23. aug, 2021

Varje Covid-spruta är ett brott mot mänskligheten

De ”vacciner” som nu injiceras i miljoner människor över hela jorden utgör historiens största hot mot mänskligheten – och varje enskild spruta innebär ett brott mot Nürnbergkoden.

Vaccinationerna” som nu sprids över jorden baseras på lögner – från början till slut. Den första – och alldeles uppenbara - är FDA:s (och Anthony Faucis) påstående om att det inte finns någon bot mot det vi kallar Covid-19.

Covid-19 är en typ av influensa, som är obetydligt allvarligare än andra influensor, och den förebyggs och botas ganska enkelt.

Så finns t.ex. Hydroxiklorokin (b.a. sålt under namnet”Plaquenil) och Ivermektin (Stromectol), som är godkända läkemedel och använts mot Malaria och andra parasitsjukdomar under många decennier (Hydroxiklorokin i närmare 70 år). De torde vara några av världens mest beprövade, effektiva och biverkningsfria läkemedel!

Alla som bott eller rest till malariadrabbade områden har under många år ordinerats Hydroxiklorokin – män, kvinnor, barn, gamla, gravida kvinnor… Och det finns praktiskt taget inga rapporterade biverkningar.

Det visade sig ganska snabbt, att Hydroxiklorokin, särskilt i kombination med zink, insatt i ett tidigt skede, i mycket hög utsträckning förhindrade allvarlig utveckling av Covid-19. Och Ivermektin som profylax är nästan hundraprocentigt effektivt. Men även i ett senare skede av sjukdomen är Ivermektin mycket effektivt.

Här försvann alltså den legala anledningen att utveckla ett vaccin!

Sedan bygger hela processen med att utveckla och sprida ”vaccinet” på fusk och bedrägeri, och för övrigt har man än inte någonstans i hela världen lyckats isolera det virus som sägs ge sjukdomen Covid-19 – nämligen viruset SARS-CoV-2, så egentligen vet vi inte, om detta virus ens existerar, och det finns mycket som tyder på, att det hela är ett digitalt, datakonstruerat begrepp, som inte finns i den fysiska verkligheten.

Nästa stora lögn är det s.k. PCR-testet, som absolut inte kan ge besked om huruvida någon är bärare av ett smittsamt virus – och som på det sätt det regelmässigt används kan ge positiva utslag för nästan vad som helst!

Något som man också ljuger om – i synnerhet våra ansvariga myndigheter (som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten) och en mycket stor del av läkarkåren – är att man förnekar immunförsvarets roll i detta sammanhang. Trots att det finns ett entydigt, vetenskapligt bevisat samband mellan serumhalten av vitamin D3 och risken för allvarlig sjukdom (t.ex. i Covid-19), så går man ut och VARNAR för tillskott av vitamin D3!

Och generellt verkar läkare närmast skräckslagna inför enkla, naturliga medel för att stärka immunförsvaret. Vitaminer och mineraler (utom möjligen i mikroskopiskt låga doser) avvisar de som ”kvacksalveri”!

Därför är också normaltillståndet för människor i den industrialiserade världen ”sjukdom”. Det finns numera knappt någon som är helt metabolt frisk. Mycket vanligt är som bekant fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer etc.

För övrigt har man också upptäckt att de nu aktuella ”vaccinerna” dramatiskt har ökat förekomsten av olika typer av tumörer!

En av de dagligen upprepade lögnerna i media är också, att dessa ”vacciner” är godkända av FDA (Food and Drug Administration) i USA: De är INTE godkända. De är tillåtna att användas för vidare försök i ett nödläge – alltså egentligen vad man brukar kalla ”klinisk prövning”. Men eftersom det aldrig varit något ”nödläge”, så är detta en dubbel lögn. Och att man nu gör ”kliniska prövningar på hela världens befolkning är ett fullkomligt exempellöst vansinne! Ett gigantiskt test på miljoner människor med ett medel, vars långtidseffekter man inte vet något om!

