte har samma regenerationsförmåga som andra organ, riskerar de att för resten av livet få en nedsatt hjärtfunktion.


Det som nu framförs – att det är de ovaccinerade som driver fram fler och farligare mutationer av det aktuella viruset – är en total lögn! All tidigare erfarenhet visar motsatsen! Det är vacciner – som inte dödar den patogena mikroben (t.ex. virus) – som genom välkända, generella biologiska funktioner just tvingar dessa att mutera till mer ”effektiva” varianter, som också ”klarar av” ett sådant vaccin!

Mitt brev till DN den 20 april 2020:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?