7. sep, 2021

Media och sanningen

Dagens Nyheter och andra dominerande medier tycks hela tiden villkorslöst stödja läkemedelsindustrin – och odugligförklara eller förlöjliga alla alternativa medel och metoder. Detta gäller nästan undantagslöst. Därför dör människor dagligen – fast de kanske kunnat räddas med mycket enkla medel…

Och iatrogena tillstånd (förorsakade av ordinerade läkemedel eller andra åtgärder av läkare) är numera en av de vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen!

Som bekant äger numera Bonnier i princip all press i vårt land (inkl. DN), och har även ekonomiska intressen inom läkemedelsindustrin – via Bonnier Pharma Insights. Det är kanske långsökt att detta skulle direkt påverka det redaktionella innehållet – men i andra sammanhang brukar man vara mycket noga med att påpeka ”intressekonflikter”.

Så hotas t.ex. Anders Sultan med ett vite på 800 000 kr, om han ens på sin privata Facebooksida antyder hälsoeffekter av kolloidalt silver (eftersom han är delägare i ett företag som tillverkar kolloidalt silver).
Extra pinsamt, eftersom detta ämne har en dokumenterad effekt mot infektioner och skadliga mikrober – som bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter (och var godkänt läkemedel, registrerat i FASS ända fram till 1946).

Men när det gäller den etablerade läkemedelsindustrin är det ”HÖGT I TAK”. Där bortser man helt från intressekonflikter på det mest upprörande sätt. Så uppträder t.ex. nu väldigt ofta tandläkaren (och professorn) Matti Sällberg i radio och TV som ”objektiv expert” i diskussionen omkring Covid-vacciner – trots att han är delägare i, och chef för, företaget ”Svenska Vaccinfabriken Produktion AB” - som under 2020 drog in ca 400 miljoner på sin verksamhet!
Där kan man tala om intressekonflikt! Men SVT fortsätter ogenerat att använda honom som ”expert”!


Ett annat exempel är Professor Dan Larhammar – preses i Svenska Vetenskapsakademin – som bedrivit ett fullkomligt korståg mot kolloidalt silver – och i princip alla alternativa medel - med uppenbart osanna uppgifter om många av dem. Han har själv, tillsammans med hustrun, företaget Larhammar Consulting AB, vars verksamhet går ut på att hjälpa läkemedelsföretag att snabbt få ut sina produkter på marknaden. En något märklig situation för någon som är med och delar ut Nobelpris (i fysik och kemi)! Men ingen tycks anmärka på någon intressekonflikt där!

Ett annat märkligt exempel på ”experter”  i SR och SVT är professor Agnes Wold. Fast där handlar det inte så mycket om intressekonflikt, utan mer om ren okunskap – och ogenerat intresse av att synas i media. Hon påstår, utan att blinka, att vi inte kan påverka vårt immunförsvar! Någon mer uppenbar lögn kan man knappast tänka sig!


När det sedan gäller just DN, så tycks man där helt ha tappat kontakt med verkligheten, när man nu utan förbehåll propagerar för de injektioner man försöker ge hela vår befolkning – under benämningen ”vacciner”.

Och söndagen den 5 september skriver Maria Gunther en lång artikel, där hon varnar för ”radikalisering bland vaccinmotståndare”. Hela artikeln är ett  skrämmande bevis på osaklighet och genuin okunskap i ämnet.

När hon använder beteckningen ”vaccinmotståndare”, så ”glömmer” hon, att väldigt många som nu avråder från ”covidvaccinerna” absolut INTE ÄR EMOT VACCINER GENERELLT. Några är tvärt om framstående vaccinutvecklare – t.o.m. höga chefer på vaccinföretag! Men de vet och förstår just därför, att det som nu tagits fram i teknisk mening INTE är vacciner. Och inget preparat blir förstås ett vaccin, bara för att man kallar det för vaccin!

Maria Gunther avslöjar sin okunskap och fördomsfullhet genom att skriva (om dem som är motståndare till de nu aktuella injektionerna): ”De använder också en vokabulär, där man kan avkoda att det handlar om ganska radikala idéer. De kallar inte vaccinet för vaccin, utan för ’injektionen’...” Och då hänvisar hon till idéhistorikern Andreas Önnerfors (ursäkta, men varför skulle han vara expert på vacciner?).

Sedan fortsätter hon: ”Med det vill de säga, att det här inte är ett vaccin, som testats och prövats ordentligt, innan det släpptes på marknaden. De säger i stället att just nu är Sveriges befolkning  och resten av världen utsatt för medicinska experiment. De menar att staterna bryter mot Nürnbergkonventionen, som ingicks efter andra världskriget och som säger att medicinska experiment på människor inte är tillåtna”.

Just precis så är det! Det är ”medicinska experiment” - och inga ”vacciner, som testats och prövats ordentligt”. Här visar Maria Gunther sin okunskap, liksom när det gäller detta med Nürnbergkonventionen (och Helsingforsdeklarationen). Medicinska experiment kan vara tillåtna, annars vore medicinsk utveckling närmast omöjlig. Men en förutsättning är, att människorna ger ett ”informerat samtycke” - d.v.s. att de skall vara noggrant informerade om ev. risker – och uttryckligen ge sitt godkännande (och kunna avbryta försöket när som helst).

Detta förekommer inte nu! Miljoner människor utsätts för ett experiment, utan att ens få veta, att de är ”försökspersoner”. Och hur skall minderåriga barn kunna vara tillräckligt informerade för att kunna ge ett ”informerat samtycke”?

Det som pågår nu är sannolikt den största medicinska skandalen i mänsklighetens historia – och följderna kan bli oöverskådliga! Redan nu har följderna av ”vaccinerna” och de åtgärder samhället vidtagit mot det aktuella viruset sannolikt förorsakat långt större skador än vad viruset i sig någonsin skulle kunna åstadkomma!

På följande video avslöjas några fullständigt skrämmande sanningar om det som nu sker.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?