Den sedan allt överskuggande lögnen är att dessa ”vacciner” är både effektiva och säkra! Det har sannolikt redan avlidet fler av ”vaccinerna” och av de drakoniska nedstängningarna i alla samhällen för att ”begränsa smittspridningen” - än det antal som någonsin skulle kunna dö av det aktuella viruset!

Man kan helt enkelt just nu konstatera, att det dagligen förekommer flagranta brott mot Nürnbergkoden – brott som borde anmälas och leda till rättegång i varje enskilt fall. Det som nu sker är utan tvekan ett ”brott mot mänskligheten”, enligt den vedertagna definitionen av det begreppet!

På följande länk kan man höra den välrenommerade läkaren och forskaren, Dr Sucharit Bhakti, redogöra för sin välgrundade uppfattning av detta med covid-vacciner.

 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/22/microbiologist-explains-covid-jab-effects.aspx

 

Och här kommer en mycket kort sammanfattning av vem Dr Bhakti är – och hans information om ”vaccinerna”.

Bhakdi's Medical Credentials

Sucharit Bhakdi tog doktorsexamen i Tyskland 1970. Efter ett års kliniskt arbete började han på Max Planck Institute of Immunobiology, där han stannade i fyra år som postdoktor.

Där började han också forska om immunologi. Så småningom hamnade han som ordförande vid institutionen för medicinsk mikrobiologi och hygien vid University of Mainz, där han arbetade i 22 år fram till pensioneringen för nio år sedan. Under den tiden arbetade Bhakdi också med vaccinutveckling och säger att han "verkligen är pro-vax när det gäller de vaccinationer som fungerar och som är meningsfulla."

Mycket av hans forskning fokuserade på det som kallas komplementsystemet (en del av det medfödda, eller ospecifika immunsystemet). När det aktiveras slutar komplementsystemet att fungera på ett sådant sätt att det förstör snarare än hjälper dina celler. Intressant nog använder SARS-CoV-2 just detta system till sin fördel och vänder ditt immunsystem mot en väg till självförstörelse.

Samma självdestruktiva väg verkar också aktiveras av COVID-vaccinerna, vilket är en del av varför Bhakdi tror att de är det största hot som mänskligheten någonsin har mött. "Det är vår plikt att aggressivt informera människor om de faror som de utsätter sig själva och sina nära och kära för genom denna" vaccination ", säger han.”

Efter att ha funderat mycket på denna fråga är Bhakdi övertygad om att injektionskampanjen för COVID måste stoppas.

"Genbaserade vacciner är en absolut fara för mänskligheten, och deras användning för närvarande bryter mot Nürnberg-kodexen, så att alla som medverkar till att sprida användningen av dessa ”vacciner” bör ställas inför domstol" , säger Bhakdi.

Särskilt vaccination av barn är något som är så kriminellt att jag inte har ord för att uttrycka min fasa ... Vi är fruktansvärt oroliga för att det kommer att påverka fertiliteten. Och detta kommer att ses om år eller decennier från nu. Detta är potentiellt ett av de största brotten, helt enkelt ett av de största brotten man kan tänka sig ...

Som vi alla vet bestäms det av Nürnberg-kodexen, att om experiment ska utföras på människor, så kan detta endast utföras med informerat samtycke.

Informerat samtycke innebär att personen som ska vaccineras måste informeras om alla risker, risk-nytta -förhållanden, potentiella faror och vad som är känt om biverkningar. Detta kan inte göras med barn, eftersom barn inte kan förstå det.

Därför kan de inte ge informerat samtycke. Därför kan de inte vaccineras. Om någon gör det bör han ställas inför en domstol. Om vuxna har informerats och vill få chansen är det okej. Men tvinga inte någon att ta sprutan. Det måste endast vara med informerat samtycke.

Naturligtvis är informerat samtycke också praktiskt taget omöjligt även för vuxna, eftersom de bara ges en sida av historien. Alla biverkningar och risker censureras praktiskt taget överallt och diskussioner om dem är förbjudna. Den amerikanska regeringen driver till och med att kriminalisera diskussionen om risker med injektion av COVID.

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?